Kineski jezik 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Kratki pregled kineske povijesti i kulture. Kineska filozofija: Konfucijanizam i njegova uloga u Kini. Kineska gramatika. Vrste riječi. Rečenice, nezavisne i zavisne složene rečenice. Prijevodi s kineskoga na hrvatski i obratno. Čitanje jednostavnih kineskih tekstova: Priče o kineskim izrekama. Razgovorne vježbe.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Svrha je predmeta svladati kineski jezik u toj mjeri da se može voditi jednostavna konverzacija, čitati i pisati oko 400 najčešćih znakova i služiti se kineskim znakovnicima i rječnicima.

Ishodi učenja

 1. opisati neke važnije činjenice iz kineske povijesti i kulture
 2. analizirati strukturu kineskih rečenica
 3. napisati samostalno kratki tekst na kineskome
 4. primijeniti znanje kineskoga za potrebnu jednostavnu komunikaciju
 5. primijeniti metode traženja značenja kineskih znakova u različitim rječničkim sustavima i na internetu
 6. analizirati i prevoditi jednostavne kineske tekstove služeći se rječnicima i internetskim pomagalima

Oblici nastave

Predavanja

na predavanjima se prevode tekstovi, tumači gramatika i vježba uporaba računala u učenju i prevođenju

Provjere znanja

redovite domaće zadaće, provjere znanja

Auditorne vježbe

fonetričke vježbe svaki tjedan

Konzultacije

Svakoga tjedna nakon nastave konzultacije.

E-učenje

tečaj kineskoga jezika " 成长汉语" (Odrastanje uz kineski) kineske televizije CCTV

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Kratki pregled kineske povijesti. Države i dinastije u Kini. Glagoli i proširene glagolske rečenice (1).
 2. Kratki pregled kineske kulture. Prilozi i njihove kategorije, značajke priloga. Glagoli i proširene glagolske rečenice (2). Prijevod: Priče o izrekama (1)
 3. Kratki pregled kineske filozofije. Konfucijanizam. Prijedlozi i glagoli Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 4. Konfucijeve izreke. Rečenice sa sufiksima le i guo. Prijevod: Priče o izrekama (2).
 5. Mencijeve izreke. Rečenice sa strukturama ishoda i sufiksima mogućnosti. Prijevod: Priče o izrekama (3).
 6. Kineski šah xiangqi. Pitanja i upitne riječi u proširenoj rečenici. Prijevod: Priče o izrekama (4).
 7. Položaj, smjer kretanja. Primjeri rečenica. Prijevod: Priče o izrekama (5).
 8. Proširene rečenice s bǎ - konstrukcijom. Prijevod: Priče o izrekama (6).
 9. Proširene poredbene rečenice. Prijevod: Priče o izrekama (7).
 10. Nezavisne i zavisne rečenice 1. Prijevodi s kineskoga na hrvatski i obratno.
 11. Nezavisne i zavisne rečenice 2. Prijevodi s kineskoga na hrvatski i obratno.
 12. O klasičnom kineskom jeziku. Nekoliko klasičnih aforizama.
 13. O klasičnom kineskompjesništvu. Nekoliko kratkih pjesama.
 14. Provjera znanja
 15. Provjera znanja

Literatura

Dunja Konfic, Liu Tao (2009.), HRVATSKO-KINESKI RAZGOVORNI PRIRUČNIK, Dominović, Zagreb
Emma L. Wu, Lulu Langtree, J. Weldon, G.Moore, Kyoko Galloway (2005.), Pocket Dictionary Chinese, Chinese-English, English-Chinese, Langenscheidt, Berlin ...
Wu Zhongwei, urednik (2010.), Suvremeni kineski jezik, Sinolingua, Peking
Claudia Ross (2004.), Schaum's Outline of CHINESE GRAMMAR, Mc Graw-Hill, New York ...

Za studente

Izvedba

ID 89918
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan