Željeznički elektrotehnički sustavi

Temeljni razlog za pokretanje specijalističkog studija je obrazovanje specijalista koji će unaprijediti razvoj, projektiranje, proizvodnju i održavanje komponenti željezničkih elektrotehničkih sustava, primjenom suvremenih metoda i spoznaja, a za što su potrebna interdisciplinarna znanja.

 

U današnje vrijeme povećane konkurentnosti svih vrsti prijevoza, željeznički sektor diljem svijeta nalazi se u procesima sveobuhvatnog restrukturiranja. Uvode se novi modeli organizacije željezničkih društava, a komercijalni uvjeti i tarifne politike se radikalno mijenjaju. To je istovremeno praćeno brzim napretkom tehnologije, razvojem i konstrukcijom novih vrsti vlakova i elektrovučnih vozila za velike brzine. Postojeće željezničke pruge se moderniziraju, uvode se putnički vlakovi visoke udobnosti, te kombinirani načini prijevoza tereta. Rastućem interesu za povećano korištenje električnih željeznica doprinijeli su zahtjevi za zaštitom okoliša, uz istovremeno zagušenje cestovnog prometa diljem Europe, kao i politika Europske Unije koja potiče učinkovite i ekološki prihvatljive vrste prijevoza. Sve to je popraćeno razvojem modernih tehnologija, kao i novim načinom promišljanja pri rješavanju postojećih problema.  

U bližem i daljnjem okruženju ne postoji poslijediplomski specijalistički studij sa sličnim sadržajem iz ovakvog područja, što dodatno pojačava razloge za pokretanje studija i otvara dobre perspektive za njegovu internacionalizaciju.