Tehnička mehanika

Opis predmeta

Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.

Ishodi učenja

 1. analizirati statiku krutog tijela
 2. primijeniti uvjete ravnoteže
 3. razlikovati vrste trenja
 4. analizirati naprezanje i deformacije pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju
 5. analizirati kinematiku čestice i kinematiku krutog tijela
 6. analizirati dinamiku sustava čestica i krutog tijela
 7. analizirati mehaničke vibracije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mehaniku krutog tijela
 2. Uvod u mehaniku krutog tijela, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Energija krutog tijela
 3. Trenje. moment. statičko trenje, Kinetičko trenje, Tekućinsko trenje, Trenje kotrljanja, Trenje rotirajućih tijela
 4. Trenje. moment. statičko trenje, Kinetičko trenje, Tekućinsko trenje, Trenje kotrljanja, Trenje rotirajućih tijela
 5. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 6. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 7. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 8. Međuispit
 9. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 10. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 11. Osnove gibanja krutog tijela, Rotacija krutog tijela, Planarno (ravninsko) gibanje krutog tijela
 12. Osnove gibanja krutog tijela, Rotacija krutog tijela, Planarno (ravninsko) gibanje krutog tijela
 13. Vibracije elastičnih sustava, Slobodne vibracije s jednim stupnjem slobode, Prisline vibracije, Sinteza vibrirajučih sustava
 14. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Milenko Stegić, Tehnička mehanika, Sveučilište u Zagrebu,
(.), Stjepan Jecić, Mehanika II (kinematika i dinamika), Tehnička knjiga,
(.), Ivo Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga,
(.), Osman Muftić, Mehanika statika, Tehnička knjiga,

Predavanja

Doc. dr. sc.
Nikola Švigir

Za studente

Izvedba

ID 223079
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan