Zaštita elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Definicije i terminologija. Elektromehanički, statički, digitalni i numerički releji. Nadstrujna zaštita. Distantna zaštita. Povezivanje distantnih releja. Automatsko ponovno uključenje. Diferencijalna zaštita generatora i transformatora. Uzdužna diferencijalna zaštita visokonaponskih vodova. Numerička distantna zaštita i lokator kvara. Naponske i frekvencijske zaštite. Termičke zaštite. Zaštita elektroenergetskih mreža. Zaštita sabirnica. Zaštita od otkaza prekidača. Zaštita transformatora. Zaštita generatora i bloka generator-transformator. Zaštita visokonaponskih sinkronih i asinkronih motora. Strujni i naponski mjerni pretvornici i senzori. Komunikacije unutar postrojenja (žičane i optičke veze, Ehternet). Programske blokade. Zapis i analiza kvarova (Comtrade zapis, Digsi, Reval, Master). Izbor i podešenje zaštitnih uređaja pojedinih komponenti elektroenergetskog sustava. Ispitivanje, parametriranje i puštanje u pogon.

Opće kompetencije

Studenti se upoznavaju s problematikom relejne zaštite pojednih elemenata elektroenergetskog sustava, signalizacijom, blokadama, zaštitom prijenosnih i razdjelnih mreža, zaštitama u elektranama, ispitivanjem i puštanjem u pogon zaštitnih uređaja. Razmatraju se bitni tehnički zahtjevi, tipske konfiguracije i rješenja.

Ishodi učenja

 1. odabrati i podesiti relejnu zaštitu distribucijske mreže,
 2. odabrati i podesiti relejnu zaštitu prijenosne mreže,
 3. odabrati i podesiti relejnu zaštitu energetskih transformatora,
 4. odabrati i podesiti relejnu zaštitu generatora,
 5. odabrati sabirničku zaštitu,
 6. ispitati uređaje relejne zaštite.
 7. odabrati i podesiti relejnu zaštitu motora
 8. odabrati i podesiti relejnu zaštitu kondenzatorskih baterija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 3 sata tjedno uz korištenje PowerPoint prezentacija i grafoskopa.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe održat će se i jednom ciklusu u Laboratoriju za relejnu zaštitu.

Stručni posjeti

Tijekom semestra održat će se dva stručna posjeta elektroenergetskim postrojenjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Kratke provjere znanja 0 % 12 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 8 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicije i terminologija. Elektromehanički, statički, digitalni i numerički releji.
 2. Nadstrujna zaštita. Usmjerena nadstrujna zaštita.
 3. Distantna zaštita.
 4. Povezivanje distantnih releja. Automatsko ponovno uključenje. Programske blokade.
 5. Diferencijalna zaštita generatora i transformatora. Uzdužna diferencijalna zaštita visokonaponskih vodova.
 6. Numerička distantna zaštita i lokator kvara.
 7. Naponske i frekvencijske zaštite. Termičke zaštite.
 8. Zaštita elektroenergetskih mreža. Zaštita sabirnica. Zaštita od otkaza prekidača.
 9. Zaštita transformatora.
 10. Zaštita generatora i bloka generator-transformator.
 11. Zaštita visokonaponskih sinkronih i asinkronih motora.
 12. Strujni i naponski mjerni pretvornici i senzori.
 13. Komunikacije unutar postrojenja (žičane i optičke veze, Ehternet). Zapis i analiza kvarova (Comtrade zapis, Digsi, Reval, Master).
 14. Izbor i podešenje zaštitnih uređaja pojedinih komponenti elektroenergetskog sustava.
 15. Ispitivanje, parametriranje i puštanje u pogon.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)

Literatura

W. Schossig (2001.), Netzschutztechnik, VDE-Vert. Frankfurt am Main
P. Rush (2002.), Network Protection and Automation Guide, Alstom T&D, Levallois-Perret, France
Electricity Training Association (1995.), Power system protection; Volume 1-4, Electricity Association Services Ltd., London
A. Marušić (2006.), Zaštita elektroenergetskog sustava, skripta, Skriptarnica FER, Zagreb
J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin (2006.), Protective Relaying; Principles and Applications, CRC Press, New York

Laboratorijske vježbe