Teorija odlučivanja i modeliranje igara

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovni pojmovi teorije odlučivanja. Tablice i stabla odlučivanja. Osnovni kriteriji za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti. Relacije preferencije i funkcije vrijednosti. Hijerarhijsko odlučivanje, AHP metoda. Osnovni pojmovi teorije igara, Nashov ekvilibrij. Bimatrične i matrične igre. Ekstenzivne igre, mješovite i bihevioralne strategije. Evolucijska teorija igara. Kooperativne igre. Igre s pogodbom, Nashovo rješenje. Igre s prenosivom korisnosti.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati elemente problema odlučivanja u primjenama
 2. Primijeniti metode za odlučivanje u različitim modelima
 3. Usporediti različite metode za odlučivanje
 4. Prepoznati igru i definirati pripadajuće elemente teorije igara u primjenama
 5. Kreirati odgovarajući model teorije igara i odrediti ravnotežne strategije
 6. Analizirati rezultate modela teorije igara i odlučivanja te donjeti odgovarajuće zaključke

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja tri sata tjedno.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće i praktični zadaci.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u teoriju odlučivanja. Osnovni pojmovi. Poznati problemi odlučivanja.
 2. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti. Tablice odlučivanja, osnovni kriteriji za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti. Socijalni aksiomi.
 3. Preferencije i funkcije vrijednosti. Slaba preferencija. Klasa indiferentnosti.
 4. Izmjeriva funkcija vrijednosti. Aksiomi slabog uređaja.
 5. Stabla odlučivanja. Korisnost odluka. Stav prema riziku.
 6. Hijerarhijsko odlučivanje. AHP metoda. Indikatori konzistentnosti.
 7. Izračun prioriteta. Saatijeva metoda svojstvenog vektora. Metoda potencija.
 8. Međuispit
 9. Uvod u teoriju igara. Strateške igre. Nashov ekvilibrij. Igre sa sumom nula.
 10. Bimatrične igre. Matrične igre. Korelirani ekvilibrij.
 11. Ekstenzivne igre. Mješovite i bihevioralne strategije. Putpuni bayesovski i sekvencijalni ekvilibrij.
 12. Evolucijska teorija igara. Simetrične bimatrične igre i simetrični Nashovi ekvilibriji. Evolucijski stabilne strategije.
 13. Kooperativne igre. Igre s pogodbom. Nashovo rješenje pogodbe.
 14. Igre s prenosivom korisnosti. Jezgra. Shapleyeva vrijednost. Nukleolus.
 15. Završni ispit.

Literatura

D. Jankov Maširević (2022.), Teorija odlučivanja, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
S. French (1986.), Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester
H. Peters (2008.), Game Theory: A Multi-Leveled Approach, Springer Berlin Heidelberg
R. B. Myerson (1997.), Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, Cambridge, London

Za studente

Izvedba

ID 252444
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
58 dobar
50 dovoljan