Upis na studij

Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, te prijedlog o području istraživanja. Razgovor s pristupnikom ("interview") obvezatan je dio upisnoga postupka.

Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više ili jednakovrijedni sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju od 3,5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva.

Za pristupnika koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju matematike, fizike, informatike ili drugi srodni sveučilišni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita 3,5 i više, utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike, fizike ili drugog srodnog polja, uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite.

Fakultetsko vijeće može, iznimno, odobriti upis pristupniku koji je završio sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na studiju manjom od 3,5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkoga rada nakon završetka tog sveučilišnog studija.

Troškovi studija

Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara, i to u jednakim udjelima od ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. Ako doktorand prekine studij, ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand, prema cjeniku Sveučilišta u Zagrebu.