Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH

Globalno tržište osiguranja doživljava transformaciju u smjeru digitalnih poslovnih modela i novih vrsta proizvoda koji mogu ostvariti vrijednost mjerenu u milijardama dolara. Očekuje se da će suradnja između tradicionalnih osiguravajućih društava i novih insurtech kompanija dovesti do novih modela i prihoda, veće profitabilnosti i smanjenih operativnih troškova. Sa sve većim fokusom na personalizirane premije i pokriće, osiguravatelji koriste senzorske tehnologije, naprednu analitiku i strojno učenje kako bi razvili što granularnije profile rizika. 

 

Ovaj studij doprinosi unaprjeđenju razumijevanja i korištenja novih tehnologija u osiguranju, odgovara na postojeće i buduće zahtjeve tržišta na način da nudi cjelovit pogled na razvoj novih osiguravateljnih proizvoda, općenito stvara kompetencije za uspješno upravljanje digitalnim lancem vrijednosti i kapacitet za sudjelovanje u poslovnim ekosustavima budućnosti.

Digitalni poslovni ekosustav predviđa integraciju disruptivnih tehnologija i novih poslovnih modela, stvarajući time digitalne generatore vrijednosti. Premda tehnologija često dominira procesom transformacije, uspjeh u konačnici ovisi o ljudima. Razvijanje novih poslovnih modela i natjecanje u odabranim ekosustavima zahtijevaju duboku kompetenciju u podacima, analitikama i umjetnoj inteligenciji, ali isto tako duboko poznavanje same osigurateljne industrije, poznavanje standarda poslovanja za razvoj i plasiranje novog proizvoda te poznavanje ukupnih tržišnih okolnosti i zakonitosti. 

U suradnji s partnerima iz industrije identificirane su potrebe moderne osigurateljne kompanije te je kreiran odgovor na potrebe osiguravateljske djelatnosti -  Poslijediplomski specijalistički studij "Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju".