Planiranje bežičnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Bežične mreže su u suvremenom svijetu neizbježne i sveprisutne, od javnih bežičnih mreža koje širokom krugu potrošača na tržištu nude usluge bežičnih glasovnih komunikacija i interneta do nišnih primjena vojnih ad hoc mreža ili pak zatvorenih komunikacijskih sustava pojedinih javnih ili privatnih institucija. U predmetu će se dati široka slika pojavnih oblika bežičnih mreža. Na toj slici će se razraditi fizikalni elementi potrebni za izgradnju mreže, osnovne topologije i postupci planiranja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati model bežične mreže
 2. procijeniti adekvatnu tehnologiju za izgradnju bežične mreže
 3. odabrati korake u planiranju i izgradnji bežične mreže
 4. primijeniti numerički model bežične veze
 5. razviti numerički model bežične veze
 6. odabrati broj korisnika u dijelovima pokretne mreže

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja iznose teorijske koncepte, postojeće matematičke modele te primjere iz prakse.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe omogućuju primjenu koncepata s predavanja u rješavanju praktičnih primjera.

Mješovito e-učenje

e-učenje će se koristiti pri samostalnom rješavanju zadataka na računalu, putem nastavnih materijala dostupnih na mrežnom mjestu predmeta, putem ad hoc konzultacija putem video-poziva i elektroničke pošte te putem korištenja dostupne literature u elektronskom obliku.

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci produbljuju razumijevanje i razvijaju samostalnost u rješavanju praktičnih problema.

Laboratorij

Laboratorij nadopunjuje razvijanje sposobnosti rješavanja problema putem samostalnog i timskog rješavanja kompleksnijih problema na računalu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 13 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 13 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 26 % 50 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled bežičnih komunikacijskih sustava: povijest; vrste; pitanja okoliša (RF spektar, potrošnja energije, zdravlje); međunarodne norme; izazovi i perspektive
 2. Gušenje trase, fizikalni modeli širenja, modeli širenja temeljeni na mjerenjima, determinističko i stohastičko modeliranje kanala
 3. Kapacitet bežičnog kanala
 4. Modeli kanala
 5. Digitalni signali za bežične komunikacije
 6. Utjecaj bežičnog kanala na digitalni signal
 7. Diverziti
 8. Međuispit
 9. Adaptivna modulacija i kodiranje
 10. MIMO sustavi
 11. Ujednačavanje bežičnog kanala
 12. Širokopojasne tehnike (OFDM, Prošireni spektar, CDMA)
 13. Višekorisnički sustavi
 14. RFID, LoRa, LoRaWAN, ZigBee , Bluetooth, BLE, javne mobilne komunikacije, Digital mobile radio - DMR, WLAN, difuzija
 15. Završni ispit

Literatura

Andrea Goldsmith (2020.), Wireless Communications, Draft of Second Edition,
David Tse and Pramod Viswanath (.), Fundamentals of Wireless Communication,
Andrea Goldsmith (2005.), Wireless Communications, Cambridge University Press
Randy L. Haupt (2019.), Wireless Communications Systems - An Introduction, Wiley-IEEE Press
Henry L. Bertoni (1999.), Radio Propagation for Modern Wireless Systems, PRENTICE HALL