Inženjerska mehanika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati statiku krutog tijela
 2. primijeniti uvjete ravnoteže
 3. analizirati naprezanje i deformacije pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju
 4. analizirati kinematiku čestice i kinematiku krutog tijela
 5. analizirati dinamiku sustava čestica i krutog tijela
 6. analizirati mehaničke vibracije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mehaniku krutog tijela
 2. Brzina i akceleracija
 3. Gibanje i referentni koordinatni sustav
 4. Dinamika točke tijela
 5. Energija krutog tijela
 6. Energija krutog tijela
 7. (en) Natural frequency
 8. Međuispit
 9. Uvod u teoriju elastičnosti
 10. Naprezanje i deformacija
 11. Savijanje i čvrstoća šipke
 12. Faktor sigurnosti, kvar zbog zamora materijala, kumulativna oštećenja
 13. (en) Fracture mechanics
 14. (en) Fracture mechanics
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Kevin Russell, Qiong Shen, Raj S. Sodhi, Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems: Implementation in MATLAB and SimMechanics, CRC Press, 2019. (ISBN 978-1-4987-2493-7),
(.), T.L. Anderson, Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, Taylor and Francis, 2005. (ISBN 978-1-4200-5821-5),
(.), S. Ilijić, Mehanika - pojmovi, načela i odabrani primjeri, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, FER, 2019. (ISBN 978-953-184-262-4),

Za studente

Izvedba

ID 222586
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan