Automatizacija pogonskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Stjecanje naprednih znanja o programiranju PLC-ova (programibilni logički kontroleri) u skladu sa standardom IEC 61131 te primjena istih u automatizaciji industrijskih postrojenja. Usvajanje naprednih znanja o principima rada senzora i pogona u industriji te izrada dijagram cjevovoda i instrumentacije prema standardu IEC 61346. Upoznavanje s modernim industrijskim okruženjem koje je upravljano pomoću PLC-a i u kojem se koriste razni senzori i elektromotorni pogoni. Primjena industrijskih alata u automatizaciji. Izrada projekata u industrijskim alatima TIA Portal, PCS7, NX, MCD, RS Logix 5000, Tecnomatix i Eplan.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti složene strukture sustava automatizacije
 2. analizirati način rada pojedinih djelova automatiziranog sustava
 3. analizirati karakteristike automatiziranog pogonskog sustava
 4. dizajnirati tehničku dokumentaciju automatiziranog sustava
 5. razviti jednostavan sustav automatizacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Za polaganje predmeta uvjet su sve obavljene laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Topologije automatizacije pogonskih sustava, Komponente sustava za automatizaciju pogonskih sustava (kontroleri. senzori. aktuatori. distribuirani sustavi), Standardi za automatizaciju pogonskih sustava. Purdue model.
 2. Industrijski softver za automatizaciju pogonskih sustava, Industrijski hardver za automatizaciju pogonskih sustava, Redundantni automatizacijski sustavi (hardverski i softverski), Programirljivi logički kontroleri u pogonskim sustavima, Moduli i sučelja PLC-ova prema pogonskim sustavima (digitalni. analogni. komunikacijski. senzorski moduli. itd.), Pregled SCADA i HMI sustava za automatizaciju pogonskih sustava.
 3. Načini rada PLC-ova, Programska logika za pogonske sustave u programskim jezicima (LAD. FBD. STL. SCL. Graph), Programiranje automata stanja za pogonske sustave.
 4. Prekidi. ciklički prekidi, hardverski prekidi, obrada greške, dijagnostika PLC-ova, asinkrone i sinkrone greške.
 5. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na serijskom sučelju (Modbus. Profibus. CANbus), Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na ethernet sučelju (Industrial Ethernet. Profinet. Ethercat), sučelje aktuator-senzor
 6. HMI (sučelje čovjek-stroj) i HMI funkcije za pogonske sustave. SCADA sustavi, Arhiviranje alarma. logiranje događaja i trendova, Upravljanje računima korisnika i sigurnost, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava.
 7. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima, ProfiSafe sustavi.
 8. Međuispit
 9. Procesni upravljački sustavi (PCS7, Simit), automatizirani pogoni u regulaciji procesnih veličina (regulacija tlaka. regulacija protoka. itd.)
 10. Automatizirani pogoni u regulaciji procesnih veličina (regulacija tlaka. regulacija protoka. itd.): razrada industrijskog projekta
 11. Digitalni blizanci postrojenja, izrada simulacijskog modela postrojenja, upravljanje simuliranim modelom postrojenja, Tecnomatix Virtual Plant.
 12. Digitalni blizanci procesa, izrada simulacijskog modela procesa, upravljanje simuliranim modelom procesa, Tecnomatix Virtual Process.
 13. Kibernetska sigurnost automatiziranih postrojenja.
 14. Pogoni s integriranim funkcijama, Servo pogoni u industrijskim sustavima i CNC strojevima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Damir Sumina, Električna pogonska tehnika,
(.), B. R. Mehta, Y. J. Reddy, Industrial Process Automation Systems Design and Implementation,
(.), Steve Mackay, Edwin Wright, DeonReynders, John Park, Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting,
(.), Damir Sumina, SIMATIC automatizacijski sustavi,

Za studente

Izvedba

ID 222474
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
24 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan