Radarski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vrste i primjene radarskih sustava. Analogna i digitalna obradba signala odjeka. Detekcija cilja. Praćenje cilja. Ometanje radara i suprotstavljanje ometanju. Radar u kontroli zračnog prometa.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti načela rada radarskog sustava
 2. definirati radarsku refleksijsku površinu
 3. pokazati postupke određivanja koordinata cilja
 4. objasniti postupke obradbe radarskog signala
 5. objasniti primjenu radara u nadzoru zračnog prometa
 6. objasniti elektroničke protumjere i protu-protumjere

Oblici nastave

Predavanja

uživo ili on-line, predstavljanje teorijskih načela i praktičnih primjera, diskusija

Auditorne vježbe

numerički primjeri iz prakse

Terenska nastava

posjeti tvrtkama koje su operateri ili korisnici radarskih sustava

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 10 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Monostatički impulsni radar.
 2. Bistatički i multistatički radar.
 3. Mjerenje koordinata u prostoru.
 4. Radarska refleksijska površina.
 5. Detekcija signala i cilja. Osnove teorije odlučivanja.
 6. Kompresija impulsa.
 7. Detekcija pokretnih ciljeva, MTI-radar.
 8. Međuispit
 9. Prijemnik s konstantnom vjerojatnošću lažne uzbune.
 10. Radar za praćenje ciljeva. Monoimpulsni radarski sustavi, amplitudna i fazna obradba.
 11. Nadzor zračnog prometa. Sekundarni radar.
 12. Radar sa sintetičkom antenom (SAR).
 13. Radar za promatranje preko obzora.
 14. Radarski sustavi i elektroničko ratovanje. Elektroničke protumjere. Elektroničke protu-protumjere.
 15. Završni ispit

Literatura

Bonefačić, Davor (2016.), Radarski sustavi, FER
Zentner, Ervin (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis
Merrill I. Skolnik (2001.), Introduction to Radar Systems, McGraw-Hill Europe
George W. Stimson, Hugh D. Griffiths, Christopher Baker, David Adamy (2013.), Stimson's Introduction to Airborne Radar, Scitech Pub Incorporated

Za studente

Izvedba

ID 222669
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
66 dobar
55 dovoljan

Obavijesti

Posjet studenata Sektoru tehničkih...

Studenti profila Komunikacijske i svemirske tehnologije su u sklopu predmeta Radarski sustavi 13. siječnja 2023. posjetili Sektor tehničkih poslova Croatia Airlines. Studenti su se tijekom posjeta upoznali sa zrakoplovnim komunikacijskim, radarskim i navigacijskim uređajima. Zahvaljujemo svim djelatnicima Sektora tehničkih poslova Croatia Airlines na lijepom prijemu te vrlo zanimljivom i dobro organiziranom posjetu.

Više fotografija pogledajte u nastavku obavijesti.

Autor: Davor Bonefačić
Posjet studenata Hrvatskoj kontroli...

Studenti profila Komunikacijske i svemirske tehnologije su u sklopu predmeta Radarski sustavi 19. prosinca 2022. posjetili Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe. Zahvaljujemo svim djelatnicima HKZP na lijepom prijemu te vrlo zanimljivom i dobro organiziranom posjetu. Posebno zahvaljujemo g. Tomislavu Tonkoviću koji je ispred HKZP-a organizirao posjet i studente upoznao s radom HKZP te komunikacijskim, radarskim i navigacijskim sustavima koji se koriste u nadzoru i upravljanju zračnim prometom.

Autor: Davor Bonefačić