Industrijska postrojenja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Struktura industrijskog postrojenja. Inženjerski pristup analizi i sintezi. Tok materijala, energije, informacija i kapitala. Nastajanje industrijskog postrojenja i faze projekta. Izbor opreme i tehničkog rješenja. Zahtjevi tehnološkog procesa, definiranje tokova energije i informacija. Principi projektiranja elektroenergetskog sustava. Specifičnosti napajanja velikih potrošača. Tokovi snaga. Sustavi upravljanja procesom i proizvodnjom. Suvremeni pristup projektiranju. Tehnička dokumentacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
(3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati strukture industrijskih postrojenja
 2. prepoznati osnovne djelove industrijskog postrojenja
 3. analizirati elektroenergetski i upravljački sustav industrijskog postrojenja
 4. analizirati utjecaj kvaraova u industrijskom postrojenju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Seminari i radionice

Seminari i radionice

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni zahtjevi pri projektiranju, Razvodni sustavi i vrste razvodnih sustava u industrijskim postrojenjima, Zahtjevi na elektroenergetski sustav i estimacija potrošnje u industrijskom sustavu, Zahtjevi na napon i frekveciju. propadi i oscilacije napona napajanja, Osnove tehničke dokumentacije, Vrste dokumentacije, Tekstualna dokumentacija, Crtežna dokumentacija, Označavanje
 2. Analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza zaštite industrijskog elektroenergetskog sustava, Spektralna analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza stabilnosti industrijskog elektroenergetskog sustava
 3. Analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza zaštite industrijskog elektroenergetskog sustava, Spektralna analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza stabilnosti industrijskog elektroenergetskog sustava
 4. Analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza zaštite industrijskog elektroenergetskog sustava, Spektralna analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza stabilnosti industrijskog elektroenergetskog sustava
 5. Analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza zaštite industrijskog elektroenergetskog sustava, Spektralna analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza stabilnosti industrijskog elektroenergetskog sustava
 6. Podzemni sustavi, Uzemljenje preko "velikog" otpora, Uzemljenje preko "malog" otpora, Uzemljenje generatora, Oprema za uzemljivanje
 7. Analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza zaštite industrijskog elektroenergetskog sustava, Spektralna analiza industrijskog elektroenergetskog sustava, Analiza stabilnosti industrijskog elektroenergetskog sustava
 8. Međuispit
 9. Osnove energetskih transformatora u industrijskim sustavima, Uljni transformatori, Nezapaljivi transformatori, Suhi transformatori, Transformatori za nelinearne terete, Specijalni transformatori
 10. Osigurač u industrijskim sustavima, Prekidači u industrijskim sustavima, Motorni upravljački centri
 11. Karakteristike tereta, Asinkroni motori, Sinkroni motori, Pogoni promijenjive brzine vrtnje, Propadi napona i vrijeme zaleta, Upravljanje i vrste zaleta motora, Zaštita transformatora, Zaštita motora, Zaštita generatora
 12. Kriteriji odabira kabela, Oklopljeni kabeli, Izolacija kabela, Ispitivanje kabela, Upravljački kabeli u industrijskim sustavima
 13. Tehnološki proces, Struktura industrijskog sustava, Tokovi: materijala. energije i informacije, Koncepri izrade, Vremenski plan, Vođenje projekta, Izrada električnog dijela projekta, Proces izrade, CAD/CAM sustavi, Zaštita (IEC standard 60529)
 14. Harminici i rezonancija, Utjecaj upravljivih pogona na industrijski elektroenergetski sustav, Preporuke za smanjenje neželjenih harmonika
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Shoaib Khanm, Industrial Power System,
(.), Hrvoje Požar, Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb,

Za studente

Izvedba

ID 222539
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
71 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan