Informacijska i komunikacijska tehnologija

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije
Titula: univ. mag. ing. inf. et comm. techn.


Uvjeti upisa na studij

Završen prijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na prijediplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni prijediplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.


Kratak opis studija

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice. Kao takva, temelj je ekonomije i društva 21. stoljeća. Ova je tehnologija generator promjena u svim sferama društva. Ona nalazi primjene u svim granama gospodarstva i u svim područjima znanosti, te je podloga za uspješno djelovanje poduzetništva, kao i svih društvenih i državnih struktura. Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u tri profila:


Diplomski IKT

                                                               
  Profil: Automatika i robotika  (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Računalno upravljanje sustavima / Sinteza sustava automatskog upravljanja  Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava / Strojno učenje 1 / Osnove energetske elektronike* Osnove robotike Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Ugradbeni računalni sustavi * Teorija estimacije Senzori, percepcija i aktuacija u robotici / Automatizacija postrojenja i procesa Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Višerobotski sustavi / Upravljanje u elektromehaničkim sustavima Autonomni mobilni roboti / Nelinearni sustavi upravljanja Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
                                                               
  Profil: Komunikacijske i svemirske tehnologije (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu * Digitalne komunikacije Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Programska potpora komunikacijskim sustavima / Mjerenja u komunikacijskim sustavima Mobilne komunikacije Svemirske tehnologije Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Praktikum komunikacijskih sustava Videokomunikacijske tehnologije Optički komunikacijski sustavi Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
  Profil: Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Digitalna obrada signala Slučajni signali i procesi Strojno učenje 1 Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Obrada signala u komunikacijama Digitalna obrada i analiza slike * Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom profila)
  obavezni predmeti studija (najmanje jedan, najviše dva)
  obavezni predmeti profila (jezgreni predmeti i jezgreni izborni predmeti)
  izborni predmeti profila
  izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a)
  mentorski vođen rad
  transverzalni predmeti