Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo

Što je informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo?

Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo pokreće moderni svijet: osigurava infrastrukturu za povezivanje ljudi. Pokriva proizvode koji dohvaćaju, interpretiraju, šalju ili primaju informacije u digitalnom obliku.

Što su informacijski i komunikacijski sustavi?

IK sustavi uključuju sklopovske i programske komponente za obradu, prijenos i analizu različitih vrsta informacija: signala, govora, teksta i numeričkih podataka, slika, video signala, višedimenzionalnih podataka. Pametni IK sustavi čuju, vide, osjećaju, uče i interpretiraju prikupljene informacije. Moderni IK sustavi ne spajaju samo ljude, već i računala, pametne uređaje i stvari te sveprisutne izvore podataka. Oni svakodnevno mijenjaju način na koji ljudi rade, komuniciraju, uče i žive.

Koje ćete vještine i znanja steći na studiju?

Studenti stječu znanja u teoriji i primjeni komunikacija, obradi signala i informacija, informacijskoj sigurnosti, računalnim mrežama, sustavima koji uče, prikupljaju i interpretiraju podatke. IKI ima primjene u fiksnim i mobilnim komunikacijskim sustavima, interakciji čovjek-stroj, obradi multimedijskih podataka, medicinskim i sigurnosnim sustavima, u biometriji i bioinformatici. Profil osigurava spektar dizajnerskih vještina, uključujući IK proizvode koji razumiju ulazne podatke i adaptiraju svoje ponašanje u skladu s tim.

Kakva vam se karijera nudi?

Profil otvara karijerne mogućnosti u inovativnim IKT kompanijama te financijskom i uslužnom sektoru s potrebom za naprednom obradom informacija. Radna mjesta uključuju dizajn i razvoj algoritama, pametnih uređaja, integraciju sustava i konzalting. Dizajn pametnih sustava koji skupljaju znanje, uče i adaptiraju se je vještina koja daje kompetitivnu prednost IK inženjerima. IKT je među najbrže rastućim proizvodnim i poslovnim sektorima u svijetu.

Zašto odabrati informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo?

U izboru karijere izuzetno je važno sagledati kako trenutno stanje, tako i perspektive odabranog područja struke. Profil IKI pruža čvrstu bazu teorijskih znanja koja diplomiranim inženjerima daje samopouzdanje i sigurnost da se mogu uhvatiti u koštac s najvećim izazovima modernih tehnologija. Širina stečenog znanja, od računarstva do komunikacija, od programskih do sklopovskih sustava, te od teorijske podloge do praktičnih znanja, jamstvo je velikih mogućnosti izbora posla ili poslodavca, ali i nužna pretpostavka za osobno poduzetništvo. Inteligentno prikupljanje podataka, sustavi koji uče i analiziraju podatke, sustavi koji nadomještaju ljude i koji ljudima omogućuju sasvim nove načine rada, stjecanja znanja ili zabave predstavljaju temelj modernog gospodarstva zasnovanog na uslugama.

Profil IKI, kako spektrom ponuđenih kolegija, tako i individualnim mentorskim pristupom, predstavlja izvrstan izbor za obrazovanje i buduću karijeru.


Popis predmeta

Akademska godina
Obavezni predmeti
5
ECTS
45+0+10+20 Digitalna obradba signala (222528)
T. Petković, D. Petrinović
3
ECTS
6+0+0+0 Seminar 1 (222658)
5
ECTS
30+0+15+8 Slučajni signali i procesi (222782)
S. Lončarić, D. Seršić
5
ECTS
45+0+15+15 Strojno učenje 1 (222786)
J. Šnajder
5
ECTS
45+0+0+12 Tehnologije umrežavanja (223090)
M. Grgić, Ž. Ilić, I. Petrović, J. Božek, D. Oletić
Izborni predmeti (18789)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+5+0+15 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Alarmni sustavi (222441)
Ž. Ban
5
ECTS
45+5+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić, G. Grdenić
5
ECTS
60+0+0+15 Analiza i projektiranje računalom (240680)
D. Jakobović, M. Đurasević
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (252375)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+5+0+15 Biomedicinski signali i sustavi (240689)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
45+0+0+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+6 Daljinska istraživanja (240624)
D. Bojanjac, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
M. Grgić, G. Šišul, J. Božek
5
ECTS
30+0+15+8 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+5+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik, J. Babić
5
ECTS
45+0+15+0 Električna i hibridna vozila (222574)
H. Pandžić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+5+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (230468)
J. Havelka, B. Filipović-Grčić, M. Beus
5
ECTS
45+0+0+8 Elektromagnetska kompatibilnost elektroničkih sklopova (222479)
T. Marković, T. Mandić
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronički sustavi (229830)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
30+0+15+12 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Geoprostorne baze podataka (222525)
I. Mekterović, L. Brkić
5
ECTS
30+5+0+12 Heurističke metode optimizacija (240664)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+10 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
S. Bogdan, I. Petrović, B. Novoselnik
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
45+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
Z. Hanić, S. Ilijić
5
ECTS
30+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
A. Drandić
5
ECTS
30+0+0+5 Ispitivanje programske potpore (222598)
D. Škvorc
5
ECTS
45+0+0+15 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (240679)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević, P. Skočir
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+0 Konveksna optimizacija (222633)
M. Baotić
5
ECTS
45+0+0+10 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+15 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka, M. Beus
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+15+15 Mobilni Internet (240803)
M. Grgić
5
ECTS
45+0+15+0 Modeliranje i analiza diferencijalnih jednadžbi (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+15+16 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ž. Ban
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
60+0+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
S. Ilijić, S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
30+5+0+0 Moderne metode fizike u elektrotehnici i računarstvu (183403)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
30+0+0+15 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+15 Napredne baze podataka (252352)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+15 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
M. Brčić
5
ECTS
45+0+0+15 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
45+0+0+10 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
30+0+0+15 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
B. Milašinović, M. Horvat, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
30+0+15+13 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (222526)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
K. Ćosić, S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
30+10+0+15 Ofenzivna sigurnost (222563)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+15 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar, M. Brčić
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+15 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
45+0+15+18 Osnove energetske elektronike (252373)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
45+0+15+13 Osnove robotike (222596)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
30+0+15+13 Osnove zaštite od zračenja (222599)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
R. Zentner
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
45+0+0+0 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
D. Babić, D. Bojanjac, M. Poljak
5
ECTS
45+0+15+12 Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu (183453)
S. Hrabar, Z. Šipuš, D. Bonefačić
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+20 Programiranje i simuliranje robota (240673)
I. Marković, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+8 Programiranje na visokoj razini apstrakcije (222725)
Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
15+30+0+0 Projektiranje mehatroničkih sustava (247851)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
M. Vučić, D. Petrinović
5
ECTS
30+3+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+15 Računalna forenzika (222756)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
T. Hrkać, Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
60+0+0+12 Računalno upravljanje sustavima (240716)
M. Seder, A. Banjac
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+10+15 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
T. Marković
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
30+5+0+15 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljeni sustavi (222664)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
Z. Kalafatić
5
ECTS
30+0+0+0 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
I. Bahun, Ž. Jakopović, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
45+5+0+15 Senzorske tehnologije (240694)
M. Cifrek, T. Pribanić, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
45+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
60+0+0+12 Sinteza sustava automatskog upravljanja (222535)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
45+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
L. Mihoković, S. Šebek
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+15 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
45+0+0+10 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (240704)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
Z. Hanić
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
V. Šunde, M. Vražić, V. Gomzi
5
ECTS
30+0+0+15 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, B. Vrdoljak, L. Humski
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
45+0+0+0 Teorija odlučivanja i modeliranje igara (252444)
T. Burić
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+10 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
I. Petrović, V. Lešić, M. Seder, A. Banjac
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje mikromrežama (223707)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+15 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, M. Vranić, B. Vrdoljak, L. Humski
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u molekularnu biologiju i genetiku (183410)
N. Malenica, I. Urlić, I. Ivančić Baće
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
V. Gomzi, M. Matijević
5
ECTS
30+0+15+6 Uvod u napredne mreže (223723)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
45+0+15+15 Uvod u znanost o podacima (240719)
M. Šikić, A. Jović, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+5+0+10 Virtualna okruženja (240747)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+12 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić, M. Antonić
5
ECTS
30+0+0+26 Vrednovanje interakcije (223737)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
B. Vrdoljak, S. Groš
Transverzalni predmeti (18592)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
M. Matijašević, L. Skorin-Kapov
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (240781)
S. Bogdan
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (252311)
M. Šikić, A. Sović Kržić
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
2
ECTS
30+5+0+0 Tehnološko poduzetništvo (252319)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (19028)
3
ECTS
26+0+0+34 Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa (240751)
B. Milašinović
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
V. Ćepulić
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
3
ECTS
24+0+0+2 Produkcijski razvoj u Pythonu (252446)
M. Đurasević
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
3
ECTS
30+0+0+15 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
M. Jurčević, I. Erceg
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
15+0+0+15 Tehnologije podatkovnog inženjerstva u oblaku (234065)
M. Horvat
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obavezni predmeti
5
ECTS
45+0+12+20 Obrada signala u komunikacijama (222555)
M. Vučić
3
ECTS
30+0+0+0 Seminar 2 (222657)
Jezgreni predmet profila (18598)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+0+0+15 Digitalna obrada i analiza slike (229829)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
Izborni predmeti profila (18594)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
30+0+0+15 Analiza i pretraživanje teksta (222452)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 1 (183492)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo
5
ECTS
45+0+15+8 Duboko učenje 1 (252377)
S. Šegvić, M. Čupić, Z. Kalafatić
5
ECTS
30+0+0+8 Internet stvari (222581)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, P. Skočir
5
ECTS
45+0+15+12 Mobilne komunikacije (222449)
M. Grgić, Ž. Ilić, G. Šišul
5
ECTS
30+0+0+15 Mrežni promet i performanse (222477)
M. Sužnjević, M. Antonić
5
ECTS
60+0+0+18 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
D. Petrinović, M. Vučić, H. Mlinarić, H. Džapo
5
ECTS
30+5+0+0 Umreženi senzori (223697)
V. Bilas, D. Vasić, D. Oletić
Izborni predmeti (18711)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+0+0+4 Adaptivni i robusni sustavi upravljanja (222435)
Ž. Ban, T. Petrović
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Analiza i pretraživanje teksta (222452)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+15+10 Analiza i sinteza audiosignala (222457)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+0+5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
M. Šilić, G. Delač, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+12+6 Analogna i mješovita obrada signala (222460)
D. Jurišić, I. Lacković
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni integrirani sklopovi (183486)
M. Koričić
5
ECTS
45+0+0+13 Antenski sustavi (222463)
D. Bonefačić, Z. Šipuš, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+15 Arhitektura i razvoj inteligentnih sustava (240754)
M. Brčić
5
ECTS
45+0+0+12 Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci (222466)
D. Hofman, J. Knezović, M. Kovač
5
ECTS
60+0+0+20 Audiosustavi (222469)
S. Fajt, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+10 Audiotehnika (183461)
I. Đurek, M. Horvat, A. Petošić
5
ECTS
30+0+6+21 Automatizacija postrojenja i procesa (222475)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 1 (183492)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo
5
ECTS
30+0+0+22 Biomedicinska instrumentacija (222495)
R. Magjarević, I. Lacković
5
ECTS
45+0+0+0 Diferencijalne jednadžbe u biologiji i medicini (222518)
D. Vlah, V. Županović
5
ECTS
45+0+6+12 Digitalni integrirani sklopovi (222533)
V. Čeperić
5
ECTS
60+0+8+12 Digitalni sustavi upravljanja (229634)
I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
45+0+0+4 Diskretna matematika 2 (183494)
M. Krnić, M. Pavčević
5
ECTS
45+0+0+18 Dubinska analiza podataka (222562)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+8 Duboko učenje 1 (252377)
S. Šegvić, M. Čupić, Z. Kalafatić
5
ECTS
45+0+15+15 Ekonomija u energetici (249957)
H. Pandžić, Ž. Tomšić
5
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (222573)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 2 (222432)
I. Đurek, S. Fajt, M. Horvat
5
ECTS
45+5+15+8 Elektroenergetski sustavi 2 (229832)
I. Pavić, M. Delimar, G. Grdenić
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronička instrumentacija (222489)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
45+0+0+31 Elektronički energetski pretvarači (252372)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
19+0+0+12 Energetski učinkovito upravljanje zgradama (222502)
M. Vašak, A. Banjac
5
ECTS
45+5+0+0 Financijska matematika (222505)
Z. Kostanjčar, P. Posedel Šimović
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
5
ECTS
30+0+0+15 Forenzika digitalnih sadržaja (252383)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
45+0+0+13 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+13 Generatori i transformatori (222522)
Z. Hanić, M. Vražić, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+15 Globalni navigacijski sustavi (222527)
J. Vuković
5
ECTS
30+0+0+24 Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem (222545)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+5+0+15 Informacijski sustavi (222547)
K. Fertalj
5
ECTS
45+0+0+13 Integralne jednadžbe i metoda momenata (222561)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+15 Interaktivna računalna grafika (183359)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+8 Internet stvari (222581)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, P. Skočir
5
ECTS
30+0+15+13 Ispitivanje i dijagnostika električnih strojeva (222594)
Z. Hanić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+6+6 Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama (222629)
J. Havelka, M. Beus
5
ECTS
30+0+0+13 Laboratorijsko umjeravanje i ispitivanje (222643)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
45+0+15+26 Mjerenja u komunikacijskim sustavima (222443)
M. Bosiljevac, S. Grgić, S. Hrabar
5
ECTS
30+0+0+15 Mjerenja u tehnološkim procesima (222446)
M. Jurčević, R. Malarić, P. Mostarac
5
ECTS
45+0+15+12 Mobilne komunikacije (222449)
M. Grgić, Ž. Ilić, G. Šišul
5
ECTS
45+0+0+13 Modeliranje elektromagnetskog polja (223685)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
30+0+0+12 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
S. Bogdan, J. Matuško, Š. Ileš
5
ECTS
30+0+0+15 Mrežni promet i performanse (222477)
M. Sužnjević, M. Antonić
5
ECTS
45+0+15+6 Multivarijatna analiza podataka (222481)
Z. Kostanjčar, D. Pintar
5
ECTS
30+0+15+12 Napredne analize elektroenergetskog sustava (222488)
M. Delimar, I. Pavić, G. Grdenić
5
ECTS
30+0+0+12 Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža (222490)
M. Antonić, L. Skorin-Kapov, M. Vuković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearno inženjerstvo (222532)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Numerička linearna algebra (183464)
T. Šikić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
5
ECTS
30+25+0+6 Oblikovanje interakcije (222543)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+15+8 Oblikovni obrasci u programiranju (183426)
M. Čupić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+15+12 Obnovljivi izvori i pohrana energije (222552)
H. Pandžić, S. Šadek, M. Gržanić Antić
5
ECTS
45+0+0+15 Odabrane optimizacijske metode i algoritmi (222557)
N. Hlupić
5
ECTS
45+0+0+10 Operacijski sustavi za ugrađena računala (240698)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+6+9 Optičke komunikacijske mreže (222572)
A. Bažant, M. Vuković
5
ECTS
60+0+0+10 Osnove bežičnih sustava (183474)
D. Bonefačić, J. Lončar
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
M. Matijević, S. Ilijić
5
ECTS
30+0+0+13 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
30+0+15+8 Ozvučenje (222625)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelno programiranje (240706)
A. Đerek, D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+15 Pomorska robotika (247955)
N. Mišković, Đ. Nađ
5
ECTS
30+0+0+15 Poslovna inteligencija (222698)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+0+8 Prediktivno upravljanje (222704)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
45+0+15+10 Prijenos zvuka (222711)
K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+12 Primijenjeno optimalno upravljanje (222703)
J. Matuško, Š. Ileš
5
ECTS
30+0+0+13 Programiranje metode konačnih elemenata (222724)
B. Trkulja, A. Drandić, M. Dadić
5
ECTS
30+0+0+26 Programska potpora komunikacijskim sustavima (222729)
G. Delač, M. Šilić, J. Božek, J. Vuković
5
ECTS
30+0+0+6 Programski agenti (222688)
G. Ježić, V. Podobnik, S. Dešić, J. Babić
5
ECTS
60+2+0+15 Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava (222752)
M. Cifrek, H. Džapo, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+15 Računalna analiza slika mozga (240807)
J. Božek
5
ECTS
45+0+0+13 Računalne metode u modernoj fizici (183467)
A. Babić, M. Matijević, V. Gomzi
5
ECTS
30+0+0+26 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+15 Računarska statistika (222761)
Z. Kostanjčar, I. Velčić, T. Petković
5
ECTS
30+0+0+9 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Ž. Car, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+10 Senzori, percepcija i aktuacija u robotici (222656)
M. Orsag, I. Marković, Đ. Nađ
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnost komunikacija (222776)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+12 Sigurnost operacijskih sustava i aplikacija (222777)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+13 Sklopni i zaštitni uređaji (222781)
J. Havelka, Z. Hanić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
5
ECTS
45+0+0+0 Sustavi baza podataka (222788)
S. Zakošek
5
ECTS
45+0+0+6 Svemirske tehnologije (222792)
D. Babić, J. Lončar, J. Vuković
5
ECTS
45+0+0+15 Sveprisutno računarstvo (222793)
I. Čavrak, H. Mlinarić
5
ECTS
45+0+15+12 Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost (223082)
V. Milardić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
15+0+0+39 Tehnike računalnog modeliranja (252382)
D. Pintar, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+10+12 Teorija estimacije (223687)
I. Petrović, M. Vašak, I. Marković
5
ECTS
60+0+0+18 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
D. Petrinović, M. Vučić, H. Mlinarić, H. Džapo
5
ECTS
30+5+0+0 Umreženi senzori (223697)
V. Bilas, D. Vasić, D. Oletić
5
ECTS
45+0+15+26 Upravljanje električnim strojevima (223701)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje energetskim pretvaračima (223703)
Ž. Jakopović, V. Šunde, Ž. Ban
5
ECTS
30+0+0+6 Upravljanje mrežom i uslugama (223709)
M. Mikuc, M. Randić
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje spremnicima energije (223715)
Ž. Ban, H. Pandžić, M. Beus
5
ECTS
30+0+0+15 Upravljanje velikim prostornim i prostorno-vremenskim podacima (223719)
I. Mekterović, L. Brkić
5
ECTS
60+0+0+12 Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika (223729)
D. Babić, D. Bonefačić, J. Lončar
5
ECTS
30+0+0+15 Višemedijske komunikacije (223731)
M. Matijašević, I. Pandžić
5
ECTS
30+0+0+5 Zračna robotika (223743)
S. Bogdan, M. Orsag
Transverzalni predmeti (18593)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+5+0+0 Inovacije i upravljanje tehnologijom (240670)
D. Huljenić, V. Podobnik
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
R. Malarić, D. Škrlec, Ž. Tomšić, M. Vranić
2
ECTS
30+0+0+0 Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija (240800)
M. Matijević, K. Trontl
2
ECTS
30+15+0+0 Kružna ekonomija (222639)
D. Škrlec
2
ECTS
30+0+0+0 Regulativa autonomnih sustava (254752)
F. Pascoal Ferreira
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (183444)
T. Capuder, M. Gržanić Antić
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (19029)
3
ECTS
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
3
ECTS
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obavezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (222549)
3
ECTS
6+0+0+0 Projekt (222686)
Izborni predmeti profila (18595)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
30+5+0+15 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+0+15 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 2 (222485)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo, K. Križanović
5
ECTS
30+5+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
45+0+0+6 Daljinska istraživanja (240624)
D. Bojanjac, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
M. Grgić, G. Šišul, J. Božek
5
ECTS
30+0+0+15 Duboko učenje 2 (230255)
M. Subašić, Z. Kostanjčar
5
ECTS
30+0+12+0 Kompleksne mreže (252364)
M. Šikić, V. Podobnik
5
ECTS
45+0+0+10 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+0+15 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
30+0+15+15 Mobilni Internet (240803)
M. Grgić
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+15 Računalna forenzika (222756)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
T. Hrkać, Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+5 Računarstvo u oblaku (222762)
M. Šilić, G. Delač, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
Z. Kalafatić
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
30+0+15+15 Strojno učenje 2 (222787)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+0+15 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
30+0+0+8 Trodimenzionalni računalni vid (223691)
I. Marković, T. Pribanić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+15 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, M. Vranić, B. Vrdoljak, L. Humski
5
ECTS
45+0+15+15 Uvod u znanost o podacima (240719)
M. Šikić, A. Jović, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+5+0+10 Virtualna okruženja (240747)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
Izborni predmeti (18597)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
30+5+0+15 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Alarmni sustavi (222441)
Ž. Ban
5
ECTS
45+0+0+15 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+5+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić, G. Grdenić
5
ECTS
45+0+0+15 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
5
ECTS
60+0+0+15 Analiza i projektiranje računalom (240680)
D. Jakobović, M. Đurasević
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (252375)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Autonomni mobilni roboti (222480)
I. Marković, I. Petrović
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 2 (222485)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo, K. Križanović
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+5+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
30+5+0+15 Biomedicinski signali i sustavi (240689)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
45+0+0+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+6 Daljinska istraživanja (240624)
D. Bojanjac, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
M. Grgić, G. Šišul, J. Božek
5
ECTS
30+0+0+0 Digitalno obrazovanje (222538)
I. Botički
5
ECTS
30+0+15+8 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+30+6 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
I. Kuzle, N. Holjevac
5
ECTS
30+5+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik, J. Babić
5
ECTS
30+0+0+15 Duboko učenje 2 (230255)
M. Subašić, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+15+0 Električna i hibridna vozila (222574)
H. Pandžić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+30 Električni strojevi posebne konstrukcije (222584)
Z. Hanić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
D. Škrlec, T. Capuder
5
ECTS
45+5+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (230468)
J. Havelka, B. Filipović-Grčić, M. Beus
5
ECTS
45+0+0+8 Elektromagnetska kompatibilnost elektroničkih sklopova (222479)
T. Marković, T. Mandić
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
30+0+15+8 Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu (222484)
V. Milardić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
45+0+15+5 Elektromotorni pogoni (252370)
D. Sumina, D. Žarko
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronički sustavi (229830)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
30+0+15+12 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+13 Geoinformacijski sustavi (222524)
D. Škrlec
5
ECTS
30+0+0+15 Geoprostorne baze podataka (222525)
I. Mekterović, L. Brkić
5
ECTS
30+5+0+12 Heurističke metode optimizacija (240664)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+15+0 Industrijska postrojenja (222539)
I. Erceg, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+10 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
S. Bogdan, I. Petrović, B. Novoselnik
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+8 Interakcija čovjek-robot (222576)
I. Marković
5
ECTS
45+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
Z. Hanić, S. Ilijić
5
ECTS
30+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
A. Drandić
5
ECTS
30+0+0+5 Ispitivanje programske potpore (222598)
D. Škvorc
5
ECTS
6+0+0+0 Istraživački seminar (222603)
5
ECTS
45+0+0+15 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (240679)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
30+0+12+0 Kompleksne mreže (252364)
M. Šikić, V. Podobnik
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević, P. Skočir
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+0 Konveksna optimizacija (222633)
M. Baotić
5
ECTS
45+0+0+10 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
5
ECTS
30+0+0+5 Lokomocija robota (222644)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+15 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka, M. Beus
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+15+15 Mobilni Internet (240803)
M. Grgić
5
ECTS
45+0+15+0 Modeliranje i analiza diferencijalnih jednadžbi (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+15+16 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ž. Ban
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
60+0+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
S. Ilijić, S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+15 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+15 Napredne baze podataka (252352)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+15 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
M. Brčić
5
ECTS
45+0+6+12 Napredni elektronički sustavi (222498)
I. Krois
5
ECTS
45+0+0+15 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
45+0+0+10 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
30+0+0+15 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
B. Milašinović, M. Horvat, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+0+8 Nelinearni sustavi upravljanja (222513)
M. Baotić, N. Mišković
5
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearna sigurnost (222516)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+15+13 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (222526)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+13 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
60+0+0+13 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+15 Obrada prirodnog jezika (222553)
M. Bagić Babac, G. Gledec
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
K. Ćosić, S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
30+10+0+15 Ofenzivna sigurnost (222563)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+15 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar, M. Brčić
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+15 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
45+0+15+18 Osnove energetske elektronike (252373)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
45+0+15+13 Osnove robotike (222596)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
30+0+15+13 Osnove zaštite od zračenja (222599)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
R. Zentner
5
ECTS
30+0+15+5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
M. Delimar, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
30+0+0+10 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
Ž. Car, M. Antonić, B. Blašković
5
ECTS
45+0+0+12 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
M. Bosiljevac, S. Grgić
5
ECTS
30+0+0+18 Prenaponska zaštita (222708)
V. Milardić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
45+0+0+0 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
D. Babić, D. Bojanjac, M. Poljak
5
ECTS
45+0+15+12 Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu (183453)
S. Hrabar, Z. Šipuš, D. Bonefačić
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+8 Programiranje na visokoj razini apstrakcije (222725)
Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+15+13 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
15+30+0+0 Projektiranje mehatroničkih sustava (247851)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
M. Vučić, D. Petrinović
5
ECTS
45+0+0+0 Protueksplozijska zaštita u industrijskim postrojenjima (222679)
D. Sumina, I. Gavranić
5
ECTS
30+3+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+15 Računalna forenzika (222756)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
T. Hrkać, Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
60+0+0+12 Računalno upravljanje sustavima (240716)
M. Seder, A. Banjac
5
ECTS
30+0+0+5 Računarstvo u oblaku (222762)
M. Šilić, G. Delač, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+10+15 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
T. Marković
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
30+5+0+15 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
10
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
I. Bosnić, I. Čavrak
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljeni sustavi (222664)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
Z. Kalafatić
5
ECTS
30+0+0+0 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
I. Bahun, Ž. Jakopović, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
30+0+0+10 SCADA sustavi (222774)
I. Erceg, S. Groš, M. Mikuc, M. Vašak
5
ECTS
45+5+0+15 Senzorske tehnologije (240694)
M. Cifrek, T. Pribanić, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
45+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
60+0+0+12 Sinteza sustava automatskog upravljanja (222535)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
45+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
L. Mihoković, S. Šebek
5
ECTS
30+0+15+15 Strojno učenje 2 (222787)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+15 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
45+0+0+10 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (240704)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
Z. Hanić
5
ECTS
30+0+15+12 Tehnike upravljanja i mrežne integracije obnovljivih izvora energije (223085)
I. Kuzle, M. Vašak, N. Holjevac
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
V. Šunde, M. Vražić, V. Gomzi
5
ECTS
30+0+0+15 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, B. Vrdoljak, L. Humski
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale, J. Petrović
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
45+0+0+0 Teorija odlučivanja i modeliranje igara (252444)
T. Burić
5
ECTS
30+0+0+8 Trodimenzionalni računalni vid (223691)
I. Marković, T. Pribanić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+10 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
I. Petrović, V. Lešić, M. Seder, A. Banjac
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje generatorima (223705)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje mikromrežama (223707)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+15 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, M. Vranić, B. Vrdoljak, L. Humski
5
ECTS
30+5+0+0 Upravljanje projektima (223713)
Ž. Car, K. Fertalj
5
ECTS
45+0+15+13 Upravljanje u elektromehaničkim sustavima (223717)
Š. Ileš, V. Lešić, J. Matuško
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u molekularnu biologiju i genetiku (183410)
N. Malenica, I. Urlić, I. Ivančić Baće
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
V. Gomzi, M. Matijević
5
ECTS
30+0+15+6 Uvod u napredne mreže (223723)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
45+0+15+15 Uvod u znanost o podacima (240719)
M. Šikić, A. Jović, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+5+0+10 Virtualna okruženja (240747)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+8 Višerobotski sustavi (223733)
S. Bogdan, T. Petrović, Đ. Nađ
5
ECTS
30+0+0+12 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić, M. Antonić
5
ECTS
30+0+0+26 Vrednovanje interakcije (223737)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
B. Vrdoljak, S. Groš
Transverzalni predmeti (18596)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
M. Matijašević, L. Skorin-Kapov
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (240781)
S. Bogdan
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (252311)
M. Šikić, A. Sović Kržić
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
2
ECTS
30+5+0+0 Tehnološko poduzetništvo (252319)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (19030)
3
ECTS
26+0+0+34 Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa (240751)
B. Milašinović
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
V. Ćepulić
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
3
ECTS
24+0+0+2 Produkcijski razvoj u Pythonu (252446)
M. Đurasević
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
3
ECTS
30+0+0+15 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
M. Jurčević, I. Erceg
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
15+0+0+15 Tehnologije podatkovnog inženjerstva u oblaku (234065)
M. Horvat
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obavezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (222549)

Predmete Seminar 1, Seminar 2, Projekt i Diplomski rad studenti izrađuju pod vodstvom svoga mentora.