Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Struktura sustava daljinskog upravljanja - razine upravljanja, lokalno i daljinsko upravljanje, upravljački centri. Sustavi prikupljanja i distribucije podataka. Kodiranje i zaštita podataka. Komunikacijski protokoli. "On-line" nadzor pomoću računala. Korisnička sučelja za prikaz podataka - lokalni prikazi, monitori i video-zidovi. SCADA sustavi. Tonfrekventno upravljanje. Daljinsko očitavanje brojila. Telemetrija. Upravljanje potrošnjom. Komunikacijski mediji u energetskim sustavima. Lokalne podatkovne mreže. Serijski prijenos podataka. Optički kabeli. Prijenos podataka energetskim vodovima. Bežični prijenos i mobilna telefonija. OPC poslužitelji. WEB poslužitelji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati hijerarhijske razine i strukturu sustava daljinskog upravljanja
 2. prepoznati sustave za prikupljanje podataka
 3. nabrojati komunikacijske protokole za telemetriju
 4. definirati korisnička sučelja u sustavu daljinskog nadzora
 5. primijeniti programski alat za SCASDA aplikacije
 6. razlikovati značajke komunikacijskih medija koji se koriste za daljinski nadzor i upravljanje
 7. pripremiti OPC poslužitelj za SCADA aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Model komunikacijskog protokola, Postupci analize komunikacijskih protokola
 2. Postupci sinteze komunikacijskih protokola, Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre, Komunikacijski protokoli u raspodijeljenim sustavima i mrežama. Studijski slučajevi za IP-mrežu
 3. Sinkronizirane jedinice za mjerenje fazora (PMU), WAMS
 4. WAPS, WAM. zaštita i upravljanje
 5. Primjeri i primjena u Hrvataskoj i svijetu
 6. Razvoj sustava zaštite
 7. Sheme zaštite
 8. Međuispit
 9. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na serijskom sučelju (Modbus. Profibus. CANbus), Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na ethernet sučelju (Industrial Ethernet. Profinet. Ethercat. BACnet)
 10. Sučelje aktuator-senzor, Point-to-point komunikacija u industriji, IEC 61850 komunikacijski protokol u industriji
 11. GSM komuniakcija u industriji, Korisniku otvorena komunikacija
 12. HMI (sučelje čovjek-stroj) i HMI funkcije za pogonske sustave, SCADA sustavi
 13. Arhiviranje alarma. logiranje događaja i trendova, Upravljanje računima korisnika i sigurnost, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava
 14. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Smart Grid Communication Protocols and Protection Schemes,

Za studente

Izvedba

ID 222629
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
6 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan