Česta pitanja

Koje uvjete moram zadovoljavati za prijavu u program ljetnih praksi FER-a?

Ljetne prakse organiziraju se za studente prve godine diplomskog studija na FER-u (studenti koji su odslušali drugi semestar). Svim studentima koji zadovoljavaju uvjete za uključenje u program automatski je omogućena prijava u putem FER-ovog weba. Studenti se u program prijavljuju dobrovoljno.

 
Mogu li se prijaviti u program ljetnih praksi ako ne spadam u tu kategoriju?

Ne, program je zbog organizacijskih i formalnih razloga ograničen isključivo na studente prve godine diplomskog studija na FER-u.

 
Poduzeće u kojem sam samostalno dogovorio praksu mimo ovog programa traži me uputnicu izdanu od strane Fakulteta kao uvjet da dođem raditi. Mogu li uputnicu za praksu dobiti ako nisam uključen u ovaj program?

Ne, FER Vam ne može izdati uputnicu za praksu koja nije organizirana kroz ovaj program jer ne postoji drugi organizirani oblik studentskih praksi na FER-u u ovom trenutku.

 
Inozemna tvrtka s kojom sam samostalno dogovorio praksu traži me potvrdu da je na mojem matičnom fakultetu praksa obavezni dio nastavnog programa (za ishođenje radne dozvole i sl.). Mogu li od Fakulteta dobiti takvu potvrdu?

Fakultet Vam ne može izdati potvrdu takvog sadržaja jer studentska praksa nije obavezni dio nastavnog programa. Fakultet Vam jedino može izdati potvrdu da studentska praksa nije obavezan dio nastavnog programa, ali da se svakako preporuča. Studentskoj službi trebate uputiti zahtjev za izdavanje takve potvrde.

 
Dodjeljuju li se ECTS bodovi za sudjelovanje u programu ljetnih praksi FER-a?

Za sudjelovanje u programu studenti dobivaju dodatne ECTS bodove temeljem izvannastavne aktivnosti (4 ECTS boda). Sudjelovanje u programu upisuje se u dopunsku ispravu o studiju.

Važna napomena:
ECTS bodovi dobiveni na ovaj način ne mogu zamijeniti kolegije u strukturi nastavnog programa i služe jedino za upis u dopunsku ispravu o studiju radi evidencije odrade stručne prakse kao neobavezne izvannastavne aktivnosti.

 
Mogu li zatražiti upis dodatnih ECTS bodova na temelju izvannastavne aktivnosti za praksu koja nije odrađena kroz ovaj program?

Upis dodatnih ECTS bodova na temelju odrađene prakse koja nije bila uključena u program ljetnih praksi FER-a možete zatražiti samo u individualnom dogovoru s ECTS koordinatorom.

 
Koji su termini i trajanje ljetne prakse?

Ljetne prakse u poduzećima započinju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova (početak srpnja), a traju do početka iduće akademske godine (kraj rujna). Predviđeno trajanje prakse je od tri do šest tjedana.

 
Honoriraju li se ljetne prakse?

Poduzeće nije obvezno honorirati ljetnu praksu. Poduzeće u ponudi pozicije navodi je li predvidjelo mogućnost honoriranja prakse. Student i poduzeće dogovaraju se izravno oko uvjeta honoriranja prakse.

 
Kako se raspoređuju studenti na prakse?

Student u okviru prijave u program iskazuje interes za pozicije koje nude poduzeća i formira rang-listu želja. Raspoređivanje studenata odvija se u dva kruga.

U prvom krugu samo poduzeće kojeg je student stavio na prvo mjesto na rang-listi interesa vidi tog studenta. Za vrijeme trajanja prvog kruga studenti i poduzeća dogovaraju se oko uvjeta na praksi. Poduzeće može od studenta zatražiti dodatne informacije, testiranja i sl., a student samostalno odlučuje o odlasku na praksu. Raspoređivanje studenata u prvom krugu završava se nakon isteka kruga, kada poduzeća potvrđuju koje studente žele uzeti na praksu.

U drugom krugu svi preostali neraspoređeni studenti vidljivi su svim poduzećima, bez obzira na mjesto na rang-listi interesa. U drugom krugu student može biti vidljiv na popisima više poduzeća. Student se u drugom krugu raspoređuje u prvo poduzeće s kojim postigne dogovor, što poduzeće i student potvrđuju obostrano kroz informacijski sustav. U drugom krugu se ne čeka kraj kruga raspoređivanja, već u trenutku obostrane potvrde student „nestaje“ s popisa drugim tvrtkama za koje je iskazao interes. Drugi krug završava nakon isteka roka definiranog u natječaju.

Napomena:
U oba kruga poduzeća mogu vidjeti samo studente koji su ih odabrali na nekom mjestu na rang-list interesa. Poduzeća odlučuju koje će studente prihvatiti na praksu na temelju prijavne dokumentacije i osobnog kontakta sa studentom. Student mora putem informacijskog sustava dati svoju konačnu suglasnost za odlazak u poduzeće.

 
Koje su informacije o studentu dostupne poduzećima?

Studenti prijavom na natječaj potvrđuju suglasnost da poduzećima za koja iskažu interes budu dostupne informacije koje daju u okviru prijavne dokumentacije. Poduzeća se obvezuju da će te informacije koristiti isključivo za potrebe natječaja za ljetne prakse FER-a.

 
Samostalno sam pronašao praksu u poduzeću. Na koji način se mogu uključiti u program ljetnih praksi FER-a?

U program se možete uključiti ako zadovoljavate uvjete (student prve godine diplomskog studija na FER-u) prijavom putem informacijskog sustava kao i svi ostali studenti. Bez obzira na prethodni dogovor, u program se mora prijaviti i poduzeće kod kojeg ste pronašli praksu i poziciju ponuditi kao i sva druga poduzeća. Ponuđena pozicija bit će vidljiva svim prijavljenim studentima. Poduzeće će u postupku odabira studenata označiti studenta s kojim se dogovorilo ako to i dalje želi, ali mu se pruža i mogućnost primanja drugih studenata.

 
Kome se mogu obratiti u slučaju dodatnih pitanja ili nepredviđenih okolnosti?

Studenti se za pomoć mogu obratiti na e-mail prakse@fer.hr ili svojem koordindatoru prakse profila.