Programski jezik Go

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vještina nudi studentima priliku za učenje programskog jezika Go te stjecanje znanja potrebnog za izradu i isporuku aplikacija pisanih u programskom jeziku Go. Studenti će naučiti instalirati i raditi u okruženju potrebnom za razvoj aplikacija u programskom jeziku Go unutar Visual Studio Code uređivača koda i operacijskog sustava po odabiru studenta. Obradit će se osnovni koncepti programskog jezika Go i specifičnosti koje ističu Go kao jezik odabira za razvoj široko primjenjivih aplikacija.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Oblici nastave

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u programski jezik Go, osnovna svojstva i prednosti nad sličnim jezicima
 2. Postavljanje razvojnog okruženja, instalacija Go programskog jezika i integracija u Visual Studio Code, naredbe Go toolchaina
 3. Varijable, vrijednosti i tipovi podataka dostupni u programskom jeziku Go
 4. Kontrola toka, uvjeti, petlje, korištenje sa specifičnim strukturama podataka dostupnim u programskom jeziku Go, grupiranje podataka, strukture, funkcije, pokazivači, sučelja
 5. Kontrola toka, uvjeti, petlje, korištenje sa specifičnim strukturama podataka dostupnim u programskom jeziku Go, grupiranje podataka, strukture, funkcije, pokazivači, sučelja
 6. Upravljanje standardiziranim tipovima podataka (JSON i XML)
 7. Višedretvenost u programskom jeziku Go - concurrency, kanali, mutexi
 8. Višedretvenost u programskom jeziku Go - concurrency, kanali, mutexi
 9. Upravljanje pogreškama i iznimkama
 10. Dokumentiranje putem toolchaina programskog jezika Go
 11. Testiranje i testovi performansi putem toolchaina programskog jezika Go
 12. Bezserverska isporuka aplikacija pisanih u programskom jeziku Go
 13. Završni projekt
 14. Završni projekt
 15. Završni projekt

Literatura

Alan A. A. Donovan, Brian W. Kernighan (2015.), The Go Programming Language, Addison-Wesley Professional
Mat Ryer (2016.), Go Programming Blueprints - Second Edition,
(.), The Go programming language documentation, https://golang.org/doc/,

Za studente

Izvedba

ID 209972
  Ljetni semestar
3 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan