Projektiranje programabilnih SoC platformi

Ishodi učenja

 1. Analizirati funkcionalne i nefunkcionalne performance sustava u ranom procesu oblikovanja.
 2. Ocijeniti algoritme i arhitekture za optimizaciju sustava na temelju zahtjeva i ograničenja implementacije.
 3. Primijeniti sintezu sklopovlja, programa i sučelja.
 4. Demonstrirati primjere aplikacija i sustava razvijenih primjenom suoblikovanja.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tijekom 13 tjedana semestra u satnici od 3 sata tjedno.

Samostalni zadaci

Laboratorijske vježbe održavaju se u obliku projekta tijekom cijelog semestra.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. Analiza zahtjeva i identifikacija optimalne sklopovsko-programske platforme
 2. Analiza zahtjeva i identifikacija optimalne sklopovsko-programske platforme, Metodologije za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore
 3. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore, Metodologije za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore
 4. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore
 5. Particioniranje i integracija sklopovlja i programske potpore, Generiranje arhitekture - prevođenje programa u arhitekturu
 6. Programska potpora visoke razine za heterogene ugradbene računalne sustave (potpora domensko-specifičnih jezika (DSL): strujanje. obrada signala itd.)
 7. Programska potpora visoke razine za heterogene ugradbene računalne sustave (potpora domensko-specifičnih jezika (DSL): strujanje. obrada signala itd.)
 8. Međuispit
 9. Programski modeli za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore. heterogeni sustavi. ubrzivači (grafičke procesorske jedinice (GPU). koprocesori. programabilna logika)
 10. Programski modeli za usklađeni dizajn sklopovlja i programske potpore. heterogeni sustavi. ubrzivači (grafičke procesorske jedinice (GPU). koprocesori. programabilna logika)
 11. Alati za razvoj FPGA sklopova. programiranje na razini sustava
 12. Alati za razvoj FPGA sklopova. programiranje na razini sustava, Particioniranje sklopovlja i programske potpore u razvoju FPGA platformi
 13. Particioniranje sklopovlja i programske potpore u razvoju FPGA platformi
 14. Visoka razina upravljanja memorijom ugradbenih računalnih sustava (skupljanje dealociranih segmenata. alokacija memorije. upravljanje flash memorijom)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), D. D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, G. Schirner, Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification, Springer, 2009.,
(.), P. Marwedel, Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, Third Edition, Springer, 2018.,
(.), D. C. Black, J. Donovan, B. Bunton, A. Keist, SystemC: From the Ground Up, Second Edition, Springer, 2010.,

Za studente

Izvedba

ID 222683
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan