Planiranje bežičnih sustava

Ishodi učenja

 1. opisati poslovni model bežične mreže
 2. procijeniti adekvatnu tehnologiju za izgradnju bežične mreže
 3. odabrati korake u planiranju i izgradnji bežične mreže

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja iznose teorijske koncepte, postojeće matematičke modele te primjere iz prakse.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe omogućuju primjenu koncepata s predavanja u rješavanju praktičnih primjera.

Mješovito e-učenje

e-učenje će se koristiti pri samostalnom rješavanju zadataka na računalu, putem nastavnih materijala dostupnih na mrežnom mjestu predmeta, putem ad hoc konzultacija putem video-poziva i elektroničke pošte te putem korištenja dostupne literature u elektronskom obliku.

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci produbljuju razumijevanje i razvijaju samostalnost u rješavanju praktičnih problema.

Laboratorij

Laboratorij nadopunjuje razvijanje sposobnosti rješavanja problema putem samostalnog i timskog rješavanja kompleksnijih problema na računalu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 13 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 13 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 26 % 50 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled bežičnih komunikacijskih sustava: povijest; vrste; pitanja okoliša (RF spektar, potrošnja energije, zdravlje); međunarodne norme; izazovi i perspektive
 2. Gušenje trase, fizikalni modeli širenja, modeli širenja temeljeni na mjerenjima, determinističko i stohastičko modeliranje kanala
 3. Kapacitet bežičnog kanala
 4. Modeli kanala
 5. Digitalni signali za bežične komunikacije
 6. Utjecaj bežičnog kanala na digitalni signal
 7. Diverziti
 8. Međuispit
 9. Adaptivna modulacija i kodiranje
 10. MIMO sustavi
 11. Ujednačavanje bežičnog kanala
 12. Širokopojasne tehnike (OFDM, Prošireni spektar, CDMA)
 13. Višekorisnički sustavi
 14. RFID, LoRa, LoRaWAN, ZigBee , Bluetooth, BLE, javne mobilne komunikacije, Digital mobile radio - DMR, WLAN, difuzija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Andrea Goldsmith (2020.), Wireless Communications, Draft of Second Edition,
David Tse and Pramod Viswanath (.), Fundamentals of Wireless Communication,
Andrea Goldsmith (2005.), Wireless Communications, Cambridge University Press
Randy L. Haupt (2019.), Wireless Communications Systems - An Introduction, Wiley-IEEE Press
Henry L. Bertoni (1999.), Radio Propagation for Modern Wireless Systems, PRENTICE HALL