Globalni navigacijski sustavi

Opis predmeta

Mjerne metode parametara radiosignala, arhitektura zemaljskih i satelitskih navigacijskih sustava, sigurnosni kriteriji za navigacijske sustave, pogreške pozicioniranja, specifične primjene GNSS-a i ostvarive točnosti pozicije, sustavi nadopune GNSS-a, integracija navigacijskih sustava i razvojne perspektive

Ishodi učenja

 1. Ocijeniti različite metode određivanja pozicije
 2. Definirati postupke mjerenja parametara radijskih signala
 3. Analizirati performanse navigacijskih sustava
 4. Opisati i analizirati sigurnosne kriterije u navigaciji
 5. Identificirati i vrednovati pogreške sustava pozicioniranja
 6. Prepoznati i vrednovati prednosti i manjkavosti satelitskih navigacijskih sustava
 7. Povezati i razumijeti potrebu kombiniranja više sustava za navigaciju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati svaki tjedan

Laboratorij

Laboratorijske vježbe održavat će se 5 puta tijekom semestra

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 85 %

Tjedni plan nastave

 1. Postupci mjerenja parametara radijskih signala (jačina signala. apsolutno vrijeme kašnjenja signala. relativne razlike u kašnjenju signala)
 2. Linije pozicija (stajnice) – kružnice. pravci. hiperbole
 3. Određivanje smjera prema odašiljaču. udaljenosti od odašiljača. razlike udaljenosti od dvaju odašiljača
 4. Metode triangulacije. trilateracije. ro – theta
 5. Domet signala i područje pokrivanja
 6. Arhitekture zemaljskih i satelitskih navigacijskih sustava
 7. Ostvariva točnost pozicije
 8. Međuispit
 9. Sigurnosni kriteriji u navigaciji (cjelovitost – integritet. točnost. raspoloživost. kontinuitet)
 10. Pogreške sustava za određivanje položaja
 11. Načela rada sustava nadopune i poboljšanja
 12. Specifične namjene sustava (centimetarska/subcentimetarska točnost)
 13. Sustavi sa satelitskom potporom (SBAS) i zemaljskom potporom (GBAS)
 14. Integracija navigacijskih sustava i perspektive razvoja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Pratap Misra, Per Enge (2012.), Global Positioning System Signals, Measurements, and Performance, Ganga-Jamuna Press
Paul D. Groves (2013.), Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, Artech House
Ivan G. Petrovski (2014.), GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices, Cambridge University Press
B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser (2003.), Navigation, Principles of Positioning and Guidance, Springer-Verlag

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222527
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan