Tehnička mehanika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati statiku krutog tijela
 2. primijeniti uvjete ravnoteže
 3. razlikovati vrste trenja
 4. analizirati naprezanje i deformacije pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju
 5. analizirati kinematiku čestice i kinematiku krutog tijela
 6. analizirati dinamiku sustava čestica i krutog tijela
 7. analizirati mehaničke vibracije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mehaniku krutog tijela
 2. Uvod u mehaniku krutog tijela, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Energija krutog tijela
 3. Trenje. moment. statičko trenje, Kinetičko trenje, Tekućinsko trenje, Trenje kotrljanja, Trenje rotirajućih tijela
 4. Trenje. moment. statičko trenje, Kinetičko trenje, Tekućinsko trenje, Trenje kotrljanja, Trenje rotirajućih tijela
 5. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 6. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 7. Ležajevi, Zglobovi, Remeni prijenosi, Zamašnjaci, Opruge
 8. Međuispit
 9. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 10. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 11. Osnove gibanja krutog tijela, Rotacija krutog tijela, Planarno (ravninsko) gibanje krutog tijela
 12. Osnove gibanja krutog tijela, Rotacija krutog tijela, Planarno (ravninsko) gibanje krutog tijela
 13. Vibracije elastičnih sustava, Slobodne vibracije s jednim stupnjem slobode, Prisline vibracije, Sinteza vibrirajučih sustava
 14. Brzina i akceleracija, Gibanje i referentni koordinatni sustav, Dinamika točke tijela, Energija krutog tijela
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Milenko Stegić, Tehnička mehanika, Sveučilište u Zagrebu,
(.), Stjepan Jecić, Mehanika II (kinematika i dinamika), Tehnička knjiga,
(.), Ivo Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga,
(.), Osman Muftić, Mehanika statika, Tehnička knjiga,

Za studente

Izvedba

ID 223079
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan