Upis na studij

Prijava na doktorski studij provodi se putem javnog natječaja. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u prethodnom studiju diplomske (dipl. ing.) ili magistarske razine (mag. ing.), pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove te prijedlog područja istraživanja. Razgovor s pristupnikom ("interview") obvezatan je dio prijavnog postupka.

Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više ili jednakovrijedni sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva.

Za pristupnika koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju matematike, fizike, informatike ili drugi srodni sveučilišni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita 3,5 i više, utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike, fizike ili drugog srodnog polja, uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite.

Fakultetsko vijeće može, iznimno, odobriti upis pristupniku koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju manjom od 3,5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkoga rada nakon završetka tog sveučilišnog studija.

Troškovi studija

Školarina doktorskog studija se podmiruje prije upisa u svaki od šest semestara i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. Ako doktorand prekine studij, ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Školarina ne uključuje trošak tiskanja doktorske diplome, koji je određen cjenikom Sveučilišta u Zagrebu.


Natječaj za upis studenata na doktorski studij "Elektrotehnika i računarstvo"

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice tehničkih znanosti (3 godine, 180 ECTS bodova) u akademskoj godini 2023./2024. iz znanstvenih polja

ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO

Doktorski studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više; ili jednakovrijedni sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. Razgovor s pristupnikom obavezan je dio upisnog postupka.

Studij se može upisati u punom radnom vremenu (u trajanju od 3 godine) ili s dijelom radnog vremena (kao studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 5 godina).

Broj mjesta: 60

Školarina iznosi 7.963,38 eura (60.000,00 kuna) i plaća se u šest (6) rata od 1.327,23 eura (10.000,00 kuna) po semestru.

Prijave za upis na doktorski studij provode se u dva upisna roka: zimski i ljetni.

ZIMSKI UPISNI ROK

Prijave (s popratnom dokumentacijom) za upis u zimskom upisnom roku primaju se u elektroničkom obliku putem Prijavnog portala: https://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/upis/prijava#/hr u razdoblju od 12. lipnja do zaključno 24. kolovoza 2023. godine.

Razgovori s pristupnicima, kao obavezni dio prijavnog postupka u zimskom upisnom roku, održat će se u utorak 29. kolovoza i u srijedu 30. kolovoza 2023. godine od 9.00 do 15.00 sati. O terminu održavanja pojedinačnih razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Nastava u zimskom semestru počinje u listopadu 2023. godine.

LJETNI UPISNI ROK

Prijave (s popratnom dokumentacijom) za upis u ljetnom upisnom roku primaju se u elektroničkom obliku putem Prijavnog portala: https://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/upis/prijava#/hr u razdoblju od 27. prosinca 2023. godine do zaključno 25. siječnja 2024. godine.

Razgovori s pristupnicima, kao obavezni dio prijavnog postupka u ljetnom upisnom roku, održat će se u utorak 30. siječnja i u srijedu 31. siječnja 2024. godine od 9.00 do 15.00 sati. O terminu održavanja pojedinačnih razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Nastava u ljetnom semestru počinje u ožujku 2024. godine.

Dodatne informacije o doktorskom studiju dostupne su na mrežnim stranicama studija https://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij.

Dodatna pitanja mogu se uputiti na tel. (01) 6129 920 ili adresu e-pošte doktorski.studij@fer.hr.