Računarstvo

Studijski program Računarstvo omogućava stjecanje kompetencija za analizu i rješavanje srednje složenih inženjerskih problema, za rad u timu te za doprinos oblikovanju sustava i procesa s područja računarstva, uz korištenje temeljnih znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike i računarstva te suvremenih računarskih alata.

Trajanje: 3 godine
Potrebno ECTS bodova: 180
Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva

 

Osnovni objekt proučavanja u računarstvu jest računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, kao i metode njegove primjene u drugim djelatnostima.

Proučavanju računala pristupa se kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihovih međuzavisnosti.

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.

 


Popis predmeta

Akademska godina
Obavezni predmeti
6
ECTS
60+0+15+15 Digitalna logika (183360)
M. Mikuc, Z. Kalafatić
5
ECTS
60+0+15+0 Linearna algebra (183355)
A. Aglić Aljinović, I. Brnetić, A. Nakić, M. Pavčević, M. Puljiz, D. Vlah
8
ECTS
90+0+30+0 Matematička analiza 1 (183352)
I. Brnetić, M. Bukal, T. Burić, L. Horvat Dmitrović, J. Milišić, M. Pašić, A. Žgaljić Keko
0
ECTS
7
ECTS
60+0+0+18 Uvod u programiranje (183357)
G. Gledec, V. Mornar, I. Mekterović, L. Brkić
4
ECTS
30+3+0+5 Vještine komuniciranja (229831)
P. Pale, J. Petrović
Mostni kolegij - 1. semestar (12754)
3
ECTS
30+0+0+0 Uvod u fiziku (137274)
S. Pleslić
Obavezni predmeti
6
ECTS
75+0+0+15 Fizika (183368)
S. Ilijić, S. Pleslić, A. Babić, A. Sušac, Ž. Bošnjak, V. Gomzi
7
ECTS
90+0+15+0 Matematička analiza 2 (183361)
T. Burić, L. Horvat Dmitrović, D. Kovačević, M. Pašić, T. Šikić, I. Velčić, A. Žgaljić Keko, M. Puljiz
8
ECTS
60+0+15+18 Objektno orijentirano programiranje (183371)
M. Kušek, K. Pripužić, B. Milašinović, J. Babić, K. Križanović, T. Jagušt
7
ECTS
90+0+0+15 Osnove elektrotehnike (183374)
B. Trkulja, M. Randić, M. Dadić, B. Blašković, D. Pintar, M. Vranić
0
ECTS
Transverzalni predmeti (16168)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+5+0+0 Energija i društveno-gospodarski razvoj (240764)
I. Rajšl, Ž. Tomšić
2
ECTS
30+0+0+0 Menadžment u inženjerstvu (183377)
V. Bilas, Ž. Car, H. Pandžić, Ž. Štih, B. Trkulja
2
ECTS
15+0+0+13 Osnovna načela dizajna (183378)
F. Vukić
2
ECTS
15+0+0+6 Pretraživanje informacija i tehničko izražavanje (183362)
M. Grgić, G. Gledec
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje kakvoćom (183440)
L. Ferković, D. Ilić, M. Jurčević, I. Leniček, R. Malarić
Vještine - 2. semestar (20798)
3
ECTS
Obavezni predmeti
6
ECTS
60+0+0+6 Algoritmi i strukture podataka (183381)
I. Botički, M. Domazet-Lošo, V. Mornar, M. Šikić
6
ECTS
60+0+0+18 Arhitektura računala 1R (183393)
M. Kovač, J. Knezović, D. Hofman, H. Mlinarić
6
ECTS
60+0+0+6 Diskretna matematika 1 (183396)
D. Kovačević, M. Krnić, A. Nakić, M. Pavčević
4
ECTS
45+0+0+15 Teorija informacije (183387)
A. Bažant, Ž. Ilić, I. Pandžić, M. Vuković
0
ECTS
6
ECTS
60+0+15+6 Vjerojatnost i statistika (183401)
A. Aglić Aljinović, I. Brnetić, M. Krnić, I. Velčić, L. Mihoković, S. Šebek
Transverzalni predmeti (16178)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 1 (183404)
R. Malarić, Ž. Tomšić, M. Vranić, H. Pandžić
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
2
ECTS
15+0+0+13 Umjetnost novih medija (183407)
A. Battista Ilić
Vještine - 3. semestar (18468)
3
ECTS
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
4
ECTS
30+0+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički
3
ECTS
15+0+0+15 Tehnologije podatkovnog inženjerstva u oblaku (234065)
M. Horvat
Obavezni predmeti
6
ECTS
60+0+0+15 Baze podataka (229863)
S. Zakošek, L. Brkić, I. Mekterović, D. Pintar, M. Vranić, B. Vrdoljak
6
ECTS
60+0+0+16 Komunikacijske mreže (183420)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević, V. Podobnik, L. Skorin-Kapov
6
ECTS
75+0+0+10 Operacijski sustavi (240657)
M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković
5
ECTS
45+0+0+15 Razvoj programske potpore za web (229838)
I. Bosnić, I. Botički, I. Čavrak, I. Mekterović
0
ECTS
5
ECTS
60+0+0+10 Uvod u teoriju računarstva (183412)
M. Šilić, G. Delač, D. Škvorc, K. Vladimir, Z. Kalafatić, A. Đerek
Transverzalni predmeti (16179)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+5+0+0 Energija i društveno-gospodarski razvoj (240764)
I. Rajšl, Ž. Tomšić
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
R. Malarić, D. Škrlec, Ž. Tomšić, M. Vranić
2
ECTS
30+0+0+0 Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija (240800)
M. Matijević, K. Trontl
2
ECTS
30+0+0+0 Menadžment u inženjerstvu (183377)
V. Bilas, Ž. Car, H. Pandžić, Ž. Štih, B. Trkulja
2
ECTS
15+0+0+13 Osnovna načela dizajna (183378)
F. Vukić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje kakvoćom (183440)
L. Ferković, D. Ilić, M. Jurčević, I. Leniček, R. Malarić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (183444)
T. Capuder, M. Gržanić Antić
Predmeti za iznimno uspješne studente (16180)
5
ECTS
30+0+0+12 Elektromehanika (183442)
S. Ilijić, B. Trkulja
6
ECTS
60+0+0+0 Odabrana poglavlja matematike (214698)
M. Pavčević
Vještine - 4. semestar (18471)
3
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
3
ECTS
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
15+0+15+0 Uvod u DJ opremu i miksanje pjesama (223227)
K. Jambrošić
3
ECTS
Obavezni predmeti
5
ECTS
60+0+0+10 Prevođenje programskih jezika (183425)
M. Šilić, G. Delač, D. Škvorc, K. Vladimir, A. Đerek
5
ECTS
45+0+0+26 Programsko inženjerstvo (183400)
A. Jović, V. Sruk
8
ECTS
8+0+0+0 Projekt R (183457)
Izborni predmeti (16183)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
30+0+0+12 Alati za razvoj digitalnih sustava (183417)
M. Vučić
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+10 Audio elektronika (183414)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
45+0+0+12 Buka i vibracije u okolišu (183413)
K. Jambrošić, S. Fajt
5
ECTS
45+0+0+14 Digitalni video (183460)
M. Grgić, J. Božek
5
ECTS
30+0+0+13 Električna rasvjeta (183446)
D. Škrlec
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+5+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (230468)
J. Havelka, B. Filipović-Grčić, M. Beus
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronički sustavi (229830)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
45+0+0+14 Elementi sustava automatizacije (183439)
Z. Kovačić, T. Petrović
5
ECTS
45+0+0+15 Informacija, logika i jezici (234066)
B. Blašković, M. Kušek
5
ECTS
30+0+0+6 Interaktivni simulacijski sustavi (183366)
S. Popović
5
ECTS
30+0+0+15 Javna pokretna mreža (183372)
G. Ježić, R. Zentner
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
5
ECTS
45+0+0+0 Matematičko modeliranje u inženjerstvu (227564)
D. Bojanjac, M. Bukal
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
60+0+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
S. Ilijić, S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
30+5+0+0 Moderne metode fizike u elektrotehnici i računarstvu (183403)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+15 Obrada informacija (183369)
M. Subašić, D. Petrinović, Z. Kostanjčar, T. Petković, K. Križanović, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+0+15 Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 1 (229835)
M. Čupić
5
ECTS
60+0+0+12 Osnove elektronike (183373)
A. Barić, V. Čeperić, M. Koričić, I. Krois, M. Poljak
5
ECTS
45+0+15+18 Osnove energetske elektronike (252373)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+0+18 Osnove mehatronike (183375)
J. Matuško, Š. Ileš
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
45+0+0+15 Osnove statističkog programiranja (222597)
D. Pintar, M. Vranić, L. Humski
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
15+0+0+39 Praktikum elektroničkih elemenata i sklopova (183379)
M. Koričić, T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
45+0+15+12 Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu (183453)
S. Hrabar, Z. Šipuš, D. Bonefačić
5
ECTS
30+0+6+20 Programiranje i simuliranje robota (240673)
I. Marković, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+6 Razvoj primijenjene programske potpore (229839)
K. Fertalj, B. Milašinović
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
60+0+0+0 Tehnička normizacija i legislativa (183388)
I. Pavić, D. Šimunić
5
ECTS
45+0+15+0 Tehnološke osnove iskorištavanja obnovljivih izvora energije (183390)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
45+0+0+9 Umrežene višemedijske usluge (183398)
I. Podnar Žarko, L. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u molekularnu biologiju i genetiku (183410)
N. Malenica, I. Urlić, I. Ivančić Baće
5
ECTS
40+5+0+0 Uvod u svemirske tehnologije (214701)
D. Babić, A. Babić, J. Lončar, J. Vuković
Transverzalni predmeti (16182)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 1 (183404)
R. Malarić, Ž. Tomšić, M. Vranić, H. Pandžić
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
2
ECTS
15+0+0+13 Umjetnost novih medija (183407)
A. Battista Ilić
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Vještine - 5. semestar (18469)
3
ECTS
26+0+0+34 Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa (240751)
B. Milašinović
3
ECTS
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
4
ECTS
30+0+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
15+0+0+15 Tehnologije podatkovnog inženjerstva u oblaku (234065)
M. Horvat
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obavezni predmeti
4
ECTS
45+0+0+12 Sigurnost računalnih sustava (183503)
S. Groš, A. Đerek, M. Mikuc, M. Vuković
4
ECTS
45+0+0+15 Uvod u umjetnu inteligenciju (229862)
J. Šnajder, M. Čupić
10
ECTS
0+0+0+0 Završni rad (183356)
Izborni predmeti (16185)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni integrirani sklopovi (183486)
M. Koričić
5
ECTS
45+0+15+10 Audiotehnika (183461)
I. Đurek, M. Horvat, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 1 (183492)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo
5
ECTS
30+0+0+15 Digitalna obrada i analiza slike (229829)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
60+0+8+12 Digitalni sustavi upravljanja (229634)
I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
45+0+0+4 Diskretna matematika 2 (183494)
M. Krnić, M. Pavčević
5
ECTS
45+0+15+0 Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava (183483)
K. Malarić, D. Šimunić, R. Zentner
5
ECTS
45+5+15+8 Elektroenergetski sustavi 2 (229832)
I. Pavić, M. Delimar, G. Grdenić
5
ECTS
30+6+0+0 Ergonomija u računarstvu (183469)
Ž. Car, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
5
ECTS
45+0+0+15 Interaktivna računalna grafika (183359)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
15+0+0+39 Izrada elektroničkih prototipa (183367)
I. Krois
5
ECTS
45+0+15+6 Kratkodometni radijski sustavi (183380)
K. Malarić
5
ECTS
30+0+0+15 Lokalne mreže (183386)
M. Grgić, Ž. Ilić, G. Šišul
5
ECTS
30+0+0+15 Mrežno programiranje (183394)
M. Mikuc
5
ECTS
45+0+6+15 Multimedijski sustavi (183397)
D. Petrinović, S. Grgić, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+15 Niskonaponske mreže i mikromreže (183405)
J. Havelka, I. Kuzle
5
ECTS
45+0+0+13 Numerička linearna algebra (183464)
T. Šikić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
30+0+15+8 Oblikovni obrasci u programiranju (183426)
M. Čupić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+15 Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 2 (229836)
M. Čupić
5
ECTS
45+0+0+26 Optoelektronika (183438)
D. Babić, Z. Šipuš, M. Bosiljevac
5
ECTS
22+0+0+26 Osnove automatizacije (183443)
D. Sumina, M. Vašak, V. Lešić
5
ECTS
60+0+0+10 Osnove bežičnih sustava (183474)
D. Bonefačić, J. Lončar
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove električnih i hibridnih vozila (183448)
H. Pandžić, M. Vražić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
M. Matijević, S. Ilijić
5
ECTS
15+0+15+38 Osnove upravljanja električnim strojevima (183462)
D. Sumina, I. Erceg, M. Kutija
5
ECTS
30+0+0+8 Osnove virtualnih okruženja (240692)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
15+0+0+26 Praktikum robotike (220585)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
60+5+0+15 Projektiranje elektroničkih sustava (229833)
M. Cifrek, H. Džapo, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
45+0+0+13 Računalne metode u modernoj fizici (183467)
A. Babić, M. Matijević, V. Gomzi
5
ECTS
30+0+0+12 Skriptni jezici (183475)
Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
5
ECTS
30+0+0+15 Tehnologija u medicini (229861)
R. Magjarević, M. Cifrek, I. Lacković, S. Lončarić, Ž. Lučev Vasić, D. Oletić
5
ECTS
45+0+0+0 Telekomunikacijski sustavi i tehnologije (183485)
D. Jevtić
5
ECTS
60+0+0+18 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
D. Petrinović, M. Vučić, H. Mlinarić, H. Džapo
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u raspoznavanje uzoraka (183489)
T. Hrkać
Transverzalni predmeti (16184)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+5+0+0 Energija i društveno-gospodarski razvoj (240764)
I. Rajšl, Ž. Tomšić
2
ECTS
30+5+0+0 Inovacije i upravljanje tehnologijom (240670)
D. Huljenić, V. Podobnik
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
R. Malarić, D. Škrlec, Ž. Tomšić, M. Vranić
2
ECTS
30+0+0+0 Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija (240800)
M. Matijević, K. Trontl
2
ECTS
15+0+0+13 Osnovna načela dizajna (183378)
F. Vukić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje kakvoćom (183440)
L. Ferković, D. Ilić, M. Jurčević, I. Leniček, R. Malarić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (183444)
T. Capuder, M. Gržanić Antić
Predmeti za iznimno uspješne studente (17980)
5
ECTS
30+0+0+12 Elektromehanika (183442)
S. Ilijić, B. Trkulja
6
ECTS
60+0+0+0 Odabrana poglavlja matematike (214698)
M. Pavčević
Vještine - 6. semestar (18473)
3
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
15+0+15+0 Uvod u DJ opremu i miksanje pjesama (223227)
K. Jambrošić
3
ECTS