Otvoreno računarstvo - FER-3

Ovo je stranica predmeta Otvoreno računarstvo po nastavnom programu FER-3.
Istoimeni predmet po nastavnom programu FER-2 nalazi se na: https://www.fer.unizg.hr/predmet/otvrac


Otvoreno računarstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Predmet definira pojam otvorenog računarstva (Open Computing) uz naglasak na prenosivost, prilagodljivost, dostupnost i suradnju. Objašnjavaju se osnove sigurnosti otvorenih sustava, kao i pojmovi besplatnosti, slobode i licencija. Uspoređuju se odnosi između otvorene sklopovske i programske opreme te korisnika. Analiziraju se norme, njihova uloga i načini donošenja, uz naglasak na norme vezane uz Internet i otvorenost. Analiziraju se koncepti raspodijeljenog računarstva (sveprisutnog, bežičnog, mobilnog, prožimajućeg) temeljeni na otvorenim normama i proizvodima. Objašnjavaju se principi izgradnje otvorenih, raspodijeljenih, dinamičkih, interaktivnih informacijskih usluga i sustava, većinom zasnovanih na Webu, te pripadajući pojmovi, tehnologije i protokoli.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove otvorenosti, slobode i besplatnosti u računarstvu
 2. Objasniti ulogu normi u otvorenim sustavima
 3. Analizirati postojeće računalne sustave s obzirom na svojstvo otvorenosti
 4. Primijeniti norme u oblikovanju i izvedbi otvorenih računalnih sustava
 5. Integrirati postojeće otvorene izvore podataka i programske komponente u izvedbi novih računalnih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Mješovito e-učenje

Elementi e-učenja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 25 % 40 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 40 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 40 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Principi otvorenih sustava, Ključne značajke otvorenih sustava, Pravni aspekti i poslovni modeli, Primjeri otvorenih i zatvorenih sustava
 2. Reprezentacija znakova i vrsta podataka, Formati otvorenih podataka
 3. Preoblikovanje podataka
 4. Otvoreni podaci - svojstva, utjecaj i izrada
 5. Otvoreni podaci - metapodaci i vrednovanje skupova podataka
 6. Povezani otvoreni podaci
 7. Raspodijeljene arhitekture sustava. Kompromisi kod dizajniranja raspodijeljenih sustava, Procesi i komunikacija u raspodijeljenim sustavima. Raspodijeljeno slanje poruka.
 8. Međuispit
 9. Web-standardi, Arhitekturni stil REST, Oblikovanje programskog sučelja prema načelima arhitekturnog stila REST
 10. Sigurnost u otvorenim sustavima - osnove, algoritmi
 11. Sigurnost - protokoli, otvorena autentifikacija
 12. Suradnja i međudjelovanje
 13. Sloboda i otvorenost
 14. Licencije i projekti otvorenog kôda
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Open Systems And Standards For Software Product Development; P.A.Dargan; Artech House; 2005; ISBN: 978-1580537490,
Bastiaan van Loenen, Glenn Vancauwenberghe, Joep Crompvoets (2018.), Open Data Exposed, Springer
(.), Open Source: A Multidisciplinary Approach; M.Muffatto; Imperial College Press; 2006; ISBN: 978-1860946653,

Za studente

Izvedba

ID 183451
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan