Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama

Opis predmeta

Struktura sustava daljinskog upravljanja - razine upravljanja, lokalno i daljinsko upravljanje, upravljački centri. Sustavi prikupljanja i distribucije podataka. Kodiranje i zaštita podataka. Komunikacijski protokoli. "On-line" nadzor pomoću računala. Korisnička sučelja za prikaz podataka - lokalni prikazi, monitori i video-zidovi. SCADA sustavi. Tonfrekventno upravljanje. Daljinsko očitavanje brojila. Telemetrija. Upravljanje potrošnjom. Komunikacijski mediji u energetskim sustavima. Lokalne podatkovne mreže. Serijski prijenos podataka. Optički kabeli. Prijenos podataka energetskim vodovima. Bežični prijenos i mobilna telefonija. OPC poslužitelji. WEB poslužitelji.

Ishodi učenja

 1. opisati hijerarhijske razine i strukturu sustava daljinskog upravljanja
 2. prepoznati sustave za prikupljanje podataka
 3. nabrojati komunikacijske protokole za telemetriju
 4. definirati korisnička sučelja u sustavu daljinskog nadzora
 5. primijeniti programski alat za SCASDA aplikacije
 6. razlikovati značajke komunikacijskih medija koji se koriste za daljinski nadzor i upravljanje
 7. pripremiti OPC poslužitelj za SCADA aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Model komunikacijskog protokola, Postupci analize komunikacijskih protokola
 2. Postupci sinteze komunikacijskih protokola, Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre, Komunikacijski protokoli u raspodijeljenim sustavima i mrežama. Studijski slučajevi za IP-mrežu
 3. Sinkronizirane jedinice za mjerenje fazora (PMU), WAMS
 4. WAPS, WAM. zaštita i upravljanje
 5. Primjeri i primjena u Hrvataskoj i svijetu
 6. Razvoj sustava zaštite
 7. Sheme zaštite
 8. Međuispit
 9. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na serijskom sučelju (Modbus. Profibus. CANbus), Industrijski komunikacijski protokoli temeljeni na ethernet sučelju (Industrial Ethernet. Profinet. Ethercat. BACnet)
 10. Sučelje aktuator-senzor, Point-to-point komunikacija u industriji, IEC 61850 komunikacijski protokol u industriji
 11. GSM komuniakcija u industriji, Korisniku otvorena komunikacija
 12. HMI (sučelje čovjek-stroj) i HMI funkcije za pogonske sustave, SCADA sustavi
 13. Arhiviranje alarma. logiranje događaja i trendova, Upravljanje računima korisnika i sigurnost, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava
 14. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Smart Grid Communication Protocols and Protection Schemes,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222629
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
6 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan