Ustroj i upravljanje

Fakultet čini 12 zavoda i nekoliko službi, a njime upravlja dekan i Fakultetsko vijeće, koje broji gotovo 250 članova - zaposlenika iz redova nastavnika i suradnika te studenata. Vijeće zasjeda jednom mjesečno.

Uprava

Upravu Fakulteta čine dekan i četiri prodekana koje bira Fakultetsko vijeće na mandat od dvije godine.

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće sastaje se u pravilo jednom mjesečno; uz dekana upravlja Fakultetom. Naše vijeće broji gotovo 250 članova.

 

Zavodi

Dvanaest zavoda na FER-u jezgra su nastavnoga, istraživačkoga i znanstvenoga rada na pojedinome području ili grani.

Službe

O svakodnevnom funkcioniranju fakulteta brine stotinjak djelatnika i djelatnica fakulteta zaposlenih u fakultetskim službama.