Računarska znanost

Računarska znanost izučava računala i algoritamske procese, uključujući njihove principe, sklopovske i programske realizacije, te njihov učinak na društvo. Proces izučavanja posjeduje znanstvene, matematičke i praktične dimenzije, te ih integrira u zaseban program studija. Razumijevanje navedene integracije nadilazi implementacijske detalje komponenata, te teži spoznaji predvidljivog djelovanja složenih sustava. Program iz računarske znanosti daje kompetencije za najzahtjevnije programerske poslove, od infrastrukturnih sistemskih programa do tehnologija primjene, kao i za vođenje tima programera usmjeravajući ih prema najnaprednijim pristupima rješavanja problema.

Iscrpni temelji omogućuju brzu adaptaciju na nove tehnologije i ideje. Završetak studija može rezultirati u poslovima razvoja i implementacije programskih produkata (industrija, državne institucije, banke), inovacijama u računarskoj tehnologiji, te novim i učinkovitim rješenjima računarskih problema (razvojni i istraživački odjeli u industriji, znanost, visoko školstvo).  


Popis predmeta

Akademska godina
Obavezni predmeti
5
ECTS
45+0+6+0 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
M. Brčić, M. Domazet-Lošo, V. Mornar
3
ECTS
6+0+0+0 Seminar 1 (222658)
5
ECTS
45+0+15+6 Strojno učenje 1 (222786)
B. Dalbelo Bašić, J. Šnajder
Jezgreni predmeti profila (18644)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+15+5 Analiza i projektiranje računalom (222454)
D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
G. Delač, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
V. Glavinić
5
ECTS
45+0+0+5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+0+4 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
S. Ribarić
Izborni predmeti profila (18647)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0+5 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
30+0+0+13 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar
5
ECTS
45+0+0+3 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
S. Ribarić
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
5
ECTS
30+0+15+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (222791)
L. Jelenković
Transverzalni predmeti (18651)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
J. Šnajder, M. Matijašević
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (222635)
M. Šikić
2
ECTS
30+15+0+0 Kružna ekonomija (222639)
D. Škrlec
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
N. Debrecin, D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
3
ECTS
30+0+0+0 Tehnološko poduzetništvo (223091)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Slobodni zborni predmeti (18773)
5
ECTS
30+0+0+4 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Alarmni sustavi (222441)
Ž. Ban
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+12 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+0+15 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
D. Škrlec, Ž. Tomšić
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+6+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (222461)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Autonomni mobilni roboti (222480)
I. Marković, I. Petrović
5
ECTS
30+0+0+0 Bioinformatika 2 (222485)
M. Domazet-Lošo, K. Križanović, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
30+0+0+12 Biomedicinski signali i sustavi (222501)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+15+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+0 Daljinska istraživanja i radiometrija (222515)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+10+20 Digitalna obrada signala (222528)
T. Petković, D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
D. Bojanjac, M. Grgić, G. Šišul
5
ECTS
60+0+8+12 Digitalni sustavi upravljanja (222535)
I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
30+0+0+0 Digitalno obrazovanje (222538)
I. Botički
5
ECTS
30+0+15+8 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+30+6 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
T. Capuder, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (183432)
J. Havelka, S. Krajcar, A. Marušić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektromotorni pogoni (222487)
D. Sumina, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+15 Elektronički sustavi (183435)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
19+0+0+12 Energetski učinkovito upravljanje zgradama (222502)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+10 Forenzika digitalnih dokumenata (222517)
P. Pale
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+0 Geoprostorne baze podataka (222525)
M. Baranović
5
ECTS
30+0+0+0 Heurističke metode optimizacija (222531)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+15+0 Industrijska postrojenja (222539)
I. Erceg, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+10 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
S. Bogdan, J. Matuško, I. Petrović
5
ECTS
30+0+0+8 Interakcija čovjek-robot (222576)
I. Marković
5
ECTS
60+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
I. Erceg, S. Ilijić
5
ECTS
45+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
Ž. Štih
5
ECTS
45+0+0+13 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (222605)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
60+0+15+0 Jednadžbe matematičke fizike (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+9 Kompleksne mreže (222622)
V. Podobnik, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+0 Konveksna optimizacija (222633)
M. Baotić, J. Milišić
5
ECTS
30+0+0+5 Lokomocija robota (222644)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+15+16 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ž. Ban
5
ECTS
30+0+0+12 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
S. Bogdan, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
60+0+8+5 Moderne metode fizike u elektrotehnici, informaciji i računarstvu (183403)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+12 Napredni elektronički sustavi (222498)
I. Krois
5
ECTS
45+0+8+4 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
I. Bosnić, I. Botički, I. Čavrak, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+0+8 Nelinearni sustavi upravljanja (222513)
M. Baotić, N. Mišković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearna sigurnost (222516)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+13 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
60+0+0+13 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+0 Obrada prirodnog jezika (222553)
M. Bagić Babac, G. Gledec
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+18 Osnove energetske elektronike (183449)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
B. Jeren, D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
30+0+0+13 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
45+0+15+13 Osnove robotike (222596)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+6 Osnove statističkog programiranja (222597)
D. Pintar, M. Vranić
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+15+5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
M. Delimar, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
30+0+0+10 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
M. Antonić, Ž. Car
5
ECTS
45+0+0+12 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
D. Babić, D. Bonefačić, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+18 Prenaponska zaštita (222708)
V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+12 Primijenjeno optimalno upravljanje (222703)
M. Baotić, Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+15+13 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
15+0+0+0 Projektiranje mehatroničkih sustava (222749)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
D. Petrinović, M. Vučić
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna forenzika (222756)
P. Pale
5
ECTS
30+0+0+26 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+12 Računalno upravljanje sustavima (222760)
M. Baotić, M. Seder
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+0+8 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
A. Barić
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
10
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
I. Bosnić, I. Čavrak
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
30+0+0+10 SCADA sustavi (222774)
I. Erceg, S. Groš, M. Mikuc, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+15 Senzorske tehnologije (222655)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
60+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
24+0+15+8 Slučajni signali i procesi (222782)
S. Lončarić, D. Seršić
5
ECTS
45+0+0+12 Statistička analiza podataka (183454)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
33+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
N. Elezović, L. Mihoković
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+13 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
I. Erceg
5
ECTS
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
L. Bistričić, V. Šunde, M. Vražić
5
ECTS
30+0+0+0 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, Z. Skočir, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale
5
ECTS
45+0+0+12 Tehnologije umrežavanja (223090)
V. Bilas, M. Grgić, Ž. Ilić, I. Petrović
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+10 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
V. Lešić, I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje generatorima (223705)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje mikromrežama (223707)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+2 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, Z. Skočir, M. Vranić, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (223713)
Ž. Car, K. Fertalj
5
ECTS
45+0+15+13 Upravljanje u elektromehaničkim sustavima (223717)
Š. Ileš, V. Lešić, J. Matuško
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
L. Bistričić
5
ECTS
30+0+15+6 Uvod u napredne mreže (223723)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
45+0+0+12 Uvod u znanost o podacima (183455)
B. Dalbelo Bašić, A. Jović, A. Sović Kržić, M. Šikić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+0+0+2 Virtualna okruženja (223727)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+8 Višerobotski sustavi (223733)
S. Bogdan, N. Mišković, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+0 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka, A. Marušić
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
K. Fertalj, S. Groš, B. Vrdoljak
Obavezni predmeti
5
ECTS
30+0+15+4 Paralelno programiranje (222648)
A. Đerek, D. Jakobović
3
ECTS
30+0+0+0 Seminar 2 (222657)
Jezgreni predmeti profila (18645)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+0+5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
G. Delač, S. Srbljić, M. Šilić, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+0+8 Duboko učenje (222565)
M. Čupić, Z. Kalafatić, S. Lončarić, M. Subašić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+13 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
A. Jović
5
ECTS
45+0+0+15 Interaktivna računalna grafika (183359)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+15+8 Oblikovni obrasci u programiranju (183426)
M. Čupić, S. Šegvić
Izborni predmeti profila (18648)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
30+0+0+6 Analiza i pretraživanje teksta (222452)
J. Šnajder
5
ECTS
24+0+15+13 Digitalna obrada i analiza slike (183463)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
45+0+0+18 Dubinska analiza podataka (222562)
A. Jović
5
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (222573)
A. Jović
5
ECTS
30+0+0+5 Ispitivanje programske potpore (222598)
D. Škvorc
5
ECTS
30+25+0+6 Oblikovanje interakcije (222543)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+0+5 Operacijski sustavi za ugrađena računala (222570)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnost komunikacija (222776)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+12 Sigurnost operacijskih sustava i aplikacija (222777)
S. Groš, M. Vuković
Transverzalni predmeti (18652)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Inovacije i upravljanje tehnologijom (183468)
D. Huljenić, V. Podobnik
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
R. Malarić, D. Škrlec, Ž. Tomšić, M. Vranić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (183444)
T. Capuder, N. Debrecin
Slobodni izborni predmeti (18774)
5
ECTS
30+0+0+4 Adaptivni i robusni sustavi upravljanja (222435)
Ž. Ban, T. Petrović
5
ECTS
30+0+15+10 Analiza i sinteza audiosignala (222457)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+12+6 Analogna i mješovita obrada signala (222460)
D. Jurišić, I. Lacković
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni integrirani sklopovi (183486)
A. Barić, M. Koričić
5
ECTS
45+0+0+13 Antenski sustavi (222463)
D. Bonefačić, Z. Šipuš, R. Zentner
5
ECTS
45+0+0+12 Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci (222466)
D. Hofman, J. Knezović, M. Kovač, H. Mlinarić
5
ECTS
60+0+0+20 Audiosustavi (222469)
S. Fajt, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+10 Audiotehnika (183461)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
30+0+6+21 Automatizacija postrojenja i procesa (222475)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+22 Biomedicinska instrumentacija (222495)
I. Lacković, R. Magjarević
5
ECTS
45+0+6+12 Digitalni integrirani sklopovi (222533)
V. Čeperić
5
ECTS
45+0+0+4 Diskretna matematika 2 (183494)
M. Krnić, M. Pavčević
5
ECTS
45+0+15+8 Ekonomija u energetici (222569)
H. Pandžić, Ž. Tomšić
5
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (222573)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+0 Električna i hibridna vozila (222574)
H. Pandžić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+30+0 Električni strojevi posebne konstrukcije (222584)
Z. Hanić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 2 (222432)
I. Đurek, S. Fajt, M. Horvat
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 2 (183411)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+12+15 Elektronička instrumentacija (222489)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
45+0+0+26 Elektronički energetski pretvarači (222492)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
30+0+15+12 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Ž. Tomšić
5
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (222505)
Z. Kostanjčar, P. Posedel Šimović
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
5
ECTS
45+0+15+13 Generatori i transformatori (222522)
Z. Hanić, M. Vražić, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+13 Geoinformacijski sustavi (222524)
T. Capuder, D. Škrlec
5
ECTS
30+0+0+15 Globalni navigacijski sustavi (222527)
T. Kos
5
ECTS
30+0+0+24 Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem (222545)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+0 Informacijski sustavi (222547)
K. Fertalj
5
ECTS
45+0+0+13 Integralne jednadžbe i metoda momenata (222561)
Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+8 Internet stvari (222581)
G. Ježić, M. Kušek, I. Podnar Žarko
5
ECTS
30+0+15+13 Ispitivanje i dijagnostika električnih strojeva (222594)
Z. Hanić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+6+6 Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama (222629)
J. Havelka, V. Podobnik
5
ECTS
30+0+0+13 Laboratorijsko umjeravanje i ispitivanje (222643)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
45+0+15+26 Mjerenja u komunikacijskim sustavima (222443)
M. Bosiljevac, S. Grgić, S. Hrabar
5
ECTS
30+0+0+15 Mjerenja u tehnološkim procesima (222446)
M. Jurčević, R. Malarić
5
ECTS
45+0+15+12 Mobilne komunikacije (222449)
M. Grgić, Ž. Ilić, G. Šišul, R. Zentner
5
ECTS
60+0+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
S. Ilijić, S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+15 Mrežni promet i performance (222477)
M. Sužnjević
5
ECTS
45+0+15+6 Multivarijatna analiza podataka (222481)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, D. Pintar
5
ECTS
30+0+15+12 Napredne analize elektroenergetskog sustava (222488)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
30+0+0+12 Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža (222490)
M. Antonić, L. Skorin-Kapov, M. Vuković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearno inženjerstvo (222532)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Numerička linearna algebra (183464)
T. Šikić, A. Žgaljić Keko, D. Žubrinić
5
ECTS
45+0+15+10 Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe (222537)
M. Bukal
5
ECTS
45+0+15+12 Obnovljivi izvori i pohrana energije (222552)
H. Pandžić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+12+20 Obrada signala u komunikacijama (222555)
M. Vučić
5
ECTS
30+0+0+0 Odabrane optimizacijske metode i algoritmi (222557)
N. Hlupić
5
ECTS
30+0+6+9 Optičke komunikacijske mreže (222572)
A. Bažant, M. Vuković
5
ECTS
60+0+0+10 Osnove bežičnih sustava (183474)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
30+0+15+13 Osnove zaštite od zračenja (222599)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
30+0+15+8 Ozvučenje (222625)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
30+0+0+4 Podvodna robotika (222677)
N. Mišković
5
ECTS
30+0+0+0 Poslovna inteligencija (222698)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+0+8 Prediktivno upravljanje (222704)
M. Baotić
5
ECTS
45+0+15+10 Prijenos zvuka (222711)
K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
45+0+0+0 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
D. Babić
5
ECTS
15+0+15+20 Programiranje i simuliranje robota (183472)
I. Marković, M. Orsag
5
ECTS
30+0+0+13 Programiranje metode konačnih elemenata (222724)
S. Berberović, Ž. Štih
5
ECTS
30+0+0+26 Programska potpora komunikacijskim sustavima (222729)
G. Delač, M. Grgić, K. Pripužić, M. Šilić, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+6 Programski agenti (222688)
S. Dešić, G. Ježić, V. Podobnik
5
ECTS
45+0+12+12 Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava (222752)
H. Džapo
5
ECTS
45+0+0+13 Računalne metode u modernoj fizici (183467)
A. Babić
5
ECTS
45+0+0+12 Računarska statistika (222761)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+0 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
I. Bahun, Ž. Jakopović, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+9 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Ž. Car, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+10 Senzori, percepcija i aktuacija u robotici (222656)
Z. Kovačić, I. Marković, N. Mišković
5
ECTS
60+0+0+12 Sinteza sustava automatskog upravljanja (183452)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
30+0+0+13 Sklopni i zaštitni uređaji (222781)
Z. Hanić, A. Marušić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
5
ECTS
45+0+0+0 Sustavi baza podataka (222788)
S. Zakošek
5
ECTS
45+0+0+6 Svemirske tehnologije (222792)
D. Babić, T. Kos
5
ECTS
45+0+0+15 Sveprisutno računarstvo (222793)
I. Čavrak, J. Knezović, H. Mlinarić
5
ECTS
45+0+15+12 Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost (223082)
B. Filipović-Grčić, V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+39 Tehnike računalnog modeliranja (223084)
D. Pintar, B. Trkulja, M. Vranić
5
ECTS
60+0+0+13 Teorija elektromagnetskog polja (223685)
S. Berberović, M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+10+12 Teorija estimacije (223687)
I. Petrović, M. Vašak
5
ECTS
60+0+0+18 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
D. Petrinović, M. Vučić, H. Mlinarić, H. Džapo
5
ECTS
30+0+0+0 Umreženi senzori (223697)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
45+0+15+26 Upravljanje električnim strojevima (223701)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje energetskim pretvaračima (223703)
Ž. Ban, Ž. Jakopović, V. Šunde
5
ECTS
30+0+0+6 Upravljanje mrežom i uslugama (223709)
M. Mikuc, M. Randić
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje spremnicima energije (223715)
Ž. Ban, H. Pandžić
5
ECTS
60+0+0+12 Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika (223729)
D. Babić, D. Bonefačić
5
ECTS
30+0+0+15 Višemedijske komunikacije (223731)
M. Matijašević, I. Pandžić
5
ECTS
30+0+0+5 Zračna robotika (223743)
S. Bogdan, M. Orsag
Obavezni predmeti
3
ECTS
6+0+0+0 Projekt (222686)
Jezgreni predmeti profila (18646)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+15+5 Analiza i projektiranje računalom (222454)
D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
G. Delač, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
V. Glavinić
5
ECTS
45+0+0+5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+0+4 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
S. Ribarić
Izborni predmeti profila (18649)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 20.0
5
ECTS
6+0+0+0 Istraživački seminar (222603)
5
ECTS
45+0+0+5 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
30+0+0+13 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
30+10+0+15 Ofenzivna sigurnost (222563)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar
5
ECTS
45+0+0+3 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
S. Ribarić
5
ECTS
30+0+0+5 Računarstvo u oblaku (222762)
G. Delač, S. Srbljić, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
5
ECTS
30+0+15+6 Strojno učenje 2 (222787)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+15+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (222791)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+0+26 Vrednovanje interakcije (223737)
V. Glavinić
Transverzalni predmeti (18653)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
J. Šnajder, M. Matijašević
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (222635)
M. Šikić
2
ECTS
30+15+0+0 Kružna ekonomija (222639)
D. Škrlec
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
N. Debrecin, D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
3
ECTS
30+0+0+0 Tehnološko poduzetništvo (223091)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Slobodni izborni predmeti (18775)
5
ECTS
30+0+0+4 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Alarmni sustavi (222441)
Ž. Ban
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+12 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+0+15 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
D. Škrlec, Ž. Tomšić
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+6+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (222461)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Autonomni mobilni roboti (222480)
I. Marković, I. Petrović
5
ECTS
30+0+0+0 Bioinformatika 2 (222485)
M. Domazet-Lošo, K. Križanović, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
30+0+0+12 Biomedicinski signali i sustavi (222501)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+15+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+0 Daljinska istraživanja i radiometrija (222515)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+10+20 Digitalna obrada signala (222528)
T. Petković, D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
D. Bojanjac, M. Grgić, G. Šišul
5
ECTS
60+0+8+12 Digitalni sustavi upravljanja (222535)
I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
30+0+0+0 Digitalno obrazovanje (222538)
I. Botički
5
ECTS
30+0+15+8 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+30+6 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
T. Capuder, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (183432)
J. Havelka, S. Krajcar, A. Marušić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektromotorni pogoni (222487)
D. Sumina, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+15 Elektronički sustavi (183435)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
19+0+0+12 Energetski učinkovito upravljanje zgradama (222502)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+10 Forenzika digitalnih dokumenata (222517)
P. Pale
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+0 Geoprostorne baze podataka (222525)
M. Baranović
5
ECTS
30+0+0+0 Heurističke metode optimizacija (222531)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+15+0 Industrijska postrojenja (222539)
I. Erceg, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+10 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
S. Bogdan, J. Matuško, I. Petrović
5
ECTS
30+0+0+8 Interakcija čovjek-robot (222576)
I. Marković
5
ECTS
60+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
I. Erceg, S. Ilijić
5
ECTS
45+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
Ž. Štih
5
ECTS
45+0+0+13 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (222605)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
60+0+15+0 Jednadžbe matematičke fizike (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+9 Kompleksne mreže (222622)
V. Podobnik, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+0 Konveksna optimizacija (222633)
M. Baotić, J. Milišić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
5
ECTS
30+0+0+5 Lokomocija robota (222644)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+15+16 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ž. Ban
5
ECTS
30+0+0+12 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
S. Bogdan, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+12 Napredni elektronički sustavi (222498)
I. Krois
5
ECTS
45+0+8+4 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
I. Bosnić, I. Botički, I. Čavrak, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+0+8 Nelinearni sustavi upravljanja (222513)
M. Baotić, N. Mišković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearna sigurnost (222516)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+13 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
60+0+0+13 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+0 Obrada prirodnog jezika (222553)
M. Bagić Babac, G. Gledec
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+18 Osnove energetske elektronike (183449)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
B. Jeren, D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
30+0+0+13 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
45+0+15+13 Osnove robotike (222596)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+6 Osnove statističkog programiranja (222597)
D. Pintar, M. Vranić
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+15+5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
M. Delimar, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
30+0+0+10 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
M. Antonić, Ž. Car
5
ECTS
45+0+0+12 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
D. Babić, D. Bonefačić, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+18 Prenaponska zaštita (222708)
V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+12 Primijenjeno optimalno upravljanje (222703)
M. Baotić, Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+15+13 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
15+0+0+0 Projektiranje mehatroničkih sustava (222749)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
D. Petrinović, M. Vučić
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna forenzika (222756)
P. Pale
5
ECTS
30+0+0+26 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+12 Računalno upravljanje sustavima (222760)
M. Baotić, M. Seder
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+0+8 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
A. Barić
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
10
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
I. Bosnić, I. Čavrak
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
30+0+0+10 SCADA sustavi (222774)
I. Erceg, S. Groš, M. Mikuc, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+15 Senzorske tehnologije (222655)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
60+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
24+0+15+8 Slučajni signali i procesi (222782)
S. Lončarić, D. Seršić
5
ECTS
45+0+0+12 Statistička analiza podataka (183454)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
33+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
N. Elezović, L. Mihoković
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+13 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
I. Erceg
5
ECTS
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
L. Bistričić, V. Šunde, M. Vražić
5
ECTS
30+0+0+0 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, Z. Skočir, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale
5
ECTS
45+0+0+12 Tehnologije umrežavanja (223090)
V. Bilas, M. Grgić, Ž. Ilić, I. Petrović
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
30+0+0+8 Trodimenzionalni računalni vid (223691)
I. Marković, T. Pribanić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+10 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
V. Lešić, I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje generatorima (223705)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje mikromrežama (223707)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+2 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, Z. Skočir, M. Vranić, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (223713)
Ž. Car, K. Fertalj
5
ECTS
45+0+15+13 Upravljanje u elektromehaničkim sustavima (223717)
Š. Ileš, V. Lešić, J. Matuško
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
L. Bistričić
5
ECTS
30+0+15+6 Uvod u napredne mreže (223723)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
45+0+0+12 Uvod u znanost o podacima (183455)
B. Dalbelo Bašić, A. Jović, A. Sović Kržić, M. Šikić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+0+0+2 Virtualna okruženja (223727)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+8 Višerobotski sustavi (223733)
S. Bogdan, N. Mišković, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+0 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka, A. Marušić
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
K. Fertalj, S. Groš, B. Vrdoljak
Obavezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (222549)

U svakom od prva tri semestra studenti mogu upisati po jedan slobodni izborni predmet koji se nudi na bilo kojem diplomskom studiju FER-a. Tu su uključeni obavezni, jezgreni i izborni predmeti iz svih profila.

Predmete Seminar 1, Seminar 2, Projekt i Diplomski rad studenti izrađuju pod vodstvom svoga mentora.