Paralelno programiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Predmet ukazuje na potrebu za razvojem algoritama koji su u stanju iskoristiti sve veći potencijal dostupne računalne moći u obliku velikog broja raspoloživih računala. Upoznaju se principi razvoja paralelnih algoritama. Predstavalju se odgovarajući modeli paralelnih računala i paradigme paralelnih programa. Opisano je korištenje tehnologija razvoja paralelih algoritama u raznim računalnim okruženjima. Posebna pažnja se posvećuje mogućnosti razvoja modularnih paralelnih programa namijenjenih za rad u složenijem paralelnom sustavu.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati modele paralelnih računala i paralelnog programiranja
 2. opisati model PRAM računala
 3. primijeniti model PRAM računala u paralelnom programiranju
 4. primijeniti MPI tehnologiju za razvoj paralelnih programa
 5. prepoznati faze oblikovanja paralelnog algoritma
 6. kombinirati elemente razvoja paralelnog algoritma
 7. ocijeniti učinkovitost i prilagodljivost paralelnog algoritma

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Auditorne vježbe

vježbe

Samostalni zadaci

programski projekt

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Flynn’s taxonomy
 2. (en) Parallel algorithm development models
 3. Komunikacija porukama, Dijeljena memorija u odnosu na distribuiranu memoriju
 4. Komunikacija porukama
 5. (en) Formal models of parallel computation, including the Parallel Random Access Machine (PRAM/APRAM) and alternatives such as Bulk Synchronous Parallel (BSP)
 6. (en) Formal models of parallel computation, including the Parallel Random Access Machine (PRAM/APRAM) and alternatives such as Bulk Synchronous Parallel (BSP)
 7. (en) Parallel algorithmic patterns (divide-and-conquer, map and reduce, master-workers, others)
 8. Međuispit
 9. (en) Parallel algorithmic patterns (divide-and-conquer, map and reduce, master-workers, others)
 10. (en) Analysis methods for parallel algoritmhs
 11. (en) Speed-up and scalability
 12. (en) Performance measurement and model evaluation
 13. (en) Modular parallel algorithms
 14. Neuniformne memorijske arhitekture. GPGPU (grafičke procesorske jedinice opće namjene)
 15. Završni ispit

Literatura

D. Jakobović (.), Paralelno programiranje - skripta,
I. Foster (.), Designing and Building Parallel Programs, Addison-Wesley

Za studente

Izvedba

ID 240706
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan