Ispitivanje programske potpore

Opis predmeta

Uloga ispitivanja u postupku razvoja programske potpore. Pristupi ispitivanju programske potpore. Statičko, dinamičko i pasivno ispitivanje. Istraživačko ispitivanje. Perspektive ispitivanja: bijela, crna i siva kutija. Razine ispitivanja: komponentno, integracijsko i cjelovito ispitivanje. Oblici, tehnike i strategije ispitivanja. Automatizirano ispitivanje. Ograničenja kod ispitivanja programske potpore. Ispitivanje programske potpore za specifične platforme, kao što su paralelni i sigurnosno-kritični sustavi, odnosno Web i mobilne aplikacije. Alati i programski okviri za provedbu ispitivanja.

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost ispitivanja programske potpore
 2. ocijeniti prikladnost pojedinih postupaka ispitivanja programske potpore s obzirom na uvjete ispitivanja
 3. odabrati prikladni postupak ispitivanja programske potpore s obzirom na zahtjeve programskog projekta
 4. organizirati razvojni tim za uspostavu procedura i provedbu ispitivanja programske potpore
 5. koristiti načela, tehnike i alate za ispitivanje programske potpore u praktičnim primjenama

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnove ispitivanja
 2. Upravljanje i procjena kvalitete programske potpore
 3. Provjera programa. analiza ponašanja i optimiranje
 4. Proces ispitivanja i mjere za vrednovanje ispitivanja
 5. Vrste/tehnike ispitivanja
 6. Vrste/tehnike ispitivanja
 7. Inspekcije. recenzije i pregledi
 8. Međuispit
 9. Inspekcije. recenzije i pregledi
 10. Praćenje kvarova i tehnička potpora za takve aktivnosti
 11. Praćenje kvarova i tehnička potpora za takve aktivnosti
 12. Alati za testiranje. uključujući alate za statičku i dinamičku analizu
 13. Automatizacija ispitivanja. Jezici i alati za ispitivanje
 14. Ograničenja ispitivanja u pojedinim domenama. kao što su paralelni i sigurnosno-kritični sustavi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), C. Kaner, J. Falk, H. Q. Nguyen (1999.), Testing Computer Software, 2nd Edition, Wiley,
(.), G. J. Myers, C. Sandler, T. Badgett (2011.), The Art of Software Testing, 3rd Edition, Wiley,
(.), C. Kaner, J. Bach, B. Pettichord (2001.), Lessons Learned in Software Testing, Wiley,

Za studente

Izvedba

ID 222598
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Laboratorijske vježbe