SCADA sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Stjecanje znanja o načinu rada, konfiguriranju i programiranju SCADA sustava u skladu sa standardima te primjena istih u automatizaciji industrijskih postrojenja. Upoznavanje s industrijskim komunikacijskim protokolima za razmjenu podataka sa SCADA sustavom te raznim topologijama izvedbe SCADA sustava. Primjena industrijskih alata za izradu SCADA sustava te izrada projekata pomoću istih.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati način rada SCADA sustava
 2. definirati zahtjeve na SCADA sustav
 3. primijeniti SCADA funkcije u raznim upravljačkim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 10 % 60 % 10 % 30 %
Međuispit: Pismeni 40 % 40 % 0 %
Ispit: Pismeni 20 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. SCADA u sustavu automatizacije: uloge i funkcije
 2. SCADA kao sučelje između operatera i sustava automatizacije
 3. Zahtjevi sa strane operatera
 4. Zahtjevi sa strane sustava automatizacije
 5. Komunikacija podataka između SCADA-e i sustava automatizacije, Korisničko programiranje SCADA funkcija
 6. "Zaštita računala i mreže. Vrste prijetnji i napada (denial of service. spoofing. sniffing and traffic redirection. man-in-the-middle. message integrity attacks. routing attacks. traffic analysis). razine obrane. Primjeri ranjivosti internetskih protokola i aplikacija. Načini zaštite na mrežnom sloju", "Sigurnost protokola složaja TCP/IP - mrežni i transportni sloj. Napadi i ranjivosti", "Vatrozid: filtriranje prometa. Vatrozidne arhitekture. Preslikavanje mrežnih adresa (NAT)", "Sigurnost na sloju podatkovnog linka", "Sigurnost bežične mreže", Korisničko programiranje SCADA funkcija
 7. Povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost, Pojmovi rizika, prijetnje, ranjivosti i vektora napada, Napad uskraćivanja usluge i raspodijeljeni napad uskraćivanja usluge, Napadi ubacivanja
 8. Međuispit
 9. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u industrijskim sustavima automatizacije
 10. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u industrijskim sustavima automatizacije
 11. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u sustavima automatizacije u zgradi
 12. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u sustavima automatizacije u zgradi
 13. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u distribuiranim energetskim i infrastrukturnim sustavima
 14. Primjene SCADA-e u sustavima automatizacije, Primjer SCADA-e u distribuiranim energetskim i infrastrukturnim sustavima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Mini S. Thomas, John D. McDonald, Power System SCADA and Smart Grids,
(.), Steve Mackay, Edwin Wright, Deon Reynders, John Park, Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting,
(.), Stuart G. McCrady, Designing SCADA Application Software A Practical Approach,
(.), Colbert, E. J., & Kott, A. (Eds.). (2016). Cyber-security of SCADA and other industrial control systems (Vol. 66). Springer.,
(.), Bodungen, Clint, et al. Hacking Exposed Industrial Control Systems: ICS and SCADA Security Secrets & Solutions. McGraw Hill Professional, 2016.,

Za studente

Izvedba

ID 222774
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan