Kreativni laboratorij

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Mile Šikić

Opis predmeta

Zajedničkim sudjelovanjem u kritičkoj analizi i kreativnoj sintezi sa studentima s drugih sastavnica, studenti koji upišu ovaj kolegij steći će iskustvo suočavanja s različitim svjetonazorima i metodama, što je važno za savladavanje zahtjevnih projektnih zadataka koji uključuju visoku razinu kreativnosti. Modeli razvoja participacije u kolegiju vježba su za primjenu u kreativnoj profesionalnoj praksi. Voditelji kolegija, predavači i mentori u razvoju projekta su s različitih sastavnica, a to u svrhu poticanja zauzimanja različitih perspektiva u sagledavanju problema i kreativnom shvaćanju mogućnosti inovacije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu
 2. primijeniti umijeće dijaloga
 3. identificirati problem te aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini
 4. organizirati transformaciju iz grupe u tim
 5. koristiti kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja

Mentorski rad

Projektni rad

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 100 % 0 % 100 %
Napomena / komentar

-

Tjedni plan nastave

 1. Iskustvo. percepcija. varijable i umjetnost
 2. Materijalna i simbolička kultura
 3. Tehnologija i spoznaja
 4. Muzička kompozicija kao kreativni alat
 5. Fizikalni pristup problemu
 6. Učinkovit rad u timu i surađivanje
 7. Kritičko promišljanje
 8. Ne drži se
 9. Kreativno razmišljanje
 10. Upravljanje projektnim timovima
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Ne drži se

Literatura

Daniel Kahneman (2013.), Thinking, Fast and Slow, Turtleback Books
James Clear (2018.), Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones, Avery

Za studente

Izvedba

ID 252311
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
20 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan