Projektiranje programabilnih SoC platformi

Opis predmeta

Ovaj predmet upoznaje studente s konceptima, problemima i postupkom dizajniranja visoko integriranih sustava na čipu uporabom sklopvsko programskog suoblikovanja. Studentima se daju znanja kako podijeliti sustav i oblikovati temeljem specifikacija uporabom blokova intelektualnog vlasništva, metodologije integriranja unaprijed definiranih IP blokova u hijerarhijski proces s vremenskim ograničenjima. Objašnjava se arhitektura sustava, odabir IP bloka, IP autorstvo, oblikovanje zasnovano na platformi i primjena SystemC-a.

Ishodi učenja

 1. Analizirati funkcionalne i nefunkcionalne performance sustava u ranom procesu oblikovanja.
 2. Ocijeniti algoritme i arhitekture za optimizaciju sustava na temelju zahtjeva i ograničenja implementacije.
 3. Primijeniti sintezu sklopovlja, programa i sučelja.
 4. Demonstrirati primjere aplikacija i sustava razvijenih primjenom suoblikovanja.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tijekom 13 tjedana semestra u satnici od 3 sata tjedno.

Samostalni zadaci

Laboratorijske vježbe održavaju se u obliku projekta tijekom cijelog semestra.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. Analiza zahtjeva i identifikacija optimalne sklopovsko-programske platforme
 2. Analiza zahtjeva i identifikacija optimalne sklopovsko-programske platforme, Metodologije za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore
 3. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore, Metodologije za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore
 4. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore
 5. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore, Generiranje arhitekture - prevođenje programa u arhitekturu
 6. Programska potpora visoke razine za heterogene ugradbene računalne sustave (potpora domensko-specifičnih jezika (DSL): strujanje. obrada signala itd.)
 7. Programska potpora visoke razine za heterogene ugradbene računalne sustave (potpora domensko-specifičnih jezika (DSL): strujanje. obrada signala itd.)
 8. Međuispit
 9. Programski modeli za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore. heterogeni sustavi. ubrzivači (grafičke procesorske jedinice (GPU). koprocesori. programabilna logika)
 10. Programski modeli za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore. heterogeni sustavi. ubrzivači (grafičke procesorske jedinice (GPU). koprocesori. programabilna logika)
 11. Alati za razvoj FPGA sklopova. programiranje na razini sustava
 12. Alati za razvoj FPGA sklopova. programiranje na razini sustava, Particioniranje sklopovlja i programske potpore u razvoju FPGA platformi
 13. Particioniranje sklopovlja i programske potpore u razvoju FPGA platformi
 14. Visoka razina upravljanja memorijom ugradbenih računalnih sustava (skupljanje dealociranih segmenata. alokacija memorije. upravljanje flash memorijom)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), D. D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, G. Schirner, Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification, Springer, 2009.,
(.), P. Marwedel, Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, Third Edition, Springer, 2018.,
(.), D. C. Black, J. Donovan, B. Bunton, A. Keist, SystemC: From the Ground Up, Second Edition, Springer, 2010.,

Za studente

Izvedba

ID 222683
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan