Regulativa autonomnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Glavni cilj ovog predmeta je pružiti pregled trenutnih regulatornih pitanja i nastojanja vezanih uz autonomne sustave (robotika i umjetna inteligencija) kroz gledište utemeljeno na tehnologiji. Ciljevi predmeta su da studenti nauče o potrebi za propisima i postojećim propisima, razgovaraju o njihovim ograničenjima, razumiju nepravne pristupe kao što su kodeksi ponašanja i smjernice te dobiju jedinstvenu perspektivu utemeljenu na tehnologiji. Studenti će moći razumjeti kako osmisliti/prilagoditi propise temeljene kako na postojećim zakonima/propisima, tako i na tehnološkom stanju.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Rezimirati nova regulatorna pitanja koja postavljaju autonomni sustavi;
 2. Analizirati specifične primjene robota i umjetne inteligencije i identificirati sve regulatorne nedoumice koje bi oni mogli pokrenuti, uključujući pitanja odgovornosti i sigurnosti
 3. Integrirati detaljno znanje o stanju tehnike u reguliranju tehnologije robota i umjetne inteligencije i osjećati se sigurnim u predlaganje poboljšanja i revizija
 4. Prepoznati opseg i ograničenja zakonske regulative autonomnih sustava i cijeniti nepravne pristupe kao što su industrijski standardi, samoregulacija i režimi osiguranja
 5. Razviti tehnološki informiranu perspektivu o regulaciji robotike

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan (po 2 sata)

Seminari i radionice

Studenti će podijeljeni u grupe analizirati studije slučaja, predlagati rješenja i kroz javnu prezentaciju predstaviti drugim grupama studenata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, pregled predmeta i motivacija
 2. Tri Asimova zakona, rani pokušaji i pregled regulatornih pristupa
 3. Regulatorna pitanja koja postavljaju autonomni sustavi: odgovornost, sigurnost
 4. Međunarodni i EU napori u regulaciji robotike i umjetne inteligencije
 5. Industrijski roboti: regulacija i standardizacija, novi problemi s co-botovima
 6. Uslužni/osobni roboti: regulacija i problematika
 7. Seminarske prezentacije studija slučaja studenata
 8. Kolokvij
 9. Pitanja regulacije autonomnih automobila i trenutni napori
 10. Propisi pomorske robotike i pomorsko pravo
 11. Propisi o bespilotnim letjelicama
 12. Propisi o umjetnoj inteligenciji
 13. Budućnost regulacije: tehnološki informirani pristupi
 14. Seminarske prezentacije studija slučaja studenata
 15. Završni ispit

Literatura

Ryan Calo, A. M. Froomkin & Ian Kerr (2016.), Robot Law (selected chapters), Edward Elgar Publishing
Jacob Turner (2018.), Robot Rules, Springer
(2017.), European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), European Parliament
European Commission (2021.), Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence,
Palmerini, E., Bertolini, A., Battaglia, F., Koops, B. J., Carnevale, A., & Salvini, P. (2016.), RoboLaw: Towards a European framework for robotics regulation. Robotics and Autonomous Systems, Elsevier
Salvini, P. (2015.), On Ethical, Legal and Social Issues of Care Robots, Springer, Cham
Asaro, P. (2007.), Robots and responsibility from a legal perspective, IEEE

Za studente

Izvedba

ID 254752
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan