Sigurnosne prijetnje na Internetu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

U predmetu se pručavaju prijetnje za organizacije i pojedince koje se mogu pronaći na Internetu. Naglasak je na kibernetičkom kriminalu, iako se proučavaju i djelovanja APT-ova. Također se razmatraju metode i načini otrkivanja informacija o prijetnama. Naglasak je na tehničkim aspektima sigurnosnih prijetnji, ali se dotiče i pravnih i ekonomskih aspekata.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati sigurnosne incidente
 2. Zaštititi podatke na Internetu
 3. Analizirati i predviđati prijetnje na Internetu
 4. Procijeniti razinu zaštite podataka na Internetu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja.

Samostalni zadaci

Čitanje radova

Laboratorij

Laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 30 % 20 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 20 % 30 % 20 % 30 %
Međuispit: Pismeni 20 % 20 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Kibernetički kriminal
 3. Anonimizacijske mreže na Internetu, darkweb, darknet.
 4. Obavještajni rad o kibernetičkim prijetnjama.
 5. Obavještajni rad o kibernetičkim prijetnjama.
 6. Bontet: tehničke i ekonomske karakteristike
 7. Taksonomija zloćudnog koda
 8. Međuispit
 9. Ucjenjivački kod (engl. ransomware) - tehnički i ekonomski aspekti, zaštita
 10. Društveni inženjering
 11. Napredne ustrajne prijetnje
 12. Analiza slučaja
 13. Analiza slučaja
 14. Gostujući predavač iz gospodarstva - prikaz aktualnih postupaka i praksi
 15. Završni ispit

Literatura

Brian Krebs (2014.), Spam Nation, Sourcebooks, Inc.
(.), Man Young Rhee. Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols. Man Young Rhee,
(.), Scott J. Roberts, Rebekah Brown. Intelligence-Driven Incident Response: Outwitting the Adversary.,

Za studente

Izvedba

ID 222654
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan