Društvene mreže

Opis predmeta

Predmet nudi studentima priliku za stjecanje znanja i vještina u interdisciplinarnom području društvenih mreža. Društvene mreže su ne samo najpopularnija usluga zasnovana na internetskoj infrastrukturi već i pravi globalni fenomen koji uvelike utječe na suvremeni način življenja i poslovanja. Studenti će steći teoretska znanja o strukturi i procesima u društvenim mrežama, ali i praktična znanja i vještine o primjeni društvenih mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva.

Opće kompetencije

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći: - objasniti položaj i značenje društvenih mreža za današnje društvo; - razlikovati društvene mreže s obzirom na njihova strukturna svojstva te procese koji se u njima događaju; - upotrijebiti prikladne metode i alate za analizu društvenih mreža; - primijeniti društvene mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva; - dizajnirati informacijske i komunikacijske sustave zasnovane na društvenim mrežama.

Ishodi učenja

 1. objasniti položaj i značenje društvenih mreža za današnje društvo
 2. razlikovati društvene mreže s obzirom na njihova strukturna svojstva te procese koji se u njima događaju
 3. razlikovati metode za analizu društvenih mreža
 4. upotrijebiti prikladne alate za analizu društvenih mreža
 5. primijeniti društvene mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva
 6. dizajnirati informacijske i komunikacijske sustave zasnovane na društvenim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Složene laboratorijske zadaće koje uključuju programiranje zasnovano na društvenim mrežama te korištenje alata za analizu društvenih mreža.

Konzultacije

Redovite tjedne konzultacije.

Seminari

Pisanje seminara na odabranu temu iz područja društvenog umrežavanja.

Stjecanje vještina

Pretraživanje literature o društvenom umrežavanju. Modeliranje i analiza društvenih i ekonomskih fenomena i pokazatelja u alatima za analizu društvenih mreža.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 50 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 5 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 5 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Društvene mreže: definicija, primjeri, povijesni razvoj
 2. Društvene mreže zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji: pregled najznačajnih društvenih mreža današnjice
 3. Položaj i značenje društvenih mreža za današnje društvo
 4. Korisnički profili u društvenim mrežama
 5. Programiranje zasnovano na društvenim mrežama (1. dio)
 6. Programiranje zasnovano na društvenim mrežama (2. dio)
 7. Analiza društvenih mreža: metode, metrike i alati (1. dio)
 8. Analiza društvenih mreža: metode, metrike i alati (2. dio)
 9. Praktične primjene analize društvenih mreža (1. dio)
 10. Praktične primjene analize društvenih mreža (2. dio)
 11. Vrste društvenih mreža: karakteristični načini formiranja i povezane metrike (1. dio)
 12. Vrste društvenih mreža: karakteristični načini formiranja i povezane metrike (2. dio)
 13. Procesi u društvenim mrežama: širenje informacija, učenje i igre zasnovane na društvenim mrežama
 14. Marketing zasnovan na društvenim mrežama
 15. Preporučiteljski sustavi zasnovani na društvenim mrežama

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

Matthew O. Jackson (2010.), Social and Economic Networks, Princeton University Press
Alain Barrat, Marc Barthelemy, Alessandro Vespigiani (2011.), Dynamical Processes on Complex Networks, CambridgeUniversity Press
Nahed A. Azab (2012.), Cases on Web 2.0 in Developing Countries: Studies on Implementation, Application, and Use, IGI Global
Jennnifer Golbeck (2013.), Analyzing the Social Web, Morgan Kaufmann
Ajith Abraham (2012.), Computational Social Networks: Mining and Visualization, Springer

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127206
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan