Napredni razvoj programske potpore za web

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Naprednije teme iz HTTP-a, HTML-a i CSS-a, te napredno javascript programiranje. Typescript. Sigurnost web aplikacija. Skalabilnost web-aplikacija. Jednostranične web-aplikacije, progresivna web-aplikacije. Atributi i arhitektura web-aplikacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati različite arhitekture web-aplikacija
 2. Primijeniti napredno javascript programiranje
 3. Objasniti koncepte skalabilnosti web-aplikacija
 4. Kreirati progresivnu web-aplikaciju
 5. Opisati osnovne koncepte sigurnosti web-aplikacija
 6. Kreirati jednostraničnu web-aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema uz praktične primjere.

Samostalni zadaci

Studenti individualno rade niz projekata (domaćih zadaća)

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 30 % 55 % 30 % 55 %
Međuispit: Pismeni 30 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Organizacija predmeta, uvod (pregled predmeta), HTML 5
 2. Napredni HTML (graphics, media, APIs), web sockets
 3. HTTP2
 4. HTTPS, autentikacija (basic, cookies, JWT, ...)
 5. Sigurnost web-aplikacija
 6. Napredne teme iz CSS-a
 7. Napredno Javascript programiranje
 8. Međuispit
 9. Typescript
 10. Jednostranične web-aplikacije
 11. Jednostranične web-aplikacije
 12. Jednostranične web-aplikacije
 13. Progresivne web-aplikacije
 14. Arhitektura i atributi web-aplikacija
 15. Završni ispit

Literatura

David Flanagan (2011.), JavaScript, "O'Reilly Media, Inc."
Michal Zalewski (2012.), The Tangled Web, No Starch Press
Michael Mikowski, Josh Powell (2013.), Single Page Web Applications, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 222508
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet