Energetski učinkovito upravljanje zgradama

Ishodi učenja

 1. Rezimirati strukturu sustava za osiguranje klimatskog komfora u zgradama
 2. Objasniti prilike i izazove kod upravljanja klimom u zgradama
 3. Koristiti matematičke modele komponenata sustava za osiguranje klimatskog komfora za analizu rada zgrade i dizajn sustava upravljanja
 4. Raščlaniti rad zgrade kroz razinu zona, razinu pripreme medija za grijanje/hlađenje i razinu mikromreže
 5. Objasniti način primjene prediktivnog upravljanja uz korištenje matematičkog programiranja kroz sve tri razine u zgradi: zone, priprema medija za grijanje/hlađenje i mikromreža zgrade

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Toplinsko modeliranje zgrada -- RC modeli
 2. Modeliranje ventilacije u zgradama, Modeliranje komfora u unutarnjem prostoru u zgradi, Modeliranje aktuatora za postizanje komfora u zonama. estimacija njihovo gstanja te potrošnje energije u zoni
 3. Modeliranje aktuatora za postizanje komfora u zonama. estimacija njihovo gstanja te potrošnje energije u zoni, Modeliranje jedinice za pripremu i distribuciju medija za grijanje/hlađenje
 4. Na upravljanju zasnovana integracija sustava za upravljanje komforom u zgradi u optimizaciju tokova snage na razini mikromreže
 5. Ciljevi i ograničenja pri upravljanju komforom u zgradi
 6. Ne drži se
 7. Ne drži se
 8. Međuispit
 9. Na upravljanju zasnovana integracija sustava za upravljanje komforom u zgradi u optimizaciju tokova snage na razini mikromreže
 10. Ciljevi i ograničenja pri upravljanju komforom u zgradi, Hijerarhijska dekompozicija upravljanja komforom na razine zone i zgrade
 11. Hijerarhijska dekompozicija upravljanja komforom na razine zone i zgrade
 12. Utvrđivanje troškovno optimalnog profila rada jedinice za pripremu medija za grijanje/hlađenje temeljem predviđenog profila ukupnog utroška za grijanja/hlađenje u zonama
 13. Ne drži se
 14. Ne drži se
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Sofia-Natalia Boemi, Olatz Irulegi, Mattheos Santamouris. Energy Performance of Buildings, Springer, 2016.,

Za studente

Izvedba

ID 222502
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
19 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe