Popularizacija znanosti

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina komuniciranja znanstvenih tema nestručnoj publici. Predmet obrađuje tehnike izrade radionica, predavanja i izložbi znanstvno-tehničke tematike namijenjene djeci i odraslima.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati, modelirati, prezentirati rješavati inženjerske probleme iz područja prirodnih i tehničkih znanosti.
 2. Prilagoditi znanstvene teme ne-znanstvenoj zajednici
 3. Integrirati i primijeniti inženjerska načela i tehnike u nepredviđenim uvjetima.
 4. Modelirati i riješiti problem te interpretirati rješenja problema primjenom odgovarajućih znanja i metoda iz područja prirodnih i tehničkih znanosti.
 5. Razviti sposobnost individualnog učenja i usvojiti potrebu i načine cjeloživotnog učenja u tradicionalnom i virtualnom okruženju.
 6. Integrirati logičko i apstraktno razmišljanje primjenom znanstvenih načela u rješavanju inženjerskih problema.

Oblici nastave

Predavanja

Evidencija prisutnosti na predavanjima i vježbama.

Stjecanje vještina

Tijekom semestra studenti će osmisliti i održati jedno predavanje ili radionicu s popularno-znanstvenom temom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje i osnove organizacije radionice
 2. Osnove metodike popularizacije znanosti
 3. Metode za poticanje inženjerskog razmišljanja
 4. Robotičke radionice (LEGO Mindstorms EV3)
 5. Računarske radionice (blokovsko programiranje)
 6. Matematičke radionice
 7. Robotičke radionice (Arduino i mikrokontroleri)
 8. Računarske radionice (programiranje bez računala)
 9. Metodika cjeloživotnog obrazovanja
 10. Projekt: izrada radionice
 11. Projekt: izrada radionice
 12. Provođenje radionice
 13. Izrada popularno-znanstvenog predavanja
 14. Ispit
 15. Ispit

Literatura

Kee, D. (2013.), Classroom activities for the busy teacher: EV3., CreateSpace Independent Publishing Platform.
Zenzerović, P. (2016.), Arduino kroz jednostavne primjere., Hrvatska zajednica tehničke kulture

Za studente

Izvedba

ID 174789
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

0 dovoljan

Forum