Mikro i nano elektronički elementi

Ishodi učenja

 1. opisati zakone napretka poluvodičke tehnologije
 2. objasniti fizikalne principe rada naprednih tranzistora
 3. objasniti skaliranje MOS struktura
 4. analizirati efekte kratkog kanala
 5. identificirati ograničenja naprednih tranzistora
 6. povezati utjecaj tehnoloških parametara na električke karakteristike elektroničkih elemenata
 7. usporediti napredne materijale za tranzisitore budućnosti
 8. analizirati poluvodičke senzore slike i sustave za prikupljanje slike

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Seminar

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Energetski dijagram
 2. Kapacitetno-naponska karakteristike
 3. naboj u oksidu, Efekt podloge
 4. Nabojski vezani elementi, Tehnologije proizvodnje senzora slike
 5. CMOS senzori s aktivnim pikselima
 6. Očitavanje podataka i integracija u sustav
 7. Zasićenje brzine nosilaca, Napon praga
 8. Međuispit
 9. Sniženje energetske barijere utjecajem odvoda, Prohvat
 10. Mooreov zakon. Pravila skaliranja
 11. Elektrostatska ograničenja, Fizikalna ograničenja
 12. Napredni CMOS tranzistori (FinFET. ultra tanko tijelo. dvostruka upravljačka elektroda)
 13. Visoka dielektrična konstanta. metalna upravljačka elektroda, Transport nosilaca
 14. Napredni materijali (III-V CMOS. nanocijevi. grafen. germanij)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Obavezni predmet profila (1. semestar)

Literatura

(.), Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press,
(.), S. Dimitrijev, Understanding Semiconductor Device, Oxford Press,
(.), P. Biljanović. Poluvodički elektronički elementi. Školska knjiga,
(.), S. Sze, K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183441
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan