Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o sustavima za upravljanje gibanjem te primjena istih u automatiziranim industrijskim postrojenjima. Strukture servo pogona. Funkcije navođenja, praćenja, sinkroniziranog kretanja i pozicioniranja sustava servo pogona. Primjena servo pogona u raznim automatiziranim industrijskim postrojenjima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati strukturu sustav servo pogona
 2. analizirati dinamička i statička stanja servo pogona
 3. analizirati utjecaj parametara sustava na rad servo pogona
 4. analizirati rad sustava servo pogona s obzirom na zahtjeve

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 50 % 50 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 2. Mjerenje i estimacija položaja. Upravljanje položajem
 3. Tehnološki kontroleri i objekti u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 4. Navođenje i pozicioniranje
 5. PLCopen programiranje industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 6. PLCopen programiranje industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 7. Mjerenje, komunikacija i definiranje trajektorije u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 8. Međuispit
 9. Optimizacija i unapredno upravljanje u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 10. Električna osovina i sinkronizacija industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 11. Električna osovina i sinkronizacija industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 12. Određivanje trajektorije gibanja u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 13. Kinematika u tehnološkim kontrolerima
 14. Integrirane sigurnosne funkcije primjenom tehnoloških kontrolera
 15. Završni ispit

Literatura

Hakan Gurocak (2015.), Industrial Motion Control, John Wiley & Sons
Frederick G. Moritz (2014.), Electromechanical Motion Systems, John Wiley & Sons
Hans Groß, Jens Hamann, Georg Wiegärtner (2001.), Electrical Feed Drives in Automation, Publicis

Za studente

Izvedba

ID 222545
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
24 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan