Elektronički sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Put signala: izvori, povezivanje, pojačanje, digitalizacija. Šum i smetnja. Izvori referentnog napona. Pasivne elektroničke komponente. Izvori napajanja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmet profila (1. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati elektronički put signala i definirati njegove ključne parametre
 2. Odabrati način spajanja izvora signala
 3. Objasniti djelovanje smetnje i šuma te procijeniti njihov utjecaj
 4. Koristiti različite senzore
 5. Procijeniti kvalitetu izvora referentnog napona
 6. Odabrati analogno-digitalni pretvornik i izračunati pogrešku realne komponente
 7. Odabrati pasivne elektroničke komponente
 8. Objasniti sklopovska rješenja izvora napajanja elektroničkih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih zadataka

Laboratorij

Grupne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Senzorski modaliteti i tehnologije
 2. Izvori signala, Spajanje izvora signala. asimetrično.diferencijalno. plivajuće
 3. Smanjenje utjecaja električne smetnje, Smanjenje utjecaja magnetske smetnje, Projektiranje uzemljenja i oklapanja
 4. Ispravljači, Pojačala
 5. Pojačala
 6. Vrste šuma, Izvori šuma, Omjer signala i šuma, Proračun šuma
 7. Naponske reference
 8. Međuispit
 9. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba
 10. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba
 11. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori), Modeli pasivnih komponenata, Svojstva materijala. kućišta komponentata
 12. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori), Modeli pasivnih komponenata, Svojstva materijala. kućišta komponentata
 13. Regulatori, Izvori napajanja s prekidanjem struje
 14. Baterije, Komercialno dostupni izvori napajanja
 15. Završni ispit

Literatura

Vedran Bilas, Goran Horak, Tihomir Marjanović, Zoran Stare, Darko Vasić (2013.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije, laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu F akultet elektrotehnike i računarstva
Vedran Bilas, Darko Vasić (2013.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije - riješeni zadaci,
Ratko Magjarević (2012.), PASIVNE ELEKTRONIČKE KOMPONENTE,
A.F.P van Putten (1996.), Electronic Measurement Systems, Taylor&Francis
Charles A. Harper (1997.), Passive Electronic Component Handbook, McGraw Hill Professional

Za studente

Izvedba

ID 229830
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan