Sklopni i zaštitni uređaji

Opis predmeta

Definicije i terminologija. Elektromehanički, statički, digitalni i numerički releji. Nadstrujna zaštita. Automatsko ponovno uključenje. Termičke zaštite. Zaštita elektroenergetskih mreža. Zaštita transformatora. Zaštita visokonaponskih sinkronih i asinkronih motora. Izbor i podešenje zaštitnih uređaja pojedinih komponenti elektroenergetskog sustava. Ispitivanje, parametriranje i puštanje u pogon.

Ishodi učenja

 1. Izračunati elektrodinamičke sile u sklopnim aparatima
 2. Odabrati sklopne aparate za srednjenaponska postrojenja
 3. Odabrati karakteristike srednjenaponskih osigurača
 4. Izračunati podešenja nadstrujne zaštite elektroenergetskog sustava
 5. Odabrati zaštitne uređaje za srednjenaponska postrojenja
 6. Ocijeniti kvalitetu nadstrujnih zaštitnih uređaja na temelju laboratorijskog ispitivanja

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Niskonaponska. srednjenaponska i visokonaponska oprema
 2. Niskonaponska. srednjenaponska i visokonaponska oprema, Prekid električnog luka
 3. Prekid električnog luka
 4. Kapaciteti isklopa
 5. Kapaciteti isklopa
 6. Kontaktni sustavi i materijali
 7. Lučna komora
 8. Međuispit
 9. Održavanje opreme
 10. Uklapanje. upravljanje i zaštita
 11. Uklapanje. upravljanje i zaštita
 12. Zaštitni releji
 13. Zaštitni releji
 14. Zaštitni releji
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), P. Rush: Network Protection and Automation Guide, Alstom, Levallois-Perret, 2002.,
(.), C. Bayliss: Transmission and Distribution Electrical Engineering, Elsevier, Amsterdam, 2003.,
(.), Krešimir Meštrović: Sklopni aparati srednjeg i visokog napona, Graphis, 1998.,
(.), Krešimir Meštrović: Sklopni aparati i aparature visokog napona, TVZ, 2000.,
(.), Electricity Training Association: Power System Protection, Volume 1-3. IEE, Electricity Association Services Ltd., London, 1995.,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222781
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe