Otvoreno računarstvo - FER-3

Ovo je stranica predmeta Otvoreno računarstvo po nastavnom programu FER-3.
Istoimeni predmet po nastavnom programu FER-2 nalazi se na: https://www.fer.unizg.hr/predmet/otvrac


Otvoreno računarstvo

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove otvorenosti, slobode i besplatnosti u računarstvu
 2. Objasniti ulogu normi u otvorenim sustavima
 3. Analizirati postojeće računalne sustave s obzirom na svojstvo otvorenosti
 4. Primijeniti norme u oblikovanju i izvedbi otvorenih računalnih sustava
 5. Integrirati postojeće otvorene izvore podataka i programske komponente u izvedbi novih računalnih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Mješovito e-učenje

Elementi e-učenja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 25 % 40 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 40 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 40 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Principi otvorenih sustava. Ključne značajke otvorenih sustava. Pravni aspekti i poslovni modeli. Primjeri otvorenih i zatvorenih sustava.
 2. Reprezentacija znakova i vrsta podataka. Formati otvorenih podataka. Preoblikovanje podataka.
 3. Preoblikovanje podataka. Metapodaci. Otvoreni izvori podataka.
 4. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS). Arhitekture i protokoli weba. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa".
 5. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket. """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP". """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj". "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve".
 6. Web-standardi.
 7. Web-standardi.
 8. Međuispit.
 9. Web-standardi.
 10. Web-standardi.
 11. Web-standardi. Arhitekturni stil REST. Oblikovanje programskog sučelja prema načelima arhitekturnog stila REST.
 12. Raspodijeljene arhitekture sustava. Kompromisi kod dizajniranja raspodijeljenih sustava. Procesi i komunikacija u raspodijeljenim sustavima. Raspodijeljeno slanje poruka. Raspodijeljno modeliranje sustava: sinkroni i asinkroni modeli. Sinkronizacija procesa: fizičko i logičko vrijeme.
 13. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave.
 14. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave. Sigurnost i privatnost u otvorenim sustavima.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)

Literatura

(.), Open Systems And Standards For Software Product Development; P.A.Dargan; Artech House; 2005; ISBN: 978-1580537490,
Bastiaan van Loenen, Glenn Vancauwenberghe, Joep Crompvoets (2018.), Open Data Exposed, Springer
(.), Open Source: A Multidisciplinary Approach; M.Muffatto; Imperial College Press; 2006; ISBN: 978-1860946653,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183451
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan