Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem

Opis predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o sustavima za upravljanje gibanjem te primjena istih u automatiziranim industrijskim postrojenjima. Strukture servo pogona. Funkcije navođenja, praćenja, sinkroniziranog kretanja i pozicioniranja sustava servo pogona. Primjena servo pogona u raznim automatiziranim industrijskim postrojenjima.

Ishodi učenja

 1. analizirati strukturu sustav servo pogona
 2. analizirati dinamička i statička stanja servo pogona
 3. analizirati utjecaj parametara sustava na rad servo pogona
 4. analizirati rad sustava servo pogona s obzirom na zahtjeve

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 50 % 50 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 2. Mjerenje i estimacija položaja. Upravljanje položajem
 3. Tehnološki kontroleri i objekti u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 4. Navođenje i pozicioniranje
 5. PLCopen programiranje industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 6. PLCopen programiranje industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 7. Mjerenje, komunikacija i definiranje trajektorije u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 8. Međuispit
 9. Optimizacija i unapredno upravljanje u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 10. Električna osovina i sinkronizacija industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 11. Električna osovina i sinkronizacija industrijskih sustava za upravljanje gibanjem
 12. Određivanje trajektorije gibanja u industrijskim sustavima za upravljanje gibanjem
 13. Kinematika u tehnološkim kontrolerima
 14. Integrirane sigurnosne funkcije primjenom tehnoloških kontrolera
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (2. semestar) Izborni predmeti profila (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Hakan Gurocak (2015.), Industrial Motion Control, John Wiley & Sons
Frederick G. Moritz (2014.), Electromechanical Motion Systems, John Wiley & Sons
Hans Groß, Jens Hamann, Georg Wiegärtner (2001.), Electrical Feed Drives in Automation, Publicis

Za studente

Izvedba

ID 222545
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
24 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan