Upis na studij

Upis na doktorski studij provodi se putem javnog natječaja. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u prethodnom studiju diplomske (dipl. ing.) ili magistarske razine (mag. ing.), pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove te prijedlog područja istraživanja. Razgovor s pristupnikom ("interview") obvezatan je dio upisnoga postupka.

Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više ili jednakovrijedni sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva.

Za pristupnika koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju matematike, fizike, informatike ili drugi srodni sveučilišni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita 3,5 i više, utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike, fizike ili drugog srodnog polja, uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite.

Fakultetsko vijeće može, iznimno, odobriti upis pristupniku koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju manjom od 3,5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkoga rada nakon završetka tog sveučilišnog studija.

Troškovi studija

Školarina doktorskog studija se podmiruje prije upisa u svaki od šest semestara, i to u jednakim udjelima od ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. Ako doktorand prekine studij, ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand, prema cjeniku Sveučilišta u Zagrebu.


Natječaj za upis studenata na doktorski studij "Elektrotehnika i računarstvo"

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Unska 3, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (6 semestara, prvi upisni rok u ak. god. 2022./2023.) iz područja tehničkih znanosti, znanstvenih polja

ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO

Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 5 godina (studij s dijelom radnog vremena).

Broj mjesta: 60 ukupno.

Studenti doktorskoga studija plaćaju školarinu u iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kn po semestru. Nastava započinje u listopadu 2022. godine.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 sati, od objave natječaja do zaključno 25. kolovoza 2022. godine.

Razgovor s pristupnicima obvezni je dio upisnoga postupka, a održat će se u utorak 30. kolovoza i u srijedu 31. kolovoza 2022. godine od 9.00 do 15.00 sati. O terminu i načinu održavanja razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 920 ili adresu e-pošte: doktorski.studij@fer.hr, a publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na: http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij.