Seminari i radionice za stjecanje generičkih vještina

Doktorand je tijekom doktorskog studija dužan proći najmanje dva seminara ili radionice za stjecanje generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina. S obzirom na primjenjivost stečenih vještina tijekom studija, ali i nakon njega, doktorandima preporučujemo da iskoriste priliku za pohađanje i više od minimuma broja seminara, odnosno radionica.

Doktorand može upisati seminar ili radionicu u bilo kojem semestru studija (od I. do VI. semestra), a zadani uvjet pohađanja dužan je ispuniti najkasnije do predaje svoje doktorske disertacije na ocjenu.

Seminari i radionice uspostavljeni na FER-u

Seminari i radionice koji su uspostavljeni na FER-u oglašeni su i opisani na stranicama doktorskoga studija. Uvjeti za priznavanje pojedinih seminara, odnosno radionica, navedeni su na pripadajućim web-stranicama.

Raspored održavanja pojedinih seminara i radionica objavljuje se na početku svakog semestra, na stranici satnica.

Seminari i radionice izvan FER-a

Doktorand, u dogovoru s mentorom, može pohađati seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina i na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Za priznavanje pohađanja seminara ili radionice izvan FER-a, doktorand treba podnijeti molbu na propisanom obrascu (Obrazac FER-DR-08). Molba se predaje u Studentsku službu FER-a, uz priloženu službenu potvrdu organizatora radionice (kopija potvrde uz molbu i original na uvid).


Seminari i radionice uspostavljeni na FER-u

Na FER-u su uspostavljeni sljedeći seminari i radionice:

 1. Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja
  Nositelji: prof. dr. sc. Mislav Grgić, akademik prof. dr. sc. Igor Vlahović
  (8 sati, zimski semestar)
  Cilj seminara je educirati doktorande području osnova bibliometrije, scientometrije i pisanja znanstvenih članaka. Polaznici će steći temeljna znanja o relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka (Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports, Scopus, Google Scholar), načinima njihovog učinkovitog pretraživanja te postupcima pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Objasnit će se temeljna pravila znanstvenoistraživačke etike. Sustavno će se obraditi koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu.
   
 2. Seminar o poduzetništvu
  Nositelj: prof. dr. sc. Vedran Bilas
  (5 sati, ljetni semestar)
  Cilj seminara je informirati, educirati i motivirati doktorande u području inovacija i poduzetništva. Doktorandi će se informirati o tehnologijskoj infrastrukturi Sveučilišta i državnim agencijama te njihovim aktualnim projektima. Educirat će se o poduzetništvu pokretanom poslovnim prilikama (opportunity driven), osnovama poslovnog planiranja, izvorima kapitala i načinima prezentiranja poslovnih projekata. Kroz motivacijska predavanja upoznat će se s kolegama koji su pokrenuli vlastita poduzeća. U izvedbi seminara sudjelovat će brojni gosti.
   
 3. Radionice o znanstvenom publiciranju 1
  Nositelj: akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović
  (6 sati, ljetni semestar)
  Radionice o znanstvenom publiciranju predstavljaju (tematski) nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja", koji se održava u zimskom semestru doktorskog studija. Radionice se bave sljedećim odabranim temama vezanima uz publiciranje: Kako se motivirati za pisanje znanstvenog rada? Kako komunicirati s urednicima časopisa i uspješno odgovoriti na primjedbe recenzenata? Kako uspješno komunicirati, surađivati i publicirati s mentorom?
   
 4. Radionice o znanstvenom publiciranju 2
  Nositelj: akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović
  (6 sati, ljetni semestar)
  "Radionice o znanstvenom publiciranju 2“ predstavljaju nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja" (u zimskom semestru) i dodatak novih tema komplementarnih seminaru za stjecanje generičkih vještina "Radionice o znanstvenom publiciranju 1", s kojim se naizmjence izvodi u ljetnom semestru. (Napomena: Odslušani navedeni seminari nisu preduvjet za slušanje ovoga.) Radionice se bave odabranim temama vezanima uz publiciranje: (1) Plagijarizam i autoplagijarizam – što bi svakako bilo dobro znati?; (2) Kako se uspješno snaći u gomili literature?; (3) Zašto i kako recenzirati znanstvene članke?
   
 5. Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje
  Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željka Car, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
  (4 sata, zimski semestar)
  Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja projektima s naglaskom na istraživačke i znanstvene projekte te povezivanja dobrih praksi iz područja upravljanja opsegom i rizicima, planiranja i provođenja projekata s doktorskim istraživanjem. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okviri s naglaskom na ona područja koja su od velikog značaja za uspješnu provedbu doktorskog istraživanja. Studenti će kroz interaktivnu radionicu aktivno sudjelovati u timskom rješavanju problema različitih studijskih primjera projekata. Ideja je da vještina potakne doktorske studente učinkovitijem upravljanju i usmjeravanju aktivnosti u doktorskim istraživanjima.
   
 6. Upravljanje vremenom
  Nositelji: prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
  (6 sati, ljetni semestar)
  Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja vremenom s naglaskom na dobre prakse pri postavljanju osobnih dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva, određivanja prioriteta i organiziranju dnevnih zadataka u službi dugoročnih ciljeva. Također će biti obrađeni pojmovi intelektualne znatiželje, motivacije, samoregulirajućeg učenja i odugovlačenja. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okvir iz područja upravljanja vremenom s naglaskom na one teme koja su od značaja za uspješnu provedbu doktorskog studija. Studenti će kroz individualni rad, grupni rad i diskusiju aktivno sudjelovati u timskom osvještavanju neučinkovitog ponašanja što se tiče upravljanja vremenom i osmišljavanju promjene takvo ponašanja. Ideja je da vještina pomogne doktorskim studentima u učinkovitijem definiranju i provođenju ciljeva i aktivnosti na doktorskom studiju i u svakodnevnom životu.

 

Raspored održavanja seminara i radionica po semestrima pregledno je prikazan u tablici u nastavku.

Pregled ponuđenih seminara po semestrima
Zimski semestar Ljetni semestar
Pretraživanje znanstvenih informacija i
publiciranje rezultata istraživanja
Seminar o poduzetništvu
Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje Upravljanje vremenom
  Radionice o znanstvenom publiciranju (1 ili 2, alternirajući)