Misija i vizija

 

Misija

  • obrazovati i nadahnuti studente koji će nositi tehnološki i društveni razvoj Hrvatske kroz nastavu zasnovanu na rezultatima istraživanja, prenijeti im poduzetničku hrabrost i osnažiti ih da usmjeravaju napredak odgovorno, u korist čovjeka, prirode i zajednice,  
  • stvarati nova znanja kroz međunarodno priznata istraživanja,
  • razvijati gospodarstvo i javni sektor inovacijama,
  • biti ustanova visokih akademskih i etičkih vrijednosti, mjesto kritičkog razmišljanja i propitivanja te jednakosti svih članova,
  • biti pokretačka snaga tehnološkog razvoja hrvatskog društva.

U ispunjenju misije oslanjamo se na temeljne vrijednosti; izvrsnost, inovativnost, integritet, povezanost i otvorenost.

Vizija

Vizija je FER-a da bude prepoznatljiva europska visokoškolska i istraživačka ustanova u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije, koja obrazujući izvrsne tehnološke talente i odgovorne lidere oblikuje i hrvatsku i europsku budućnost.

 

 


Strategija razvoja

Ovaj je dokument strateški okvir razvoja nastavne, istraživačke i inovacijske djelatnosti FER-a te razvoja organizacije i poslovanja, infrastrukture i sustava osiguravanja kvalitete na FER-u od 2024. do kraja 2028. godine. Dokument se dijelom temelji na Strategiji istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu, prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2024. do 2028., i Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Fakultetsko vijeće FER-a usvojilo je Strategiju razvoja FER-a 2024. – 2028. na redovitoj sjednici održanoj 13. ožujka 2024. godine.