Satnica za zimski semestar ak. godini 2017./2018.

Svibanj 2018.

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

Tjedan 7. - 11. svibanj 2018.

 • Ponedjeljak, 7. 5. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Utorak, 8. 5. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Srijeda, 9. 5. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Četvrtak, 10. 5. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ožujak 2018.

Tjedan 5. - 9. ožujak 2018.
Regulatorni aspekti mreža i usluga

 • Ponedjeljak, 5. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Utorak, 6. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Srijeda, 7. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Četvrtak, 8. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 • Ponedjeljak, 12. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 
Travanj 2018.

Računovodstvo

Tjedan 9. - 13. travanj 2018.

 • Utorak, 10. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C), od 16 - 20 sati
 • Srijeda, 11. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C), od 16 - 20 sati
 • Četvrtak, 12. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C), od 16 - 20 sati

Mikroekonomija

Tjedan 16. - 20. travanj 2018.

 • Ponedjeljak, 16. 4. 2018. - dvorana C7-17 (7. kat zgrade C), od 16 - 20 sati
 • Utorak, 17. 4. 2018. - dvorana C7-17 (7. kat zgrade C), od 16 - 20 sati
 • Petak, 20. 4. 2018. - dvorana C7-17 (7. kat zgrade C), od 16 - 20 sati

     ČETVRTAK, 19. 4. 2018. u 17 sati (C7-17) - ispit iz predmeta "Računovodstvo"

     UTORAK, 24. 4. 2018. u 17 sati (C7-17) - ispit iz premeta "Regulatorni aspekti mreža i usluga"