Uvod u bridž

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovna pravila bridža. Temelji procjene lista. Uvod u licitaciju. Logika u pozadini licitacije. Pregled licitacijskih sistema. Analiza informacija iz licitacije i atakiranje.Planiranje igre. Impas, ekspas, blokiranje i deblokiranje, održavanje komunikacije, razbijanje komunikacije među protivnicima. Tempo igre.Vjerojatnosti i donošenje odluka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Student će moći demonstrirati osnovna znanja u bridžu, uključujući, licitacijske, obrambene i vještine izvođenja. Student će također moći analizirati i primijeniti znanja iz kombinatorike u kontekstu licitacije i igre.

Ishodi učenja

 1. definirati pravila bridža
 2. objasniti logiku licitacije
 3. primjenjuje matematičke zakonitosti u procjeni distribucija
 4. analizira vijednost svojeg lista na temelju licitacije
 5. koristiti matematičke zakonitosti u obrani
 6. procijeniti vjerojatni ishod određene akcije u bridžu

Oblici nastave

Predavanja

teorija igre i licitacije

Provjere znanja

testovi

Demonstracijske vježbe

u birdž klubu

Konzultacije

po potrebi

Stjecanje vještina

E-učenje

Bridge base online

Ostalo

Klupska igra

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u bridž
 2. Logika licitacije
 3. osnove izvođenja
 4. atake
 5. signalizacija
 6. principi obrane
 7. igra u adutu i bezadutu
 8. međuispit
 9. otvori 1 u boji
 10. 1Nt otvor
 11. slabi otvori
 12. jaki otvori
 13. vjerojatnosti pri licitaciji
 14. kombinacije u izvođenju
 15. završni ispit

Literatura

(.), 1. Neven Elezović: Naučite bridž za deset dana (i deset noći), Element, Zagreb, 2004.,
(.), 2. Skripta s predavanja,

Za studente

Izvedba

ID 54600
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan