Otvoreno računarstvo - FER-3

Ovo je stranica predmeta Otvoreno računarstvo po nastavnom programu FER-3.
Istoimeni predmet po nastavnom programu FER-2 nalazi se na: https://www.fer.unizg.hr/predmet/otvrac


Otvoreno računarstvo

Opis predmeta

Predmet definira pojam otvorenog računarstva (Open Computing) uz naglasak na prenosivost, prilagodljivost, dostupnost i suradnju. Objašnjavaju se osnove sigurnosti otvorenih sustava, kao i pojmovi besplatnosti, slobode i licencija. Uspoređuju se odnosi između otvorene sklopovske i programske opreme te korisnika. Analiziraju se norme, njihova uloga i načini donošenja, uz naglasak na norme vezane uz Internet i otvorenost. Analiziraju se koncepti raspodijeljenog računarstva (sveprisutnog, bežičnog, mobilnog, prožimajućeg) temeljeni na otvorenim normama i proizvodima. Objašnjavaju se principi izgradnje otvorenih, raspodijeljenih, dinamičkih, interaktivnih informacijskih usluga i sustava, većinom zasnovanih na Webu, te pripadajući pojmovi, tehnologije i protokoli.

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove otvorenosti, slobode i besplatnosti u računarstvu
 2. Objasniti ulogu normi u otvorenim sustavima
 3. Analizirati postojeće računalne sustave s obzirom na svojstvo otvorenosti
 4. Primijeniti norme u oblikovanju i izvedbi otvorenih računalnih sustava
 5. Integrirati postojeće otvorene izvore podataka i programske komponente u izvedbi novih računalnih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Mješovito e-učenje

Elementi e-učenja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 25 % 40 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 40 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 40 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Principi otvorenih sustava, Ključne značajke otvorenih sustava, Pravni aspekti i poslovni modeli, Primjeri otvorenih i zatvorenih sustava
 2. Reprezentacija znakova i vrsta podataka, Formati otvorenih podataka, Preoblikovanje podataka
 3. Preoblikovanje podataka, Metapodaci, Otvoreni izvori podataka
 4. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS), Arhitekture i protokoli weba, """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa"
 5. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket, """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP", """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj", "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve"
 6. Web-standardi
 7. Web-standardi
 8. Međuispit
 9. Web-standardi
 10. Web-standardi
 11. Web-standardi, Arhitekturni stil REST, Oblikovanje programskog sučelja prema načelima arhitekturnog stila REST
 12. Raspodijeljene arhitekture sustava. Kompromisi kod dizajniranja raspodijeljenih sustava, Procesi i komunikacija u raspodijeljenim sustavima. Raspodijeljeno slanje poruka. Raspodijeljno modeliranje sustava: sinkroni i asinkroni modeli, Sinkronizacija procesa: fizičko i logičko vrijeme
 13. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave
 14. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave, Sigurnost i privatnost u otvorenim sustavima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Open Systems And Standards For Software Product Development; P.A.Dargan; Artech House; 2005; ISBN: 978-1580537490,
Bastiaan van Loenen, Glenn Vancauwenberghe, Joep Crompvoets (2018.), Open Data Exposed, Springer
(.), Open Source: A Multidisciplinary Approach; M.Muffatto; Imperial College Press; 2006; ISBN: 978-1860946653,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183451
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan