Zaštita elektroenergetskog sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Definicije i terminologija. Elektromehanički, statički, digitalni i numerički releji. Nadstrujna zaštita. Distantna zaštita. Povezivanje distantnih releja. Automatsko ponovno uključenje. Diferencijalna zaštita generatora i transformatora. Uzdužna diferencijalna zaštita visokonaponskih vodova. Numerička distantna zaštita i lokator kvara. Naponske i frekvencijske zaštite. Termičke zaštite. Zaštita elektroenergetskih mreža. Zaštita sabirnica. Zaštita od otkaza prekidača. Zaštita transformatora. Zaštita generatora i bloka generator-transformator. Zaštita visokonaponskih sinkronih i asinkronih motora. Strujni i naponski mjerni pretvornici i senzori. Komunikacije unutar postrojenja (žičane i optičke veze, Ehternet). Programske blokade. Zapis i analiza kvarova (Comtrade zapis, Digsi, Reval, Master). Izbor i podešenje zaštitnih uređaja pojedinih komponenti elektroenergetskog sustava. Ispitivanje, parametriranje i puštanje u pogon.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. odabrati i podesiti relejnu zaštitu distribucijske mreže
 2. odabrati i podesiti relejnu zaštitu prijenosne mreže
 3. odabrati i podesiti relejnu zaštitu energetskih transformatora
 4. odabrati i podesiti relejnu zaštitu generatora
 5. odabrati sabirničku zaštitu
 6. ispitati uređaje relejne zaštite
 7. odabrati i podesiti relejnu zaštitu motora
 8. odabrati i podesiti relejnu zaštitu kondenzatorskih baterija

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Auditorne vježbe

Terenska nastava

Samostalni zadaci

Laboratorij

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Uloga sustava zaštite, Definicija sustava zaštite i opreme
 2. Vrste sustava zaštite, Područja zaštite, Potrebna mjerenja za zaštitu u elektroenergteskom sustavu
 3. Selektivnost, Osjetljivost, Brzina, Pouzdanost, Vrste komunikacije, Komunikacijski protokoli, IEC 60870
 4. Rezerva, Fleksibilnost, Sagledavanje troškova i dobiti, IEC 61850, Razvoj zaštitnih sustava
 5. Algoritmi zaštitnih releja, Sklopovlje digitalnih releja, Komunikacija digitalnih releja, Podešenja digitalnih releja
 6. Ulaz releja, Potrebe mjerenja za relejne naprave, Izlaz iz relejne naprave i prekidanje strujnih krugova
 7. Nadstrujni relej
 8. Međuispit
 9. Usmjereni nadstrujni relej, Nadnaponski i podnaponski relej
 10. Distantni relej
 11. Diferencijalni relej, Automatsko zatvaranje
 12. Zaštita generatora, Zaštita transformatora
 13. Zaštita prijenosnih vodova, Zaštita sabirnica, Zaštita od kvara prekidača, Zaštita izmjeničnih motora, Zaštita distribucijskih sustava
 14. Testiranje nadstrujnog releja u simulatoru elektroenergetskog sustava, Testiranje nadnaponskog i podnaponskog releja u simulatoru elektroenergetskog sustava, Testiranje distantnog releja u simulatoru elektroenergetskog sustava, Testiranje diferencijalnog releja u simulatoru elektroenergetskog sustava
 15. Završni ispit

Literatura

(.), P. Rush (2002.), Network Protection and Automation Guide, Alstom T&D, Levallois-Perret, France,
(.), A. Marušić (2006.), Zaštita elektroenergetskog sustava, skripta, Skriptarnica FER, Zagreb,
(.), J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin (2006.), Protective Relaying; Principles and Applications, CRC Press, New,
(.), Power System Protection,

Za studente

Izvedba

ID 223739
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
6 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan