Obavijesti

Konačni rezultati rujanskog...

Završen je rujanski razredbeni postupak za upis na diplomske studijske programe u akademskoj godini 2023./2024. 

Povjerenstvo za upis studenata zaprimilo je dvije žalbe na rujanski razredbeni postupak i pozitivno ih riješilo nakon čega je utvrđeno da je od ukupno 224 prijavljenih pristupnika, 168 pristupnika zadovoljilo sve propisane uvjete za upis na diplomski studij te je formirana lista kvalificiranih pristupnika. 

Svi pristupnici koji su u jesenskom upisnom roku predali prijavu za upis na diplomski studij mogu nakon završenog rujanskog razredbenog postupka vidjeti rezultate na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Autor: Petra Lukina
Privremeni rezultati rujanskog...

Svi pristupnici koji su u jesenskom upisnom roku predali prijavu za upis na diplomski studij mogu nakon završenog rujanskog razredbenog postupka vidjeti rezultate na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Konačni rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni po okončanju žalbenog postupka.

Žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Povjerenstvu za upis studenata putem elektroničke pošte na adresu diplomski.upisi@fer.hr najkasnije 24 sata nakon objave rezultata, odnosno najkasnije do četvrtka, 21. rujna 2023. godine do 12 sati. Na podnesene žalbe Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 24 sata.

Kandidati koji će u sklopu žalbenog postupka tražiti uvid u rezultate razredbenog ispita trebaju doći ispred Studentske službe u četvrtak, 21. rujna 2023. godine u 12.15 sati.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomski studij je diplomski.upisi@fer.hr.

Autor: Petra Lukina
Rezultati razredbenog ispita za upis...

Ukupno 36 prijavljenih kandidata imalo je obvezu pristupiti razredbenom ispitu za upis diplomskog studija.  Razredbenom ispitu pristupilo je njih ukupno 32 od čega je 26 kandidata ostvarilo bodovni prag. Kandidati su o rezultatu na ispitu obaviješteni putem e-pošte na adresu koju su naveli prilikom postupka prijave na natječaj za upis diplomskog studija.

U tjednu od 18. do 22. rujna 2023. godine bit će objavljena privremena lista kvalificiranih kandidata i otvoren žalbeni postupak.

Konačni rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni po okončanju žalbenog postupka.

Autor: Petra Lukina
Razredbeni ispit za upis na diplomski...

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u četvrtak, 14. rujna 2023. godine u 9.00 sati u dvorani A111.

Ispitu je potrebno pristupiti 20 minuta ranije radi provedbe identifikacije pristupnika. U tu svrhu kandidati trebaju predočiti važeću osobnu iskaznicu.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

Svi pristupnici koji su u roku ispunili i zaključali web prijavu za upis na diplomski studij mogu na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava
pregledati status svoje prijave i provjeriti imaju li obvezu pristupiti razredbenom ispitu.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Kontakt adresa za eventualne probleme i nejasnoće je: diplomski.upisi@fer.hr.

Više informacija o razredbenom ispitu pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti. 

 

Autor: Petra Lukina