Društvene mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Predmet nudi studentima priliku za stjecanje znanja i vještina u interdisciplinarnom području društvenih mreža. Društvene mreže su ne samo najpopularnija usluga zasnovana na internetskoj infrastrukturi već i pravi globalni fenomen koji uvelike utječe na suvremeni način življenja i poslovanja. Studenti će steći teoretska znanja o strukturi i procesima u društvenim mrežama, ali i praktična znanja i vještine o primjeni društvenih mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti položaj i značenje društvenih mreža za današnje društvo
 2. razlikovati društvene mreže s obzirom na njihova strukturna svojstva te procese koji se u njima događaju
 3. razlikovati metode za analizu društvenih mreža
 4. upotrijebiti prikladne alate za analizu društvenih mreža
 5. primijeniti društvene mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva
 6. dizajnirati informacijske i komunikacijske sustave zasnovane na društvenim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju 2 sata tjedno.

Seminari i radionice

Seminari (obrada publikacije vezane uz društvene mreže) se predaju u pismenom obliku prema predefiniranom predlošku. Dodatno, studenti u definiranom terminu prezentiraju seminar te sudjeluju u raspravama.

Samostalni zadaci

Projekti se rade u timovima.

Laboratorij

Laboratorijska vježba se radi individualno. Po jedna vježba u svakom ciklusu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 25 % 20 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 37.5 % 40 % 37.5 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 5 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 5 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Sudjelovanje u nastavi: prisutnost na predavanjima + aktivnost u svim oblicima nastave (posebno, postavljanje pitanja za diskusiju tijekom studentskih prezentacija) + studentski seminar i prezentacija

Tjedni plan nastave

 1. Društvene mreže: uvod u predmet.
 2. Razvoj društvenih mreža
 3. Društvene mreže danas
 4. Izazovi (i prilike) pred društvenim umrežavanjem
 5. Programiranje zasnovano na društvenim mrežama
 6. Primjeri istraživanja nad popularnim društvenim mrežama
 7. Sigurnost i privatnost društvenih mreža
 8. Međuispit
 9. Teorijski aspekti analize društvenih mreža
 10. Praktične primjene analize društvenih mreža
 11. Marketing zasnovan na društvenim mrežama
 12. Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni život
 13. Preporučiteljski sustavi zasnovani na društvenim mrežama 1
 14. Preporučiteljski sustavi zasnovani na društvenim mrežama 2
 15. Završni ispit

Literatura

Matthew O. Jackson (2010.), Social and Economic Networks, Princeton University Press
Alain Barrat, Marc Barthélemy, Alessandro Vespignani (2008.), Dynamical Processes on Complex Networks, Cambridge University Press
Nahed Amin Azab (2012.), Cases on Web 2.0 in Developing Countries: Studies on Implementation, Application, and Use, IGI Global
Jennifer Golbeck (2013.), Analyzing the Social Web, Newnes
Ajith Abraham (2012.), Computational Social Networks, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 222558
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan