Inženjerska mehanika

Opis predmeta

Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.

Ishodi učenja

 1. analizirati statiku krutog tijela
 2. primijeniti uvjete ravnoteže
 3. analizirati naprezanje i deformacije pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju
 4. analizirati kinematiku čestice i kinematiku krutog tijela
 5. analizirati dinamiku sustava čestica i krutog tijela
 6. analizirati mehaničke vibracije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mehaniku krutog tijela
 2. Brzina i akceleracija
 3. Gibanje i referentni koordinatni sustav
 4. Dinamika točke tijela
 5. Energija krutog tijela
 6. Energija krutog tijela
 7. (en) Natural frequency
 8. Međuispit
 9. Uvod u teoriju elastičnosti
 10. Naprezanje i deformacija
 11. Savijanje i čvrstoća šipke
 12. Faktor sigurnosti, kvar zbog zamora materijala, kumulativna oštećenja
 13. (en) Fracture mechanics
 14. (en) Fracture mechanics
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Kevin Russell, Qiong Shen, Raj S. Sodhi, Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems: Implementation in MATLAB and SimMechanics, CRC Press, 2019. (ISBN 978-1-4987-2493-7),
(.), T.L. Anderson, Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, Taylor and Francis, 2005. (ISBN 978-1-4200-5821-5),
(.), S. Ilijić, Mehanika - pojmovi, načela i odabrani primjeri, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, FER, 2019. (ISBN 978-953-184-262-4),

Za studente

Izvedba

ID 222586
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan