Globalni navigacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Mjerne metode parametara radiosignala, arhitektura zemaljskih i satelitskih navigacijskih sustava, sigurnosni kriteriji za navigacijske sustave, pogreške pozicioniranja, specifične primjene GNSS-a i ostvarive točnosti pozicije, sustavi nadopune GNSS-a, integracija navigacijskih sustava i razvojne perspektive

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Ocijeniti različite metode određivanja pozicije
 2. Definirati postupke mjerenja parametara radijskih signala
 3. Analizirati performanse navigacijskih sustava
 4. Opisati i analizirati sigurnosne kriterije u navigaciji
 5. Identificirati i vrednovati pogreške sustava pozicioniranja
 6. Prepoznati i vrednovati prednosti i manjkavosti satelitskih navigacijskih sustava
 7. Povezati i razumijeti potrebu kombiniranja više sustava za navigaciju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati svaki tjedan

Laboratorij

Laboratorijske vježbe održavat će se 5 puta tijekom semestra

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 85 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled navigacije, kartografija, inercijski navigacijski sustavi
 2. Radiolokacija, radiogoniometrija, geometrijske pogreške
 3. Hiperbolni navigacijski sustavi
 4. Satelitska navigacija, pozicioniranje računanjem Dopplerova pomaka, pozicioniranje trilateracijom
 5. Struktura globalnih satelitskih navigacijskih sustava - svemirski segment
 6. Struktura globalnih satelitskih navigacijskih sustava - upravljački i korisnički segment
 7. Satelitski signali i usluge u sustavima - GPS i GLONASS
 8. Međuispit
 9. Satelitski signali i usluge u sustavima - Galileo i BeiDou
 10. Pogreške u satelitskim navigacijskim sustavima
 11. Sustavi nadopune za točnije pozicioniranje i cjelovitost podataka
 12. Zrakoplovna navigacija
 13. Ranjivost, ometanje i lažiranje signala GNSS-a
 14. Ostale metode pozicioniranja, integracija navigacijskih sustava i perspektive razvoja
 15. Završni ispit

Literatura

Pratap Misra, Per Enge (2012.), Global Positioning System Signals, Measurements, and Performance, Ganga-Jamuna Press
Paul D. Groves (2013.), Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, Artech House
Ivan G. Petrovski (2014.), GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices, Cambridge University Press
B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser (2003.), Navigation, Principles of Positioning and Guidance, Springer-Verlag

Za studente

Izvedba

ID 222527
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan