Sigurnosne prijetnje na Internetu

Opis predmeta

Napredne ustrajne prijetnje (APT) na Internetu. Kibernetički kriminal. Analiza značajnijih sigurnosnih incidenata. Dark web i deep web. Anonimnost i privatnost na Internetu. Zaštita podataka na Internetu. Napadi uskraćivanja usluge. Mreže zaraženih računala (Botnet). Neželjena pošta (Spam). Ranjivosti nultog dana (Zero-day) i primjeri. Tržište ofenzivne programske podrške. Analiza i predviđanje prijetnji (Cyber Threat Intelligence).

Ishodi učenja

 1. Analizirati sigurnosne incidente
 2. Zaštititi podatke na Internetu
 3. Analizirati i predviđati prijetnje na Internetu
 4. Procijeniti razinu zaštite podataka na Internetu

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Ciljevi, mogućnosti i motivacija napadača (primjerice digitalna špijunaža, kibernetičko ratovanje, unutarnje prijetnje, haktivizam, napredne ustrajne prijetnje)
 2. Ciljevi, mogućnosti i motivacija napadača (primjerice digitalna špijunaža, kibernetičko ratovanje, unutarnje prijetnje, haktivizam, napredne ustrajne prijetnje)
 3. Primjeri zloćudnog koda (npr. virusi, crvi, špijunski programi, botneti, trojanci)
 4. Primjeri zloćudnog koda (npr. virusi, crvi, špijunski programi, botneti, trojanci)
 5. Napad uskraćivanja usluge i raspodijeljeni napad uskraćivanja usluge
 6. Napad uskraćivanja usluge i raspodijeljeni napad uskraćivanja usluge
 7. Napad uskraćivanja usluge i raspodijeljeni napad uskraćivanja usluge
 8. Međuispit
 9. Društveni inženjering
 10. Društveni inženjering
 11. (en) User identity management on Internet: unauthorized access to user data and confidentiality
 12. (en) User identity management on Internet: unauthorized access to user data and confidentiality
 13. Regulatorna okruženja – obaveza. pravna odgovornost i samoopredjeljenje
 14. Gostujući predavač iz gospodarstva - prikaz aktualnih postupaka i praksi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), W. Stallings. Network Security Essentials: Applications and Standards, Prentice Hall,
(.), Man Young Rhee. Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols. Man Young Rhee,
(.), Scott J. Roberts, Rebekah Brown. Intelligence-Driven Incident Response: Outwitting the Adversary.,

Za studente

Izvedba

ID 222654
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan