Razvoj informacijskih sustava

Opis predmeta

Obrađuju se postupci i tehnike strukturiranog i objektno usmjerenog pristupa razvoju informacijskih sustava namijenjenog krajnjem korisniku. Izlažu se tehnike analize i oblikovanja, analiza izvodljivosti, pristupi izradi informacijskog sustava, procedure provjere sustava, instalacija i konverzija te postupci održavanja sustava. Razmatra se utjecaj informatizacije na organizaciju.

Opće kompetencije

Predmet pruža znanja potrebna za sudjelovanje u svim fazama razvoja informacijskog sustava. Studenti će sudjelovati u projektiranju složenog, po mogućnosti stvarnog, informacijskog sustava. Studenti će biti osposobljeni za proučavanje postojećeg sustava, definiranje zahtjeva na novi sustav, predlaganje i evaluaciju alternativnih rješenja, oblikovanje složene programske podrške, izradu projektne dokumentacije te provedbu postupaka uvođenja i održavanja i potpore informacijskog sustava.

Ishodi učenja

 1. analizirati i odrediti informacijske potrebe organizacije
 2. odabrati prikladan životni ciklus informacijskog sustava
 3. identificirati zahtjeve na informacijski sustav
 4. dizajnirati informacijski sustav
 5. odabrati prikladnu arhitekturu sustava
 6. primijeniti moderne tehnike razvoja programske potpore
 7. primijeniti i prilagoditi prikladnu metodu razvoja programske potpore
 8. planirati razvoj informacijskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Provjere znanja obuhvaćaju međuispit, završni ipit te kratke testove na računalu.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u svim tjednima osim tjedana ispita.

Ostalo

Pozvana predavanja s primjerima studijskih slučajeva stvarnih projekata

Ostalo

Domaće zadaće

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 30 % 50 % 30 %
Kratke provjere znanja 50 % 20 % 50 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove informacijskih sustava. Uvod u analizu i projektiranje sustava.
 2. Strategija organizacije. Identifikacija i selekcija projekata. Pokretanje i planiranje projekata.
 3. Prikupljanje informacija i definiranje problema. Specifikacija i provjera zahtjeva.
 4. Strukturirana analiza i dizajn.
 5. Upravljanje protokom poslova.
 6. Objektno orijentirana analiza i dizajn.
 7. Projektiranje arhitekture sustava.
 8. Provjera znanja.
 9. Konstrukcija, integracija i provjera ispravnosti sustava. Projektna dokumentacija.
 10. Uvođenje sustava u primjenu. Postupci održavanja. Potpora korisnicima.
 11. Poslovne aplikacije. Planiranje poslovnih resursa.
 12. Metodologije razvoja informacijskih sustava. Računalom podržano inženjerstvo sustava.
 13. Osnove upravljanja projektom razvoja informacijskog sustava.
 14. Gostujuće predavanje.
 15. Završna provjera znanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

Jeffrey A. Hoffer (2012.), Modern Systems Analysis and Design, Pearson education
Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2012.), Systems Analysis and Design with UML, John Wiley & Sons
Gary B. Shelly, Harry J. Rosenblatt (2012.), Systems Analysis and Design, Cengage

Predavanja

Izvedba

ID 34547
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

80 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan