Laboratorijsko umjeravanje i ispitivanje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Organizacija mjeriteljstva i mjeriteljski ustroj (međunarodni, regionalni, državni). Znanstveno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo Norme i normiranje (ISO, IEC, EN). Normni niz 17000. Sljedivost mjernog rezultata. Ispitivanje i umjeravanje. Međulaboratorijske i ključne usporedbe. Laboratorijske mjerne metode i analiza utjecajnih veličina. Kalibracijski postupci. Validacija mjernih metoda. Kvantno mjeriteljstvo

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati organizaciju mjeriteljstva i mjeriteljski ustroj (međunarodni, regionalni, državni).
 2. Usporediti norme i razumjeti područje normiranje (ISO, IEC, EN)
 3. Analizirati metode ispitivanje i umjeravanja.
 4. Prepoznati zahtjeve normnog niza ISO 1700.
 5. Razviti postupke za validaciju mjernih metoda.
 6. Procijeniti razinu točnosti i utjecaj kvantnog mjeriteljstva.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja korištenjem suvremenih metoda

Samostalni zadaci

Proučavanje posebnih tema iz područja mjeriteljstva

Laboratorij

Iskustava iz dobre laboratorijske prakse

Mentorski rad

Vođenje studenata

Tjedni plan nastave

 1. Mjeriteljska infrastruktura (međunarodna, europska, nacionalna)
 2. Znanstveno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo
 3. Norme i normiranje (HRN, ISO, IEC, EN), certificiranje, akreditacija i potvrđivanje skladnosti
 4. Normni niz 17000
 5. Umjerni i ispitni laboratoriji - organizacija i dokumentacija
 6. Međulaboratorijske i ključne usporedbe
 7. Ispunjavanje tehničkih i sustavnih zahtjeva, postupci umjeravanja i ugađanja
 8. Međuispit
 9. Validacija umjernih metoda
 10. Mjerenje omjera istosmjernih i izmjeničnih napona
 11. Mjerenje velikih otpora
 12. Mjerenje kuta gubitaka
 13. Mjerenje faznog kuta i faznog pomaka
 14. Kvantno mjeriteljstvo, supravodljivost i kvantni etaloni električkih veličina
 15. Završni ispit

Literatura

M.J.Allen, W.M. Yen (2002.), Introduction to Measurement Theory, Waveland Press, Inc.
J. Bucher (2012.), The Metrology Handbook, ASQ
BIPM (2012.), International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), 3rd edition, JCGM 200:2012., BIPM
BIPM (2008.), Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008., BIPM
V. Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, Graphis, Zagreb
B.E. Cooper (2014.), Statistics for experimentalists, Pergamon Press
J. Hedderich, L. Sachs (2018.), Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R, Springer
J.R. Taylor (1997.), An introduction to error analysis, University Science Books, Sausalito, CA
D.C. Montgomery (2006.), Design and Analysis of Experiments (5th Edition), Wiley

Za studente

Izvedba

ID 222643
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
73 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan