Studij Vojno inženjerstvo

Studij Vojno inženjerstvo je studij Sveučilišta u Zagrebu. Primarno je usmjeren na tehničko područje, a zajedničkim snagama ga izvode FER i još 10 Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman".

Web: http://vojni.unizg.hr

Trajanje: 4 godine
Potrebno ECTS bodova: 240
Završetkom ovog studija stječe se:

  • akademski naziv prvostupnika
  • prvi časnički čin: poručnik određenog roda ili tehničke službe 

Studijski program vojnog inženjerstva je interdisciplinarni program i prvi takav sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj što ga čini jedinstvenim na tržištu rada u javnom sektoru kao što je obrana i oružane snage, ali i zaštita i spašavanje ljudi i imovine, civilna zaštita i druge institucije koje pružaju pomoć civilnim institucijama u kriznim situacijama i prirodnim ili tehnološkim katastrofama. Vojna inženjerska znanja, vještine i kompetencije potrebne su u nacionalnim i međunarodnim okvirima, od tehničke modernizacije, održavanja i remonta borbenih sustava i sustava naoružanja, protupožarnih sustava i opreme,  brodova i zrakoplova, do sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama u logističkoj i tehničkoj podršci. 


Studijski program usklađen je s misijom Sveučilišta u Zagrebu, u skladu je s Godišnjim izvještajem o stanju spremnosti obrambenog sustava za 2012. godinu kojeg je prihvatio Hrvatski Sabor odnosno usvojenim smjerom razvoja u idućem razdoblju kojim se određuje potreba pokretanja prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao integralnog modela civilno-vojnog školovanja za potrebe Oružanih snaga RH. 

Studijski program vojnog inženjerstva omogućuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija prema međunarodnim normama i NATO standardima, kao i na stranom jezik.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Vojnih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu.