Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima

Opis predmeta

Parametri komunikacijskog sustava. Elektromagnetski spektar u komunikacijama. Elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava. Elektromagnetske smetnje. Filtri za smanjenje smetnji. Sprega elektromagnetskog polja i elektroničke opreme kroz otvore i preko vodiča. Oklapanje kabela i komunikacijske opreme od električnog i magnetskog polja. Uzemljenje i povezivanje vodiča. Vođene i zračene smetnje. Instrumenti za ispitivanje vođenih i zračenih smetnji. Mjerna nesigurnost. Norme i propisi.

Ishodi učenja

 1. nabrojati parametre komunikacijskog sustava
 2. objasniti elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava
 3. procijeniti spregu elektromagnetskog polja i elektroničke opreme kroz otvore i preko vodiča
 4. analizirati vođene i zračene smetnje
 5. dizajnirati oklapanje kablova i komunikacijske opreme od EM polja
 6. procijeniti mjernu nesigurnost ispitivanja vođenih i zračenih smetnji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo ili online

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u četiri ciklusa u trajanju od 3 sata tjedno u laboratoriju na Zavodu.

Tjedni plan nastave

 1. Izvori elektromagnetskih smetnji. svojstva realnih elektroničkih komponenti
 2. Elektromagnetsko zračenje elektroničkih uređaja. osjetljivost na elektromagnetska polja
 3. Sprega između vodiča (žičana linije. kabeli. tiskane pločice)
 4. Oklapanje (oklapanje od električnog polja. magnetski oklop)
 5. Uzemljenje
 6. Elektrostatski izboj
 7. Norme i propisi
 8. Međuispit
 9. Neječna i djelomično neječna komora. Odječna komora
 10. TEM-. GTEM- i HCTEM-komore
 11. TEM-. GTEM- i HCTEM-komore
 12. Ispitivanje zračenih smetnji
 13. Mreža za stabilizaciju impedancije. sprežni kapacitet i transformator. sprežne zamke i osjetila
 14. Ispitivanje vođenih interferencija
 15. Prijemnik za elektromagnetske interferencije (EMI-prijemnik), Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Kresimir Malaric (2011.), EMI Protection for Communication Systems, Artech House
Krešimir Malarić (2005.), Zaštita radiokomunikacijskih sustava, FER skripta
David A. Weston (2016.), Electromagnetic Compatibility, CRC Press
Roger J. Sutton (2002.), Secure Communications, John Wiley & Sons
Louis T. Gnecco (2000.), Design of Shielded Enclosures, Elsevier

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222483
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan