Govornici

Panelisti

Panelisti u programu Dana doktorata bivši su studenti doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su za svoje doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2021./22. bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" ili nagradom KONČAR".

 

Dr. sc. Mateo Beus

Mateo Beus diplomirao je 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Po završetku studija zaposlio se u Brodarskom institutu te kasnije, od 2015. godine, u poduzeću ECCOS inženjering d. o. o. Od 2016. godine zaposlen je kao istraživač u Zavodu za visoki napon i energetiku Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a godine 2022. izabran je u zvanje docenta.  Njegovo područje interesa uključuje automatizaciju distribucijskih mreža, integraciju i upravljanje distribuiranim izvorima energije, upravljanje hidroelektranama te upravljanje i zaštitu u mikromrežama. Sudjelovao je u znanstvenim projektima financiranima od  Europske komisije i Hrvatske zaklade za znanost, u područjima upravljanja mikromrežama te njihove zaštite i tržišne integracije. Objavio je 15 znanstvenih radova u časopisima i na konferencijama.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modelsko prediktivno upravljanje u regulaciji snage hidroturbine" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Pandžića, obranio je 12. studenoga 2021. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Mirna Gržanić

Mirna Gržanić diplomirala je u rujnu 2016. na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, nakon čega je nastavila raditi na fakultetu, kao istraživačica u Zavodu za visoki napon i energetiku. Njeni znanstveni interesi obuhvaćaju tranziciju prema održivom elektroenergetskom sustavu iz perspektive krajnjega korisnika, uzimajući u obzir integraciju niskougljičnih tehnologija. Objavila je šest znanstvenih radova u časopisima te dvanaest radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Inovativni modeli fleksibilnih krajnjih kupaca pri pogonu naprednih elektroenergetskih distribucijskih sustava", pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tomislava Capudera, obranila je 4. veljače 2022. godine. Nagrađena je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

 

Dr. sc. Filip Jukić

Filip Jukić diplomirao je 2016. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, nakon čega je nastavio raditi na fakultetu kao istraživač, a potom kao asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. Sudjelovao je kao član projektnog tima znanstvenog projekta "Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljanja generatorom s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje" Hrvatske zaklade za znanost. Područje njegovog znanstvenog istraživanja je upravljanje sinkronim strojevima s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje. Objavio je dva znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom te pet radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih konferencija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Bezsenzorsko upravljanje sinkronim vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima zasnovano na opserveru u kliznom načinu rada", pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Sumine, obranio je 26. rujna 2022. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Luka Petrović

Luka Petrović  diplomirao je 2017. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Za izvrstan akademski uspjeh tijekom diplomskoga studija na FER-u nagrađen je brončanom plaketom "Josip Lončar", Rektorovom nagradom te stipendijom za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij na FER-u započeo je 2017. godine, a tijekom studija znanstveno se usavršavao na Karlsruhe institutu za tehnologiju u Njemačkoj (2018.) te na Sveučilištu u Oxfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu (2020.). Također je surađivao i publicirao radove s istraživačima sa Sveučilišta u Torontu u Kanadi. Njegovi glavni istraživački interesi u području robotike i autonomnih sustava nalaze se u području planiranja gibanja za visokodimenzijske robote u složenim i dinamičkim okruženjima. Objavio je sedam znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te deset radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Optimizacija visokodimenzijskih trajektorija za planiranje gibanja robota zasnovana na Gaussovim procesima" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Markovića, obranio je 18. srpnja 2022. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Luka Posilović

Luka Posilović diplomirao je 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Od 2018. godine radio je u tvrtci INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju kao pripravnik elektronički inženjer, a po završetku studija zapošljava se kao mlađi istraživač na Zavodu za elektroničko inženjerstvo i obradbu informacija na FER-u. Sudjelovao je u projektnom timu projekta "SMART UTX: Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima" (KK.01.2.1.01.0151) i drugim projektima s industrijom. Njegovi interesi su detekcija objekata u slikama, generiranje sintetskih slika i općenito obradba i analiza slike. Bio je uključen u organizaciju nekoliko međunarodnih konferencija, radionica i ljetnih škola. Objavio je šest članaka u časopisu i tri konferencijska članka.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Generativne suparničke mreže za sintezu i analizu ultrazvučnih slika u nerazornim ispitivanjima" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom akademika prof. dr. sc. Svena Lončarića, obranio je 10. lipnja 2022. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]