Popis predmeta

Opis predmeta

Ovaj predmet ima za cilj pružiti razumijevanje načina funkcioniranja ulančanih blokova i raspodijeljene glavne knjige, te pregled ideja, tehnologija i organizacija koje proizlaze iz njih, kao što su kriptovalute. Predmet obuhvaća tehnološke podloge ulančanih blokova kao raspodijeljene strukture podataka, te sustave odlučivanja, njihove funkcionalnosti i različite tipove arhitektura. Također pruža razumijevanje i kritičnu procjenu postojećih tehnoloških mogućnosti i platformi, te ispituje njihove buduće smjernice, rizike i izazove.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tehnologiji raspodijeljene glavne knjige
 2. Objasniti temeljnu tehnologiju transakcija, blokova, proof-of-work te izgradnju konsenzusa
 3. Opisati razlike između najistaknutijih struktura ulančanih blokova
 4. Analizirati platforme poput Ethereuma za izgradnju aplikacija temeljenih na ulančanim blokovima
 5. Opravdati korisnost i vrijednost digitalnih valuta
 6. Ocijeniti okruženja gdje se strukture temeljene na ulančanim blokovima mogu primijeniti, njihove potencijale i ograničenja
 7. Prepoznati nove izazove u monetizaciji poslovanja vezanog uz kriptovalute i tehnologiju raspodijeljene glavne knjige

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Cjelovitost poruke i sažetak poruke
 2. Infrastruktura javnog ključa kao podrška digitalnom potpisu i kriptiranju te izazovi
 3. (en) Nakamoto consensus (distributed consensus; consensus without identity using a blockchain)
 4. (en) Bitcoin's protocols (Bitcoin transactions; Bitcoin scripts; the Bitcoin network)
 5. (en) Approaches to mining and consensus
 6. (en) Approaches to mining and consensus
 7. (en) Bitcoin applications and security
 8. Međuispit
 9. (en) Programing smart contracts on Ethereum
 10. (en) Ethereum project; Ethereum blockchain structure; Gas and transaction limits
 11. (en) Blockchain scalability (sharding; off-chain channels; lightning network)
 12. (en) Altcoins and the cryptocurrency ecosystem
 13. (en) Blockchain technology as a platform
 14. (en) Business and legal perspectives on cryptocurrencies
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, A. Narayanan,‎ J. Bonneau,‎ E. Felten,‎ A. Miller, S. Goldfeder, Princeton University Press, 2016.,
(.), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, A. M. Antonopoulos, O'reilly media press, 2015.,

Za studente

Izvedba

ID 222666
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tehnologiji raspodijeljene glavne knjige
 2. Objasniti temeljnu tehnologiju transakcija, blokova, proof-of-work te izgradnju konsenzusa
 3. Opisati razlike između najistaknutijih struktura ulančanih blokova
 4. Analizirati platforme poput Ethereuma za izgradnju aplikacija temeljenih na ulančanim blokovima
 5. Opravdati korisnost i vrijednost digitalnih valuta
 6. Ocijeniti okruženja gdje se strukture temeljene na ulančanim blokovima mogu primijeniti, njihove potencijale i ograničenja
 7. Prepoznati nove izazove u monetizaciji poslovanja vezanog uz kriptovalute i tehnologiju raspodijeljene glavne knjige

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Cjelovitost poruke i sažetak poruke
 2. Infrastruktura javnog ključa kao podrška digitalnom potpisu i kriptiranju te izazovi
 3. (en) Nakamoto consensus (distributed consensus; consensus without identity using a blockchain)
 4. (en) Bitcoin's protocols (Bitcoin transactions; Bitcoin scripts; the Bitcoin network)
 5. (en) Approaches to mining and consensus
 6. (en) Approaches to mining and consensus
 7. (en) Bitcoin applications and security
 8. Međuispit
 9. (en) Programing smart contracts on Ethereum
 10. (en) Ethereum project; Ethereum blockchain structure; Gas and transaction limits
 11. (en) Blockchain scalability (sharding; off-chain channels; lightning network)
 12. (en) Altcoins and the cryptocurrency ecosystem
 13. (en) Blockchain technology as a platform
 14. (en) Business and legal perspectives on cryptocurrencies
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, A. Narayanan,‎ J. Bonneau,‎ E. Felten,‎ A. Miller, S. Goldfeder, Princeton University Press, 2016.,
(.), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, A. M. Antonopoulos, O'reilly media press, 2015.,

Za studente

Izvedba

ID 222666
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan