Mikro i nano elektronički elementi

Ishodi učenja

 1. opisati zakone napretka poluvodičke tehnologije
 2. objasniti fizikalne principe rada naprednih tranzistora
 3. objasniti skaliranje MOS struktura
 4. analizirati efekte kratkog kanala
 5. identificirati ograničenja naprednih tranzistora
 6. povezati utjecaj tehnoloških parametara na električke karakteristike elektroničkih elemenata
 7. usporediti napredne materijale za tranzisitore budućnosti
 8. analizirati poluvodičke senzore slike i sustave za prikupljanje slike

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Seminar

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Energetski dijagram.
 2. Kapacitetno-naponska karakteristike.
 3. naboj u oksidu. Efekt podloge.
 4. Nabojski vezani elementi. Tehnologije proizvodnje senzora slike.
 5. CMOS senzori s aktivnim pikselima.
 6. Očitavanje podataka i integracija u sustav.
 7. Zasićenje brzine nosilaca. Napon praga.
 8. Međuispit.
 9. Sniženje energetske barijere utjecajem odvoda. Prohvat.
 10. Mooreov zakon. Pravila skaliranja.
 11. Elektrostatska ograničenja. Fizikalna ograničenja.
 12. Napredni CMOS tranzistori (FinFET. ultra tanko tijelo. dvostruka upravljačka elektroda).
 13. Visoka dielektrična konstanta. metalna upravljačka elektroda. Transport nosilaca.
 14. Napredni materijali (III-V CMOS. nanocijevi. grafen. germanij).
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press,
(.), S. Dimitrijev, Understanding Semiconductor Device, Oxford Press,
(.), P. Biljanović. Poluvodički elektronički elementi. Školska knjiga,
(.), S. Sze, K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183441
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan