Javna nabava

U skladu s odredbom članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Fakultet u sukobu interesa.

To su:

  • ZAPI d.o.o. za poslovne informacije, Novska 6, 10000 Zagreb
  • G.M.D. Media d.o.o., Ferdinanda Budickog 12, 10000 Zagreb

Plan nabave

Izjave o sukobu interesa