Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Seminar

Opis predmeta

Ovaj predmet ima za cilj pružiti razumijevanje načina funkcioniranja ulančanih blokova i raspodijeljene glavne knjige, te pregled ideja, tehnologija i organizacija koje proizlaze iz njih, kao što su kriptovalute. Predmet obuhvaća tehnološke podloge ulančanih blokova kao raspodijeljene strukture podataka, te sustave odlučivanja, njihove funkcionalnosti i različite tipove arhitektura. Također pruža razumijevanje i kritičnu procjenu postojećih tehnoloških mogućnosti i platformi, te ispituje njihove buduće smjernice, rizike i izazove.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tehnologiji raspodijeljene glavne knjige
 2. Objasniti temeljnu tehnologiju transakcija, blokova, proof-of-work te izgradnju konsenzusa
 3. Opisati razlike između najistaknutijih struktura ulančanih blokova
 4. Analizirati platforme poput Ethereuma za izgradnju aplikacija temeljenih na ulančanim blokovima
 5. Opravdati korisnost i vrijednost digitalnih valuta
 6. Ocijeniti okruženja gdje se strukture temeljene na ulančanim blokovima mogu primijeniti, njihove potencijale i ograničenja
 7. Prepoznati nove izazove u monetizaciji poslovanja vezanog uz kriptovalute i tehnologiju raspodijeljene glavne knjige

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju kroz 13 tjedana u terminu od dva školska sata tjedno.

Laboratorij

Programski zadatci koje studenti rješavaju samostalno te demonstriraju nastavniku odnosno asistentu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tehnologiju raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (povijesni razvoj kriptovaluta; pregled literature i alata), osnove kriptografije (kriptografske hash funkcije). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", preface, 1.1, 1.2
 2. Osnove kriptografije (digitalni potpisi; javni ključevi kao identiteti), jednostavne kriptovalute. Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 1.3, 1.4, 1.5, 2.1
 3. Nakamotov konsenzus (raspodijeljeni konsenzus; konsenzus bez identiteta koristeći tehnologiju ulančanih blokova; proof-of-work). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
 4. Bitcoin protokoli (Bitcoin transakcije; Bitcoin skripte; Bitcoin mreža). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
 5. Pristupi rudarenju i konsenzusu (zadatak Bitcoin rudara; motivacija i strategije rudarenja). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 6. Alternativni pristupi rudarenju (slagalice otporne na ASIC, proof‐of-useful‐work, proof-of-stake i virtualno rudarenje). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
 7. Bitcoin primjene i sigurnost (pohranjivanje Bitcoina; online novčanici i razmjena, burze kriptovaluta). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
 8. Međuispit
 9. Programiranje pametnih ugovora na Ethereumu (tradicionalni ugovori vs. pametni ugovori, programerski model pametnih ugovora, jednostavan primjer). Literatura: "Mastering Ethereum", 1, 6, 7. "Ethereum whitepaper".
 10. Pregled Ethereuma (Ethereum projekt, struktura Ethereum tehnologije ulančanih blokova, gas i transakcijski troškovi). Literatura: "Mastering Ethereum", 4, 5, 6, 7. "Ethereum yellowpaper".
 11. Anonimnost, skalabilnost i regulativa (anonimnost, off-chain channels, lightning network, regulativa). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7.
 12. Primjene pametnih ugovora i decentralizirane financije (stablecoini, decentralizirano kreditiranje, decentralizirane burze). Literatura: "DeFi and the Future of Finance" (popis poglavlja na kraju prezentacije)
 13. Ekosustav kriptovaluta (altcoini: povijest i motivacija, detaljna analiza nekoliko altcoina, odnos Bitcoina i altcoina). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 10.1, 11.1, 11.3, 11.4.
 14. Pravna perspektiva kriptovaluta (oporezivanje kriptovaluta).
 15. Završni ispit

Literatura

A. Narayanan,‎ J. Bonneau,‎ E. Felten,‎ A. Miller, S. Goldfeder (2016.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Princeton University Press
Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood Ph.D. (2018.), Mastering Ethereum, O'Reilly Media
A. M. Antonopoulos (.), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, A. M. Antonopoulos, O'reilly media press, 2015., O'Reilly media press
Campbell R. Harvey, Ashwin Ramachandran, Joey Santoro (2021.), DeFi and the Future of Finance, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 222666
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan