Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila

Opis predmeta

U sklopu kolegija bit će obrađeni najčešće korišteni modeli uzdužne, poprečne i vertikalne dinamike vozila. Bit će obrađeni tipični sustavi i strukture upravljanja u današnjim vozilima.

Ishodi učenja

 1. Izvesti bicikl matematički model vozila
 2. Dizajnirati regulator za uzdužno gibanje vozila
 3. Dizajnirati regulator poprečne stabilizacije vozila

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati na tjednoj bazi s opterećenjem od 2 sata tjedno

Laboratorij

U sklopu kolegija bit će organizirano 6 dvosatnih laboratorijskih vježbi

Tjedni plan nastave

 1. Kinematički model poprečnog gibanja vozila, Dinamički bicikl model poprečnog gibanja vozila, Dinamički model poprečnog gibanja zapisan preko kuta rotacije vozila i kuta klizanja
 2. Kinematički model poprečnog gibanja vozila, Dinamički bicikl model poprečnog gibanja vozila, Dinamički model poprečnog gibanja zapisan preko kuta rotacije vozila i kuta klizanja
 3. Aerodinamička sila otpora zraka, Otpor kotljanja, Dinamika prijenosa momenta, Dinamika pogona, Dinamika kotača
 4. Aerodinamička sila otpora zraka, Otpor kotljanja, Dinamika prijenosa momenta, Dinamika pogona, Dinamika kotača, Mjerenje i estimacija sile trenje u kotaktu kotača i podloge
 5. Sile trenja u gumama, Uzdužna i poprečna sila trenja u gumama pri malim iznosima klizanja
 6. Pačejka model trenja izmešu kotača i podloge, Kombinirani uzdužni i oprečni model trenja u kotaktu kotača i podloge
 7. Mjerenje i estimacija sile trenje u kotaktu kotača i podloge
 8. Međuispit
 9. Tempomat, Sustav upravljanja proklizavanjem korača, Sustav elektroničke stabilnosti vozila (ESP), Sustavi pasivnog ovjesa u vozilima
 10. Tempomat, Sustav upravljanja proklizavanjem korača, Sustav elektroničke stabilnosti vozila (ESP)
 11. Elektroničko upravljanje diferencijalom, Steer-by-wire sustavi, Sustavi aktivne raspodjele momenta po kotačima vozila
 12. Elektroničko upravljanje diferencijalom, Steer-by-wire sustavi, Sustavi aktivne raspodjele momenta po kotačima vozila
 13. Sustavi pasivnog ovjesa u vozilima, Sustavi poluaktivnog ovjesa u vozilima, Sustavi aktivnog ovjesa u vozilima
 14. Sustavi pasivnog ovjesa u vozilima, Sustavi poluaktivnog ovjesa u vozilima, Sustavi aktivnog ovjesa u vozilima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Rajesh Rajamani (2011.), Vehicle Dynamics and Control, Springer Science & Business Media
Reza N. Jazar (2017.), Vehicle Dynamics, Springer

Za studente

Izvedba

ID 222451
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan